Kursus

Personer med demens, sygdomskendskab; basis

Deltagerne kan erkende og analysere de muligheder og begrænsninger, som personer med demens har.

Fakta

Navn:
Personer med demens, sygdomskendskab; basis
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Varigheden er 3 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Andre AMU-kurser koster 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2885
Fagkode:
22054-

-

Målgruppe

Medarbejdere, der er ansat til at varetage arbejdsfunktioner med personer med demens, og varetager opgaver svarende til social- og sundhedshjælpere henholdsvis social- og sundhedsassistenter m.fl. eller søger beskæftigelse til samme.

Mål

Med udgangspunkt i tidligere erhvervet viden og egen praksiserfaring, kan deltageren:- erkende og analysere de muligheder og begrænsninger, som personer med demens har.- reagere hensigtsmæssigt over for de behov og ønsker, som personen udtrykker.- under hensyntagen til den nyeste viden, genkende symptomer på hjerneskade og observere målrettet i forhold til personens adfærdsmønster.

Varighed

Varigheden er 3 dage

Eksamen

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

På det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet er der ingen deltagerbetaling. Andre AMU-kurser koster som regel et mindre beløb.

Deltagerbetalingen afhænger i øvrigt af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.