kandidat i sygepleje
Kandidatuddannelse

Sygepleje

Kandidatuddannelsen bygger videre på professionsbacheloruddannelsen i sygepleje og giver dig en solid, teoretisk baggrund for at arbejde med ledelse, uddannelse og forskning inden for sygepleje.

Fakta

Navn:
Sygepleje
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen i sygepleje er teoretisk, og du får bl.a. undervisning i faglig argumentation, vidensøgning og klinisk beslutningstagning. Du lærer desuden om forskningsmetoder og professionsudvikling.

Som færdiguddannet kandidat kan du varetage specialiserede opgaver inden for sygeplejeområdet. Du kan fx komme til at arbejde med ledelse og formidling eller beskæftige dig med klinisk sygeplejepraksis.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen er teoretisk, og du lærer at beskrive, analysere og vurdere, hvordan sygeplejen praktiseres og opfattes i forskellige dele af samfundet, herunder på hospitaler og på uddannelsesinstitutioner. Du arbejder både med de historiske, kulturelle og samfundsmæssige sider af sygeplejen.

Kandidatuddannelsen i sygepleje er en 2-årig teoretisk videreuddannelse for sygeplejersker, og den giver dig en akademisk baggrund for at arbejde med bl.a. ledelse, uddannelse og forskning inden for sygeplejen.

Uddannelsen er det første år bygget op af følgende studiemoduler:

  • Sygeplejens teoriudvikling og kernefaglighed
  • Kvalitativ forskning og metoder
  • Epidemiologi og biostatistik
  • Relationer og interaktioner
  • Sygepleje og samfund
  • Aktuelle tendenser i sygepleje

På andet år er det muligt at sammensætte sin egen uddannelse ved at vælge 2 valgfrie studiemoduler inden for tematiserende valgfag og metodespecialisering.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og gruppeøvelser. Du skal regne med, at en del af uddannelsen vil foregå som selvstudium.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.cur.

Bemærk, at uddannelsen også udbydes som erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid og varer 4 år. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget. Læs mere på Aarhus Universitets hjemmeside.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant uddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aarhus og i København (Emdrup-afdelingen).

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder sygepleje som en 2-årig kandidatuddannelse.

Fra sommeren 2019 bliver uddannelsen udbudt i to forskellige linjer.

Nursing Science-linjen:
NS-linjen er særligt interessant for dem, der er interesseret i at komme ud og arbejde i ledende stillinger, arbejde som underviser på sygeplejeskolerne, eller arbejde som udviklingssygeplejerske eksempelvis på et hospital.

Advanced Practice Nursing-linjen:

APN-linjen er en nyoprettet linje, hvis kurser retter sig specifikt mod klinisk praksis, og hvor man arbejder med praksisrelaterede cases. På APN-linjen kan man arbejde med at videreudvikle klinisk praksis i det nære sundhedsvæsen i forhold til komplekse patientforløb, der går på tværs af sektorer og specialer.
 
Fælles for begge linjer er, at du på baggrund af din viden og analytiske kompetencer vil kunne forstå og løse udfordringer inden for

Du kan læse og høre mere om uddannelsen og de forskellige linjer i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på uddannelsen i sygepleje skal du have en professionsbacheloruddannelse i sygepleje.

Er du uddannet sygeplejerske efter den gamle ordning, skal du opfylde et af følgende krav:

  • Suppleringsuddannelsen i sygepleje
  • Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidat
  • Minimum 30 ECTS fra en sundhedsfaglig diplomuddannelse
  • En sygeplejefaglig specialuddannelse

Se på uddannelsesstedets hjemmeside for yderligere oplysninger.

Der er adgangsbegrænsning på uddannelsen.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for bl.a. uddannelse, ledelse og forskning i forbindelse med sygepleje. Du kan fx undervise på sygeplejerskeuddannelser eller søge lederjob på hospitaler, i hjemmeplejen eller andre steder, hvor sygeplejersker arbejder.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for undervisning og vejledning og sygepleje og jordemoderarbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.