Kursus

Børneperspektiver i det pædagogiske læringsmiljø

Efter uddannelsen kan du arbejde med børneperspektiver i det pædagogiske læringsmiljø. Uddannelsen giver dig viden om, hvilken betydning det har for barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse, og du lærer, hvordan du med konkrete metoder og tilgange kan undersøge og inddrage børneperspektivet. Du får indblik i, hvordan det kan ses i sammenhæng med hele Den styrkede pædagogiske læreplan.

Fakta

Navn:
Børneperspektiver i det pædagogiske læringsmiljø
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Uddannelsens varighed er 3 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Andre AMU-kurser koster 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2877
Fagkode:
20932-

-

Målgruppe

Målgruppen for uddannelsen er pædagogisk personale, der arbejder med børn i 0-6 års alderen. Det kan være dagplejere, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter i dagtilbud, samt eventuelt øvrige faggrupper, der arbejder med børn, eksempelvis familieplejere.

Mål

Deltageren - kan anvende viden om og forståelse for betydningen af at inddrage børneperspektivet i tilrettelæggelsen af trygge og pædagogiske læringsmiljøerHerunder: - har faglig viden om hvorfor børneperspektivet er vigtigt.- kan anvende forskellige tilgange og metoder til at undersøge og inddrage børns perspektiver. - kan reflektere over egne evner til at udvise empatisk nysgerrighed ift. barnets oplevelsesverden, og derved udfordre egne for-forståelser i det pædagogiske arbejde med børn.- har kendskab til hvordan arbejdet med børneperspektiver kan ses i sammenhæng med de øvrige temaer i det pædagogiske grundlag samt de 6 læreplanstemaer i Den styrkede pædagogiske læreplan.

Varighed

Uddannelsens varighed er 3 dage.

Prøve

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

På det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet er der ingen deltagerbetaling. Andre AMU-kurser koster som regel et mindre beløb.

Deltagerbetalingen afhænger i øvrigt af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.