Kursus

Patienter med demens på somatisk sygehus

Efter uddannelsen kan du tilrettelægge sygepleje og omsorg af somatisk sygdom hos borger med demens, så forværring af demenssymptomer så vidt muligt forebygges.Ligeledes kan du identificere fysisk sygdoms påvirkning af demens og kan handle afstemt herpå.

Fakta

Navn:
Patienter med demens på somatisk sygehus
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Uddannelsens varighed er 2 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Andre AMU-kurser koster 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2272
Fagkode:
22021-

-

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til social- og sundhedsassistenter eller øvrigt plejepersonale på sygehuse eller andre behandlingstilbud, hvor sigtet er at udvikle kompetencer om det komplekse samspil mellem fysisk sygdom, demenssygdom og omgivelsernes betydning for pleje og omsorg.

Mål

- Deltagerne kan, med udgangspunkt i nyeste viden om de mest almindelige demenssygdomme, drage omsorg for mennesker med demenssygdom, som er indlagt med somatisk lidelse.- Deltagerne har viden om det komplekse samspil mellem fysisk sygdom og demenssymptomer og kan på baggrund heraf skelne mellem progression grundet fysiologisk ubalance og progression af selve demenssygdommen.- Deltagerne har specifik viden om mennesker med demenssygdom, deres smerteoplevelse og behandling heraf. Under indlæggelsen kan deltagerne, på baggrund af indsigt i omgivelsernes betydning og demensvenlige omgivelser, tilrettelægge støttende sygepleje.- I forbindelse med indlæggelse, pleje og behandling af fysisk sygdom kan deltagerne varetage afstemt kommunikation med mennesker med demenssygdom og deres pårørende.

Varighed

Uddannelsens varighed er 2 dage.

Eksamen

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

På det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet er der ingen deltagerbetaling. Andre AMU-kurser koster som regel et mindre beløb.

Deltagerbetalingen afhænger i øvrigt af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.