Kursus

Socialpsykiatri - overbygning af basisviden

Uddannelsen giver dig viden om recovery både den kliniske og den personlige recovery samt koble denne viden til arbejdet med borgerens og barnets rehabilitering. Du vil også kunne påtage dig en koordinerende rolle i det tværfaglige, tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde omkring borgeren og barnet i forløb i socialpsykiatrien. Du vil kunne arbejde med rehabilitering og den personlige recoveryproces i samarbejde med borger og barnet i socialpsykiatrien for at sikre en sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats. Du kan med fordel tage denne uddannelse sammen med uddannelsen "Recovery som deltagelse i samfundslivet" der bygger videre på samme tankegang.

Fakta

Navn:
Socialpsykiatri - overbygning af basisviden
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Uddannelsens varighed er 3 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Andre AMU-kurser koster 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2223
Fagkode:
21993-

-

Målgruppe

Pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Ufaglærte på fx. bosteder og andre fagpersoner, der fx arbejder på bosteder, i aktivitetstilbud eller i opsøgende tilbud i borgerens eget hjem.

Mål

Deltageren kan:- Med udgangspunkt i viden om recoveryprocessen samarbejde med borgere i socialpsykiatrien for at sikre kvaliteten af de sundhedsfremmende, sygdomsforebyggende og sundhedspædagogiske indsatser.- Med udgangspunkt i viden om recovery bidrage til en fælles forståelse af kerneopgaverne i socialpsykiatrien for at sikre sammenhænge i borgerens hverdagsliv herunder netværk, nærmiljø, fritid, uddannelse og beskæftigelse.- Anvende sin viden om recovery og refleksion over egen rolle for at medvirke til at understøtte og udvikle kvaliteten af kerneopgaverne i socialpsykiatrien ved fx at arbejde med den personlig recovery.- I samarbejde med borgeren koordinere tværfaglige og tværsektorielle forløb så der kommer fokus på progression, udvikling, helhed og sammenhænge i borgerens hverdagsliv.

Varighed

Uddannelsens varighed er 3 dage.

Eksamen

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

På det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet er der ingen deltagerbetaling. Andre AMU-kurser koster som regel et mindre beløb.

Deltagerbetalingen afhænger i øvrigt af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.