kandidat i Klinisk sygepleje
Kandidatuddannelse

Klinisk sygepleje

På kandidatuddannelsen i klinisk sygepleje får du indsigt i de samfundsmæssige, økonomiske og teknologiske vilkår, som danner rammerne for sygeplejens praksis.

Fakta

Navn:
Klinisk sygepleje
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant professionsbacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig viden om sundhedsteknologi og telemedicin og forståelse for brugen heraf, ligesom du lærer at bruge ny forskningsbaseret viden i klinisk praksis.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for bl.a. hospitalsvæsenet, psykiatriske institutioner og sundhedsplejen. Du vil også kunne arbejde som konsulent i den offentlige sektor, patientforeninger og andre interesseorganisationer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen tager udgangspunkt i klinisk sygepleje, og klinisk praksis er et gennemgående omdrejningspunkt uddannelsen igennem.

I løbet af uddannelsen arbejder du med begreber som sundhedsfremme, forebyggelse, rehabilitering og palliation (lindring af lidelser, der er forbundet med en livstruende sygdom) samt brugerdreven innovation og teknologi relateret til klinisk sygepleje.

Uddannelsen kvalificerer dig til innovativt at udvikle og forandre samt evidensbasere og styrke klinisk sygepleje.

Fag

Du undervises i bl.a. følgende fag:

 • Klinisk sygepleje - perspektiver og tilgange        
 • Sundhedsjura
 • Humanistiske forskningstilgange
 • Epidemiologi og biostatistik
 • Sundhedsfremme, forebyggelse, rehabilitering og palliation i klinisk sygepleje
 • Brugerdreven innovation og teknologi i klinisk sygepleje

Uddannelsen er opbygget af tre hovedområder, en valgfagsperiode og et speciale. De tre hovedområder udgøres af det sygeplejevidenskabelige, det samfundsvidenskabelige og det forskningsmetodologiske spor. 

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde, både individuelt og i grupper.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.cur.

Erhvervskandidatuddannelse

Uddannelsen også udbydes som erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid og varer 4 år. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget. Læs mere på uddannelsesstedets hjemmeside Syddansk Universitet.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant professionsbacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Odense.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder klinisk sygepleje som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på SDU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen i klinisk sygepleje skal du have en relevant professionsbachelor- eller bacheloruddannelse. Følgende uddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

 • Professionsbachelor i sygepleje
 • En videregående uddannelse i sygepleje, der modsvarer en professionsbacheloruddannelse i sygepleje 

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen kvalificerer dig til ansættelse inden for staten, regioner, kommuner, hospitaler samt uddannelsesinstitutioner og private organisationer som fx patientforeninger samt private virksomheder.

Du vil kunne varetage komplekse arbejdsopgaver inden for områder som fx:

 • Sundhedsfremme og forebyggelse
 • Organisering og ledelse af tværfaglige og tværsektorielle tiltag
 • Udvikling og implementering af ny sundhedsteknologi, evidensbaseret viden og nye metoder
 • Uddannelse og undervisning i såvel klinisk praksis som i uddannelsessektoren
 • Formidling og forskning

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for undervisning og vejledning og sygepleje og jordemoderarbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Pia Bro Nielsen er 51 år og uddannet sygeplejerske. Hun arbejder som hjemmesygeplejerske i...

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.