Job

Socialrådgiver (job)

En socialrådgiver vejleder og rådgiver mennesker, der har sociale udfordringer.

Fakta

Arbejdssteder:
Offentlige forvaltninger, Sygehuse, Fagbevægelsen, Handicap- og pensionistorganisationer, Hjælpeorganisationer m.v.
Stillingsbetegnelser:
Socialrådgiver, Socialformidler, Forsorgsmedarbejder, Asylcentermedarbejder, Familievejleder, Integrationskonsulent

Som socialrådgiver kan du fx arbejde med børn og unge, ledige eller flygtninge.

Du arbejder med at forebygge og løse sociale problemer med udgangspunkt i lovgivningen. Derfor skal du have et godt indblik i lovene i Danmark.

De fleste socialrådgivere er ansat i kommunerne, fx i Socialforvaltningen eller på Jobcentret.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Som socialrådgiver har du en vejlederrolle, hvor du hjælper mennesker, der har sociale udfordringer, med at komme videre i livet. Det kan være problemer, der opstår pga. arbejdsløshed, psykiske problemer eller misbrug.

Samtidig har du en myndighedsrolle, hvor du bl.a. skal træffe afgørelser i borgerens sag. Nogle gange er det svære afgørelser, som kan have konsekvenser for borgerens liv. Fx hvis du afviser en sag.

Kontorarbejde og rådgivning

Arbejdet veksler mellem rådgivning og kontorarbejde, hvor du arbejder med love, dokumentation, ansøgninger osv.

Du er ofte tovholder på borgerens sag og samarbejder derfor også med mange forskellige faggrupper.

Rammerne for dit arbejde som socialrådgiver er løbende under forandring, fx når lovgivningen ændrer sig.

Arbejdsopgaver

Nogle af de typiske arbejdsopgaver som socialrådgiver er:

 • Personlig vejledning og rådgivning af borgere
 • Opsøgende og forebyggende arbejde
 • Kontorarbejde med sagsbehandling
 • Koordinering og samarbejde med forskellige faggrupper
 • Afgørelse af sager

Karriereveje

Som socialrådgiver kan du specialisere dig indenfor forskellige områder og målgrupper. Du kan fx arbejde med:

 • Ledige
 • Børn, unge og familier
 • Flygtninge og indvandrer
 • Mennesker med sygdom eller handicap
 • Udsatte voksne, fx hjemløse eller mennesker med misbrugsproblemer 

Arbejdssteder

De fleste socialrådgivere er ansat i kommunerne, hvor de arbejder i forskellige forvaltninger fx på Jobcenteret eller i Socialforvaltningen. Typiske arbejdssteder for socialrådgivere er bl.a.:

 • Kommuner
 • Døgninstitutioner
 • Sygehuse
 • Kriminalforsorgen
 • Psykiatrien
 • Asylcentre
 • Krisecentre
 • Ngo’er fx hjælpeorganisationer og interesseorganisationer

Video

Se video om jobbet som socialrådgiver.

Videoen er produceret i samarbejde mellem Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Socialrådgivningsarbejde34.906 kr.34.792 kr.-
Ungdomskonsulent, Familierådgiver, Familievejleder37.723 kr.35.809 kr.35.831 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Indkomstoplysningerne gælder for ansatte i stillinger med ovenstående titler. Det dækker ikke selvstændige med eget firma eller uddannede socialrådgivere, der er ansat i stillinger med andre titler.

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Uddannelsesvej

Når du har en gymnasial uddannelse, tager det 3 ½ år at blive socialrådgiver. Uddannelsen til socialrådgiver er en professionsbacheloruddannelse.  

Uddannelsesvejen består af:

 • En gymnasial uddannelse
 • En professionsbacheloruddannelse (3 ½ år)

Læs om uddannelsen til socialrådgiver

Andre veje

Der er også andre muligheder, der kan kvalificere dig til at starte på uddannelsen til socialrådgiver fx, hvis du er social- og sundhedsassistent eller uddannet pædagogisk assistent.

Læs mere om adgangskrav

Mere uddannelse

Når du er uddannet socialrådgiver, har du flere muligheder for at læse videre.

Fuldtid

Du kan fx søge optagelse på følgende kandidatuddannelser:

Deltid

Når du har opnået erhvervserfaring, kan du også efteruddanne dig med en relevant diplom- eller masteruddannelse. Du kan fx søge optagelse på:

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.