Kursus

Psykiatrisk suppleringsuddannelse

Social- og sundhedsassistenterne kan inden for det psykiatriske speciale udøve den faglige kompetence selvstændigt og varetage aktivitets- og omsorgsopgaver samt grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver.

Fakta

Navn:
Psykiatrisk suppleringsuddannelse
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
20 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Andre AMU-kurser koster 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2272
Fagkode:
42684-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til social- og sundhedsassistenter, som har praktisk erfaring inden for det psykiatriske hospitalsområde eller psykiatriske institutionsområde, eller deltagere med tilsvarende kvalifikationer. Deltagerne skal have minimum ½ års arbejdserfaring fra det psykiatriske speciale inden for de sidste 2 år.

Mål

Målet med uddannelsen er: - at deltageren i udøvelse af psykiatrisk sygepleje gør sig etiske og moralske overvejelser, der afgrænser eller tilskynder til handling over for patienter og kolleger - at deltageren ud fra sin viden om udviklingen af psykiatrien, de psykisk syges vilkår, samt organiseringen af psykiatrien, kan deltage kritisk og konstruktivt i samfundsdebatten - at deltageren kan tilrettelægge plejeforløb, udfra en viden om psykiatriske sygdomme og undersøgelses- og behandlingsmetoder - at deltageren får en øget viden om egen kompetence i aggressions- og voldssituationer, og bliver bevidst om anvendelsen af den gældende lovgivning om frihedsberøvelse og anden tvang i forbindelse med indlæggelse, ophold og behandling på psykiatriske afdelinger/institutioner - at deltageren får afprøvet forskellige metoder til aktivering af psykiatriske patienteer, således at de kan iværksætte kvalificeret samvær - at deltageren udviser øget faglighed i udøvelsen af psykiatrisk sygepleje, der bygger på en detaljeret viden om menneskesyn, sundheds- og sygdomsopfattelser, normalitet og afvigelse, samt målet med psykiatrisk sygepleje

Varighed

20 dage

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Økonomi

På det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet er der ingen deltagerbetaling. Andre AMU-kurser koster som regel et mindre beløb.

Deltagerbetalingen afhænger i øvrigt af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser