interview med hjemmesygeplejerske
Artikel

Hjemmesygeplejerske

Pia Bro Nielsen er 51 år og uddannet sygeplejerske. Hun arbejder som hjemmesygeplejerske i Viborg Kommune.

”Jeg har været sygeplejerske, siden jeg var seks år! Da jeg kom i 2. real, som det hed dengang, sagde min mor, at nu skulle jeg skrives op.”

Interviewet er lavet i 2009. Interviewet er derfor ikke nødvendigvis dækkende for interviewpersonens aktuelle forhold.

Uddannelse i ventetiden

”Jeg havde egentlig besluttet mig for at blive ergoterapeut, men der var tre et halvt års ventetid på at komme ind på ergoterapeutstudiet. Så jeg tænkte, at jeg kunne tage sygeplejerskeuddannelsen i mellemtiden.”

Sådan endte Pia med at blive sygeplejerske. Det var svært at få arbejde på et sygehus dengang, så hendes første job var på et plejehjem. Efter tre år på plejehjemmet og et kort højskoleophold fik hun ansættelse på et sygehus.

”Jeg har prøvet lidt af hvert og har blandt andet arbejdet på en fødegang, en medicinsk afdeling, en hjerteafdeling, en dialyseafdeling og flere andre steder.”

I begyndelsen af 1990’erne var Pias uddannelse blevet forældet, og der var behov for at opkvalificere hendes viden med et uddannelsesforløb særligt tilrettelagt for sygeplejersker.

Pia har altid vidst, at hun ville arbejde med patienter i eget hjem.
Pia har altid vidst, at hun ville arbejde med patienter i eget hjem.

”Siden har jeg selv taget kurser i blandt andet idéhistorie på åben uddannelse og en diplomuddannelse samt et enkelt modul på en masteruddannelse.”

Derfor søgte hun efter 15 år på sygehuset ind til hjemmeplejen i Viborg Kommune.

Hjemmebesøg

”Om morgenen mødes jeg med social- og sundhedsassistenterne, hvor vi taler om, hvad der er sket det sidste døgn, og om der er nogle ting, vi skal tage os af. Vi fordeler opgaverne imellem os, hvorefter jeg taler med de andre sygeplejersker og fordeler vores opgaver.”

”Så kører jeg ud til besøgene på min liste. Området, jeg kører rundt i, er egentlig ikke så stort rent geografisk, men der bor rigtig mange mennesker i det her område, som har behov for hjemmesygeplejersker.”

Der er stor forskel på de mennesker, Pia arbejder med. Området har både velhavende borgere og socialt boligbyggeri, derfor er opgaverne, som hun kommer ud til, meget forskellige.

”Jeg har base her på Ældrecenter Kildehaven, og jeg arbejder med beboerne her om aftenen og i weekenderne. De fleste arbejdsdage går med at køre ud på hjemmebesøg.”

Det bedste ved jobbet

”Det er menneskene! Det er det, jeg synes, er mest interessant ved mit job,” fortæller Pia.

”På sygehuset handlede det blandt andet også om at skabe hjemlige rammer for patienterne, og det var ikke altid let. Nu foregår mit arbejde i hjemmet, og jeg skal derfor ikke forsøge at skabe kunstige rammer, bare udnytte dem der er, og det synes jeg er rart.”

”Der er selvfølgelig overvejende ældre blandt mine patienter, men der er også en del unge."
”Der er selvfølgelig overvejende ældre blandt mine patienter, men der er også en del unge."

"Det kan være personer, der er psykisk syge, har misbrugsproblemer eller andre sociale problemer. Variationen i patienter gør også mit arbejde interessant.”

Har ideer om et projekt

Pia vil gerne arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse ved at lave undersøgelser, men det skal være undersøgelser ude hos borgerne.

”Jeg ville være ked af at miste kontakten med borgerne og sidde et sted, hvor man slet ikke har denne patientkontakt.”

Derfor vil Pia gerne lave en form for arbejde, hvor hun kan få begge dele. Får hun skruet et godt projekt sammen, kan hun måske få støtte til at gennemføre det fra kommunen.

Se oversigt over flere interview.

Relaterede artikler