Kursus

Klinisk psykiatrisk praksis

Deltageren øger sine kompetencer til at agere etisk, refleksivt og klinisk kompetent på baggrund af forståelse for betydningen af menneskesyn, værdier og relationer i psykiatrisk praksis under et individorienteret- og brugerinddragende-paradigme. Deltagerne træner det kliniske blik, klinisk refleksion og argumentation i psykiatrisk praksis.

Fakta

Navn:
Klinisk psykiatrisk praksis
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Uddannelsens varighed er 15,0 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Andre AMU-kurser koster 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2272
Fagkode:
48720-

-

Målgruppe

Social- og sundhedsassistenter med erfaring fra psykiatrisk praksis.

Mål

Deltageren øger sine kompetencer til at agere etisk, refleksivt og klinisk kompetent på baggrund af forståelse for betydningen af menneskesyn, værdier og relationer i psykiatrisk praksis under et individorienteret- og brugerinddragende paradigme.Deltageren har udviklet sit kliniske blik og kan foretage klinisk objektiv observation af psykiatribrugerens symptomer og adfærd samt koble dette til viden om psykopatologi og behandling, herunder anvende psykometri-redskaber relevant for egen praksis med henblik på at opspore og forebygge forværring.Deltagerne kan endvidere via klinisk refleksion anvende observationerne til planlægning og evaluering af psykiatrisk sygepleje og nonfarmakologisk indsats med fokus på brugerinddragelse og recovery. Deltageren styrker sine kompetencer til professionel relationsopbygning og -udvikling og kan samarbejde med bruger og dennes pårørende om målrettet at udvikle disses mestringskompetencer, herunder er deltageren bevidst om egen andel af interaktion, kommunikation og rolle.Deltageren er trænet i at beskrive kliniske observationer systematisk og præcist mundtligt såvel som skriftligt, herunder at anvende et nuanceret fagsprog og evne til faglig argumentation. Deltageren styrker sine kompetencer til at formidle observationer i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde, ligesom deltageren øger sine kompetencer til faglig refleksion over egen og andres praksis og derigennem bidrager til udvikling af praksis.

Varighed

Uddannelsens varighed er 15,0 dage.

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Økonomi

På det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet er der ingen deltagerbetaling. Andre AMU-kurser koster som regel et mindre beløb.

Deltagerbetalingen afhænger i øvrigt af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Vis hold Skjul hold