Kursus

Personer med demens, sygdomskendskab; overbygning

Deltageren kan arbejde professionelt i relation til mennesker med demens. Deltagerne kan i forhold til mennesker med demens bidrage til diagnosticering, behandling og sikre borgerens retssikkerhed i et tværfagligt samarbejde. Desuden kan deltageren deltage i palliativ pleje hos borgere med demens. Deltageren kan skabe ligeværdig kommunikation både med borgere, pårørende, kolleger og andre samarbejdspartnere.

Fakta

Navn:
Personer med demens, sygdomskendskab; overbygning
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Varigheden er 2 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Andre AMU-kurser koster 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2885
Fagkode:
22052-

-

Målgruppe

Medarbejdere der er uddannede social- og sundhedshjælpere eller social- og sundhedsassistenter m.fl. og som har gennemgået arbejdsmarkedsuddannelse i Personer med demens ¿ sygdomskend-skab; basis først eller tilsvarende kompetencegivende efteruddannelse.

Mål

Med udgangspunkt i borgeren med demens og dennes symptomer på hjerneskade kan deltageren:- bidrage til at sikre diagnosticering, behandling og retssikkerhed i et tværfagligt samarbejde.- indgå i et tværfagligt samarbejde omkring palliativ pleje af borgere med demens.- i sit professionelle arbejde, gennem målrettet og anerkendende kommunikation, skabe ligeværdige og udviklende relationer med borgerne, deres pårørende, kolleger og andre samarbejdspartnere.

Varighed

Varigheden er 2 dage

Eksamen

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

På det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet er der ingen deltagerbetaling. Andre AMU-kurser koster som regel et mindre beløb.

Deltagerbetalingen afhænger i øvrigt af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.