En sygeplejerske og en læge går på hospitalsgangen og taler sammen.
Job

Sygeplejerske (job)

Som sygeplejerske arbejder du med pleje og behandling af patienter på hospitaler, plejehjem eller i hjemmet.

Fakta

Arbejdssteder:
Sygehuse, lægeklinikker, plejehjem og sundhedscentre
Stillingsbetegnelser:
Sygeplejerske

Sygeplejersker bliver ansat inden for sundhedsområdet til en lang række forskellige opgaver.

Som sygeplejerske kommer du tæt på mennesker, der er i en vanskelig situation.

Du skal derfor kunne leve dig ind i patientens livssituation, og samtidig være parat til at træffe en selvstændig beslutning og handle hurtigt.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

En sygeplejerskes primære opgave er pleje og behandling af patienterne. 

På hospitaler

Når du er ansat på et hospital som sygeplejerske, har du som regel ansvaret for én gruppe patienter ad gangen. Du planlægger plejen af patienterne i tæt samarbejde med fx læger og social- og sundhedsassistenter. Det er en vigtig del af arbejdet at indsamle de nødvendige oplysninger, så patienten kan få den rette behandling og pleje. 

Du følger patienten

Mens patienten er indlagt, holder du øje med hans eller hendes symptomer og følger effekten af behandlingen. Det er også dig, der sørger for at koordinere bestilling af blodprøver, undersøgelser, stuegang og samtaler med en læge. 

Som sygeplejerske skal du være god til at tale med mennesker i svære situationer. Du skal fx oplyse og vejlede patienten og nogle gange også pårørende om sygdom og behandling. Det kræver en høj grad af tolerance og respekt for det enkelte menneske.

I lægehuse og på sundhedscentre

Sygeplejersker kan også være ansat i lægehuse og på sundhedscentre. Her kan du få til opgave at tage blodprøver på patienter, vaccinere eller vejlede om kroniske sygdomme, kost og ernæring mv.

Hjemmesygeplejersker

Hjemmesygeplejersker arbejder i patienternes eget hjem fx med pleje af sår, genoptræning og dialysebehandling. Dialysebehandling hjælper nyresyge patienter med at få renset deres blod. Du skal koordinere arbejdet i samarbejde med andre faggrupper inden for sundhedsvæsenet.

Uddannelsesvej

Når du har en gymnasial eksamen, tager det 3 ½ år at blive sygeplejerske.

Andre veje

Der er også andre muligheder, der kan kvalificere dig til at starte på uddannelsen til sygeplejerske fx, hvis du er uddannet social- og sundhedsassistent.

Læs om uddannelsen til sygeplejerske, der er en professionsbacheloruddannelse

 

Indkomst

UG er under ombygning. Vi viser ikke indkomstdata på denne artikel længere. 

Hvis du vil vide mere om lønniveauet for jobbet, kan du søge viden via en uddannelse, der leder til jobbet. Du kan fx finde data om lønniveau i Uddannelseszoom. 

Du kan som regel også finde information om lønniveauer på faglige organisationers hjemmesider.

Gå til Uddannelseszoom

 

Arbejdssteder

Nogle af de typiske arbejdssteder for sygeplejersker er:

  • Hospitaler: Du kan fx arbejde på medicinsk afdeling, intensiv afdeling, børneafdeling, øjenafdeling, psykiatrisk afdeling, ambulatorium og skadestue.
  • Kommuner: I en kommune kan du arbejde på fx plejehjem, i den kommunale hjemmesygepleje og distriktspsykiatrien.
  • Læger: Flere sygeplejersker er ansat hos alment praktiserende læger og praktiserende speciallæger.
  • Akut: Du har også mulighed for at arbejde på Akuttelefonen eller Alarmcentralen.
  • Internationalt: Nogle sygeplejersker arbejder i bistands- og nødhjælpsorganisationer i udlandet.

Mere uddannelse

Som sygeplejerske har du flere muligheder for at uddanne dig videre. Der findes for eksempel:

  • Specialuddannelser
  • Kandidatuddannelser
  • Diplomuddannelser
  • Masteruddannelser.

 

Få et overblik over mulighederne for mere uddannelse for sygeplejersker

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.