kandidat i sygepleje
Kandidatuddannelse

Sygepleje

Kandidatuddannelsen giver dig en teoretisk baggrund for at arbejde med ledelse, uddannelse og forskning inden for sygepleje.

Fakta

Navn:
Sygepleje
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen i sygepleje bygger videre på professionsbacheloruddannelsen i sygepleje. Uddannelsen er teoretisk, og du undervises i bl.a. faglig argumentation, vidensøgning og klinisk beslutningstagning. Du lærer desuden om forskningsmetoder og professionsudvikling.

Som færdiguddannet kandidat kan du varetage specialiserede opgaver inden for sygeplejeområdet. Du kan fx komme til at arbejde med ledelse og formidling eller beskæftige dig med klinisk sygeplejepraksis.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen er teoretisk, og du lærer at beskrive, analysere og vurdere, hvordan sygeplejen praktiseres og opfattes i forskellige dele af samfundet, herunder på hospitaler og på uddannelsesinstitutioner. Du arbejder både med de historiske, kulturelle og samfundsmæssige sider af sygeplejen.

Kandidatuddannelsen i sygepleje er en 2-årig teoretisk videreuddannelse for sygeplejersker, og den giver dig en akademisk baggrund for at arbejde med bl.a. ledelse, uddannelse og forskning inden for sygeplejen.

Uddannelsen omfatter linjerne Nurcing Science og Advanced Practice Nursing.

Nursing Science

Linjen er særligt interessant for dig, der er interesseret i at komme ud og arbejde i ledende stillinger, arbejde som underviser på sygeplejeskolerne, eller arbejde som udviklingssygeplejerske eksempelvis på et hospital.

Advanced Practice Nursing

Linjen retter sig specifikt mod klinisk praksis. På denne linje kan du arbejde med at videreudvikle klinisk praksis i det nære sundhedsvæsen i forhold til komplekse patientforløb, der går på tværs af sektorer og specialer.

Første år på uddannelsen omfatter obligatoriske kurser som fx sygepleje og samfund, kvalitativ forskning og metoder, epidemiologi og biostatistik samt Sygeplejens teoriudvikling.

På andet år er det muligt at sammensætte sin egen uddannelse ved at vælge 2 valgfrie studiemoduler inden for tematiserende valgfag og metodespecialisering.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og gruppeøvelser. Du skal regne med, at en del af uddannelsen vil foregå som selvstudium.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.cur.

Erhvervskandidatuddannelse

Begge linjer også udbydes som erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid og varer 4 år. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget. Læs mere på Aarhus Universitets hjemmeside.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant uddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aarhus og i København (Emdrup-afdelingen).

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder sygepleje som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse og høre mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Adgangskrav på AU

For at blive optaget på uddannelsen i sygepleje skal du have en professionsbacheloruddannelse i sygepleje.

Er du uddannet sygeplejerske efter den gamle ordning, skal du opfylde et af følgende krav:

  • Suppleringsuddannelsen i sygepleje
  • Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidat
  • Minimum 15 ECTS fra en sundhedsfaglig diplomuddannelse
  • En sygeplejefaglig specialuddannelse

Der er adgangsbegrænsning på uddannelsen.

Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for udvikling, undervisning, forskning og ledelse i forbindelse med sygepleje. Du kan fx undervise på sygeplejerskeuddannelser eller søge lederjob på hospitaler, i hjemmeplejen eller andre steder, hvor sygeplejersker arbejder.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for undervisning og vejledning og sygepleje og jordemoderarbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs mere i UG-artiklen Forskeruddannelse (ph.d.).

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.