Kursus

SSA's fokus på sygepleje og klinisk observation

Efter uddannelsen kan du ved hjælp af gældende screeningsværktøjer og metoder observere og medvirke til at identificere patienters sygdomstilstande og omsætte kliniske observationer til sygeplejefaglige handlinger og i den forbindelse involvere relevante samarbejdspartnere. Uddannelsen giver dig desuden forståelse for det relationelle samarbejdes betydning for identificering af syge-plejebehov.

Fakta

Navn:
SSA's fokus på sygepleje og klinisk observation
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Varigheden er 3 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Andre AMU-kurser koster 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2272
Fagkode:
22026-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til Social- og sundhedsassistenter der arbejder i kommunalt eller regionalt regi ¿ både indenfor somatisk og psykiatrisk praksis og som har praksiserfaring og har viden om menneskets anatomi og fysiologi, almen farmakologi/medicinadministration samt viden om almindelige medicinske tilstande og sygdomme, svarende til assistentuddannelsen. Det vil være en fordel, at deltageren har forudsætninger svarende til AMU-uddannelsen ¿Farmakologi i somatikken eller farmakologi i psykiatrien.¿

Mål

Deltageren kan:- Anvende viden om de mest almindelige sygdomme indenfor somatikken.- Anvende metoder til klinisk observation, og kan identificere ændringer hos patienten og handle herpå.- Vurdere og videregive relevante faglige observationer til relevante samarbejdspartnere ud fra viden om struktureret kommunikation.- Anvende viden om det relationelle samarbejdes betydning for patientens oplevelse i udførelsen af sygeplejen.

Varighed

Varigheden er 3 dage

Eksamen

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

På det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet er der ingen deltagerbetaling. Andre AMU-kurser koster som regel et mindre beløb.

Deltagerbetalingen afhænger i øvrigt af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.