kandidat i sygepleje
Kandidatuddannelse

Sygepleje

Kandidatuddannelsen giver dig en teoretisk baggrund for at arbejde med ledelse, uddannelse og forskning inden for sygepleje.

Fakta

Navn:
Sygepleje
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen i sygepleje bygger videre på professionsbacheloruddannelsen i sygepleje. Uddannelsen er teoretisk, og du undervises i bl.a. faglig argumentation, vidensøgning og klinisk beslutningstagning. 

Som færdiguddannet kandidat kan du varetage specialiserede opgaver inden for sygeplejeområdet. Du kan fx komme til at arbejde med ledelse og formidling eller beskæftige dig med klinisk sygeplejepraksis.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen er teoretisk, og du lærer at beskrive, analysere og vurdere, hvordan sygeplejen praktiseres og opfattes i forskellige dele af samfundet, herunder på hospitaler og på uddannelsesinstitutioner. Du arbejder både med de historiske, kulturelle og samfundsmæssige sider af sygeplejen.

Kandidatuddannelsen i sygepleje er en 2-årig teoretisk videreuddannelse for sygeplejersker, og den giver dig en akademisk baggrund for at arbejde med bl.a. ledelse, uddannelse og forskning inden for sygeplejen.

Linjer

Uddannelsen omfatter to linjer:

  • Nursing Science: Linjen er særligt interessant for dig, der er interesseret i at komme ud og arbejde i ledende stillinger, arbejde som underviser på sygeplejeskolerne, eller arbejde som udviklingssygeplejerske eksempelvis på et hospital
  • Advanced Practice Nursing: Linjen retter sig specifikt mod klinisk praksis. På denne linje kan du arbejde med at videreudvikle klinisk praksis i det nære sundhedsvæsen i forhold til komplekse patientforløb, der går på tværs af sektorer og specialer

Første år på uddannelsen omfatter obligatoriske kurser som fx sygepleje og samfund, kvalitativ forskning og metoder, epidemiologi og biostatistik samt Sygeplejens teoriudvikling.

På andet år er det muligt at sammensætte sin egen uddannelse ved at vælge 2 valgfrie studiemoduler inden for tematiserende valgfag og metodespecialisering.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.cur.

Erhvervskandidatuddannelse

Begge linjer også udbydes som erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid og varer 4 år. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Erhvervskandidatuddannelsen er ikke SU-berettiget. 

Læs mere på Aarhus Universitets hjemmeside.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og gruppeøvelser.

Du skal regne med, at en del af uddannelsen vil foregå som selvstudium.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende professionsbacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aarhus og i København (Emdrup).

Læs om

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for udvikling, undervisning, forskning og ledelse i forbindelse med sygepleje. Du kan fx undervise på sygeplejerskeuddannelser eller søge lederjob på hospitaler, i hjemmeplejen eller andre steder, hvor sygeplejersker arbejder.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.