Kursus

Psykiatrisk suppleringsuddannelse

Social- og sundhedsassistenterne kan inden for det psykiatriske speciale udøve den faglige kompetence selvstændigt og varetage aktivitets- og omsorgsopgaver samt grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver.

Fakta

Navn:
Psykiatrisk suppleringsuddannelse
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
20 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Andre AMU-kurser koster 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2272
Fagkode:
42684-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til social- og sundhedsassistenter, som har praktisk erfaring inden for det psykiatriske hospitalsområde eller psykiatriske institutionsområde, eller deltagere med tilsvarende kvalifikationer. Deltagerne skal have minimum ½ års arbejdserfaring fra det psykiatriske speciale inden for de sidste 2 år.

Mål

Målet med uddannelsen er: - at deltageren i udøvelse af psykiatrisk sygepleje gør sig etiske og moralske overvejelser, der afgrænser eller tilskynder til handling over for patienter og kolleger - at deltageren ud fra sin viden om udviklingen af psykiatrien, de psykisk syges vilkår, samt organiseringen af psykiatrien, kan deltage kritisk og konstruktivt i samfundsdebatten - at deltageren kan tilrettelægge plejeforløb, udfra en viden om psykiatriske sygdomme og undersøgelses- og behandlingsmetoder - at deltageren får en øget viden om egen kompetence i aggressions- og voldssituationer, og bliver bevidst om anvendelsen af den gældende lovgivning om frihedsberøvelse og anden tvang i forbindelse med indlæggelse, ophold og behandling på psykiatriske afdelinger/institutioner - at deltageren får afprøvet forskellige metoder til aktivering af psykiatriske patienteer, således at de kan iværksætte kvalificeret samvær - at deltageren udviser øget faglighed i udøvelsen af psykiatrisk sygepleje, der bygger på en detaljeret viden om menneskesyn, sundheds- og sygdomsopfattelser, normalitet og afvigelse, samt målet med psykiatrisk sygepleje

Varighed

20 dage

Prøve

Der er en mundtlig prøve til uddannelsen

Økonomi

På det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet er der ingen deltagerbetaling. Andre AMU-kurser koster som regel et mindre beløb.

Deltagerbetalingen afhænger i øvrigt af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser