Job

Radiograf (job)

Som radiograf har du ansvar for forskellige behandlinger og undersøgelser, fx røntgenundersøgelser, CT- og MR-scanninger og stråleterapi.

Fakta

Arbejdssteder:
Sygehuse, Røntgenklinikker, Røntgen-, Film- og kontraststofvirksomheder
Stillingsbetegnelser:
Radiograf

Du arbejder med både tekniske og administrative opgaver, men også med pleje og omsorg, hvor du bruger din viden om mennesker, kroppen og det teknologiske udstyr.

De fleste radiografer arbejder på et sygehus, hvor de arbejder tæt sammen med andre faggrupper som fx læger, sygeplejesker og portører. Du kan også arbejde på private hospitaler og i røntgenklinikker.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Som radiograf laver du mange forskellige typer af behandlinger. Ud over at lave røntgenundersøgelser og CT- og MR-scanninger er du også med til de større indgreb som fx urinvejs- og mave-tarmundersøgelser.

Alt efter valg af studieretning kan du også arbejde med strålebehandling af kræftpatienter eller med at undersøge kroppen ved hjælp af radioaktive stoffer. Du kan også arbejde med fremstilling og salg af udstyr i virksomheder, der arbejder med røntgen, film og kontraststof.

Kontakt med mange mennesker

Som radiograf er du i kontakt med mange mennesker i løbet af en arbejdsdag. Du skal derfor også varetage opgaver om patientpleje og omsorg.

Skiftende arbejdstider

Radiografer har som regel skiftende arbejdstider i form af dag-, aften- og nattevagter.

Arbejdsopgaver

De typiske opgaver for en radiograf er at:

 • Røntgenfotografere fx knogler, lunger og bryst
 • Give pleje og omsorg til patienter og pårørende
 • Lave CT- og MR-scanninger
 • Planlægge og udføre strålebehandling af kræftpatienter
 • Fremstille og sælge bestrålingsudstyr

Karriereveje

Som radiograf kan du arbejde med forskellige områder, og efter nogle års erfaring har du bl.a. mulighed for at specialisere dig som:

 • Afdelings- eller overradiograf (mulighed for fx budget- og regnskabsstyring, forskning, personaleledelse og vagtplanlægning)
 • Klinisk vejleder for de radiografstuderende på hospitalet
 • Underviser på radiografuddannelsen

Arbejdssteder

Nogle af de typiske arbejdssteder for radiografer er:

 • I røntgenafdelinger på sygehuse
 • På private hospitaler
 • I røntgenklinikker
 • I virksomheder, der arbejder med røntgen-, film- og kontraststof

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Radiograf, Røntgenfotograf, Scanneroperatør,
Ultralydstekniker
35.069 kr.31.978 kr.-
Røntgenoperatør-30.780 kr.-

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Uddannelsesvej

Der er flere uddannelsesveje, der kan føre til jobbet som radiograf. Når du har en gymnasial uddannelse, tager det 3 ½ år at blive radiograf.

Uddannelsesvejen består af:

 • En gymnasial uddannelse
 • En professionsbacheloruddannelse (3 ½ år)

Andre veje

Der er også andre muligheder. Du kan kvalificere dig til at starte på uddannelsen til radiograf, hvis du har en relevant erhvervsuddannelse.

Læs om uddannelsen og adgangskrav til radiograf.

Mere uddannelse

Som uddannet radiograf har du mulighed for at videreuddanne dig.

Fuldtid

Du kan fx søge optagelse på følgende kandidatuddannelser:

Deltid

Når du har opnået erhvervserfaring, kan du også efteruddanne dig med en relevant akademi-, diplom- eller masteruddannelse.

Få mere at vide

Faglige organisationer

Radiograf Rådet

Love og regler

For at arbejde som radiograf skal du have en autorisation. Du kan læse mere om autorisation i bekendtgørelsen.

Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. Nr. 731 af 8. juli 2019.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.