job og arbejdsmarkedet i Danmark

Sygepleje og jordemoderarbejde

Sygeplejersker og jordemødre kommer i deres arbejde helt tæt på mennesker omkring meget intime forhold.

Sygeplejersken arbejder med den lægelige behandling af syge i praksis og følger patienten meget tæt.

Jordemoderen følger den gravide kvinde og hendes foster for at kontrollere udviklingen frem mod fødslen. Under fødslen hjælper hun med forløsningen af barnet.

Sundhedsplejersken følger det nyfødte barns udvikling i den første tid og hjælper de nybagte forældre i deres nye rolle.

Alle jobfunktioner udføres i sundhedsvæsnet og inden institutioner med sociale foranstaltninger.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

hvad vil du være?
hvad vil du være?

Du ved hvad du vil lave, men du ved ikke hvordan du bliver det. Find vejen til dit drømmejob.

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.

Tag til åbent hus ude på uddannelsesstederne.