Job

Ergoterapeut (job)

En ergoterapeut rådgiver og træner børn, unge, voksne eller ældre mennesker, som har svært ved at udføre almindelige opgaver i dagligdagen.

Fakta

Arbejdssteder:
Kommunale aktivitets- og lokalcentre, Hospitaler, Jobcentre, Virksomheder, Institutioner, Skoler
Stillingsbetegnelser:
Ergoterapeut, Ergonomikonsulent, Leder, Hjemmevejleder

Du kan fx arbejde med mennesker, der har et handicap, eller som har brug for genoptræning efter en ulykke.

Ergoterapeuter er bl.a. ansat i kommunale sundhedscentre, på hospitaler og i specialinstitutioner.

Som ergoterapeut skal du kunne analysere den enkelte borgers behov og finde på kreative løsninger på personens udfordringer i hverdagen.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

En ergoterapeut arbejder med mennesker, der har fysiske, psykiske eller sansemotoriske udfordringer. Du kan også arbejde med forebyggelse fx på arbejdspladsen.

Målet med ergoterapi er at give borgeren en lettere dagligdag gennem træning i de udfordringer, personen har.

Ergoterapeuten kan inddrage forskellige teknikker og hjælpemidler og lave ændringer i indretningen af hjemmet eller arbejdspladsen. 

Typiske arbejdsopgaver

Nogle af de typiske arbejdsopgaver som ergoterapeut er, at:

 • undersøge borgerens udfordringer og behov
 • rådgive borgeren og pårørende
 • træne eller genoptræne borgeren i daglige gøremål
 • vejlede i brug af hjælpemidler
 • dokumentere det praktiske arbejde

Karriereveje

Som ergoterapeut kan du arbejde med forskellige områder og målgrupper. Fra forebyggelse på arbejdspladsen til genoptræning af ældre mennesker. Her er en række eksempler på områder, du kan specialisere dig indenfor som ergoterapeut:

 • Børn (fx børn med fysiske handicap eller sansemotoriske udfordringer)
 • Gerontologi (ældre mennesker)
 • Neurorehabilitering (voksne med hjerneskade)
 • Håndterapi (mennesker med skade eller handicap i hænderne)
 • Psykiatri (mennesker med psykiske sygdomme og psykisk sårbare)
 • Hjælpemiddelformidling (kørestole og lignende)
 • Arbejdsliv 

Uddannelsesvej

Når du har en gymnasial uddannelse, tager det 3 ½ år at blive ergoterapeut. Uddannelsen til ergoterapeut er en professionsbacheloruddannelse.

Læs om uddannelsen til ergoterapeut  

Andre veje

Der er også andre muligheder, der kan kvalificere dig til at starte på uddannelsen til ergoterapeut fx, hvis du er social- og sundhedsassistent eller uddannet pædagogisk assistent.

Læs mere om adgangskrav 

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Ergoterapeut, Ergonom33.294 kr.32.858 kr.-

Kilde: Danmarks Statistik

Indkomstoplysningerne gælder for ansatte i stillinger med ovenstående titler. Det dækker dermed ikke selvstændige med eget firma eller uddannede ergoterapeuter, der er ansat i stillinger med andre titler.

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Arbejdssteder

Nogle af de typiske arbejdssteder for ergoterapeuter er:

 • Kommunale sundhedscentre
 • Hospitaler
 • Psykiatrien
 • Specialinstitutioner
 • Private virksomheder

Mere uddannelse

Når du er uddannet ergoterapeut, har du flere muligheder for at læse videre.

Fuldtid

Du kan fx søge optagelse på følgende kandidatuddannelser:

Deltid

Når du har opnået erhvervserfaring, kan du også efteruddanne dig med en relevant diplom- eller masteruddannelse. Du kan fx søge optagelse på:

 

Du kan også specialisere dig inden for et område, hvor du har erhvervserfaring og blive godkendt som specialergoterapeut inden for fx børn, arbejdsmiljø eller senhjerneskade.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.