Kursus

Understøtte udsatte borgeres delt. i samfundslivet

Efter uddannelsen er deltageren i stand til at arbejde helhedsorienteret med sin udvikling i de praktiske opgaver omkring det ligeværdige møde med borgeren ud fra den rehabiliterende arbejdsform.

Fakta

Navn:
Understøtte udsatte borgeres delt. i samfundslivet
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Uddannelsens varighed er 4 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Andre AMU-kurser koster 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2223
Fagkode:
21009-

-

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Ufaglærte på fx. bosteder har også mulighed for at deltage i uddannelsen.

Mål

Deltageren opnår kompetencer til at:- arbejde ud fra en rehabiliterende arbejdsform i det socialpsykiatriske arbejde. - møde borgeren gennem motivation og ressourcesyn i det socialpsykiatriske arbejde. - arbejde i spændingsfeltet mellem borgerens selvbestemmelse og den professionelle omsorgspligt i det socialpsykiatriske arbejde.- indgå i tværfagligt, tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i det socialpsykiatriske arbejde.

Varighed

Uddannelsens varighed er 4 dage.

Prøve

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

På det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet er der ingen deltagerbetaling. Andre AMU-kurser koster som regel et mindre beløb.

Deltagerbetalingen afhænger i øvrigt af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.