kandidat i Klinisk sygepleje
Kandidatuddannelse

Klinisk sygepleje

På kandidatuddannelsen får du indsigt i de samfundsmæssige, økonomiske og teknologiske vilkår, som danner rammerne for sygeplejens praksis.

Fakta

Navn:
Klinisk sygepleje
Mulighed for erhvervskandidat:
Ja
Varighed:
2 år (4 år ved erhvervskandidat)
Adgangskrav:
Relevant professionsbacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig viden om sundhedsteknologi og telemedicin og forståelse for brugen heraf, ligesom du lærer at bruge ny forskningsbaseret viden i klinisk praksis.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for bl.a. hospitalsvæsenet, psykiatriske institutioner og sundhedsplejen. Du vil også kunne arbejde som konsulent i den offentlige sektor, patientforeninger og andre interesseorganisationer.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

I løbet af uddannelsen arbejder du med begreber som sundhedsfremme, forebyggelse, rehabilitering og palliation (lindring af lidelser, der er forbundet med en livstruende sygdom) samt brugerdreven innovation og teknologi relateret til klinisk sygepleje.

Uddannelsen kvalificerer dig til innovativt at udvikle og forandre samt evidensbasere og styrke klinisk sygepleje.

Fag

Du undervises i bl.a. følgende fag:

  • Klinisk sygepleje - perspektiver og tilgange        
  • Sundhedsjura
  • Epidemiologi og biostatistik
  • Sundhedsfremme, forebyggelse, rehabilitering og palliation i klinisk sygepleje

Uddannelsen er opbygget af tre hovedområder, en valgfagsperiode og et speciale. De tre hovedområder udgøres af det sygeplejevidenskabelige, det samfundsvidenskabelige og det forskningsmetodologiske spor. 

Erhvervskandidatuddannelse

Syddansk Universitet (SDU) udbyder også uddannelsen som en erhvervskandidatuddannelse. En erhvervskandidatuddannelse er tilrettelagt på deltid og varer 4 år. Uddannelsen retter sig mod personer, der er i beskæftigelse, og er ikke SU-berettiget.

Læs mere

Erhvervskandidatuddannelse på SDU (sdu.dk)

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.cur.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde, både individuelt og i grupper.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende professionsbacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Anden sygeplejeuddannelse

Hvis du har en mellemlang videregående uddannelse som sygeplejerske, kan du orientere dig i dine muligheder for optagelse på uddannelsesstedets hjemmeside.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Syddansk Universitet (sdu.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Syddansk Universitet (sdu.dk)

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen kvalificerer dig til ansættelse inden for staten, regioner, kommuner, hospitaler samt uddannelsesinstitutioner og private organisationer som fx patientforeninger samt private virksomheder.

Du vil kunne varetage komplekse arbejdsopgaver inden for områder som fx:

  • Sundhedsfremme og forebyggelse
  • Organisering og ledelse af tværfaglige og tværsektorielle tiltag
  • Udvikling og implementering af ny sundhedsteknologi, evidensbaseret viden og nye metoder

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Pia Bro Nielsen er 51 år og uddannet sygeplejerske. Hun arbejder som hjemmesygeplejerske i...

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.