job og arbejdsmarkedet i Danmark

Socialrådgivning mv.

I velfærdssamfundet findes en række job, der tager sig af de problemer af social karakter og problemer med misbrug.

Socialrådgivere er især ansat inden for offentlig administration, på hospitaler, asylcentre og i kriminalforsorgen.

De finder også job i private virksomheder samt i andre sociale foranstaltninger.

Misbrugsbehandleren er en uddannet terapeut, der hjælper mennesker med alkohol-, narkotika- eller anden form for misbrug. De arbejder samme steder som socialrådgivere foruden i forskellige organisationer og foreninger.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

hvad vil du være?
hvad vil du være?

Du ved hvad du vil lave, men du ved ikke hvordan du bliver det. Find vejen til dit drømmejob.

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.

Tag til åbent hus ude på uddannelsesstederne.