Kursus

Samarbejde med pårørende

Uddannelsen styrker dine kompetencer til at kunne planlægge og tage ansvar for samarbejdet med pårørende. Du får viden og færdigheder til at indgå i et professionelt samarbejde med pårørende med udgangspunkt i forståelse for rammer for relationsdannelse, din egen rolle, dine kollegaers rolle og de pårørendes forudsætninger og ønsker.

Fakta

Navn:
Samarbejde med pårørende
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Uddannelsens varighed er 3 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Andre AMU-kurser koster 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2885
Fagkode:
22025-

-

Målgruppe

Social- og sundhedshjælpere ansat i hjemmeplejen, plejecentre og specialområdet. Social- og sundhedsassistenter ansat i den primære og sekundære sektor.Pædagogiske assistenter ansat i specialområde, hjemmeplejen og plejecentre.

Mål

Deltageren:- opnår viden om og får forståelse for pårørende, herunder den pårørendes livssituation og reaktionsmåde, samt faktorer der kan påvirke samarbejdet og kan anvende dette i mødet med de pårørende.- kan planlægge og reflektere over relationsdannelse med de pårørende, samt opnå forståelse for kompleksiteten i samarbejdet, herunder anvende metoder til konflikthåndtering. - kan anvende viden om lovgivning og de organisatoriske rammers betydning i samarbejdet med de pårørende, herunder hensynet til borgerens rettigheder i forhold til de pårørendes forventninger.- kan anvende viden om narrativer og deres betydning i samarbejdet med pårørende. Det være sig narrativer den pårørende skaber omkring kulturen og samarbejdet, eller narrativer opstået blandt personalet omkring en pårørende. Desuden kan deltageren medvirke til at skifte fokus, så der skabes en positiv fortælling.

Varighed

Uddannelsens varighed er 3 dage.

Eksamen

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

På det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet er der ingen deltagerbetaling. Andre AMU-kurser koster som regel et mindre beløb.

Deltagerbetalingen afhænger i øvrigt af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.