Kursus

Digitale vejlederkompetencer SOSU/PAU

Efter uddannelsen har du viden om, hvilke læringsmuligheder digitale redskaber giver til asynkron kommunikation, vejledning og feedback til SOSU/PAU-elever i oplæringen i praksis. Samtidig kan du anvende udvalgte digitale redskaber til kommunikation, vejledning og feedback.

Fakta

Navn:
Digitale vejlederkompetencer SOSU/PAU
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Uddannelsens varighed er 2 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Andre AMU-kurser koster 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2885
Fagkode:
20813-

-

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter, der har basisuddannelsen som oplæringsvejleder for SOSU/PAU-elever eller tilsvarende efteruddannelse, samt erfaring med oplæring af SOSU/PAU-elever i praksis.

Mål

Deltageren kan: - redegøre for læringsmuligheder med digitale redskaber.- identificere samt vurdere elevens og egne forudsætninger for at anvende digitale redskaber i vejledningen af SOSU/PAU-elever.- med udgangspunkt i oplæringsmålene for SOSU/PAU-elever anvende digitale redskaber til at planlægge, gennemføre og evaluere asynkron kommunikation, vejledning og feedback, der frem-mer elevens refleksion og læring.

Varighed

Uddannelsens varighed er 2 dage.

Prøve

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

På det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet er der ingen deltagerbetaling. Andre AMU-kurser koster som regel et mindre beløb.

Deltagerbetalingen afhænger i øvrigt af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.