Misbrugsbehandler
Job

Misbrugsbehandler

En misbrugsbehandler er en terapeut, der hjælper mennesker med alkohol- eller narkotikamisbrug.

Fakta

Arbejdssteder:
Alkoholambulatorier og behandlingssteder samt behandlingshjem og -institutioner
Stillingsbetegnelser:
Misbrugsbehandler, Misbrugsvejleder, Alkolog

Behandleren skal hjælpe klienterne ud af misbruget, så de kan vende tilbage til et normalt liv. Som misbrugsbehandler eller -vejleder rådgiver og behandler du alkoholikere, narkomaner og andre med misbrugsproblemer. Du rådgiver både den afhængige og familien.

Ofte har misbrugeren været afhængig af alkohol eller stoffer i en årrække, hvilket har skadet både familie og arbejdskolleger.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af misbrugsbehandler
Samtale - I samtalen mellem behandler og misbruger planlægges behandlingsforløbet.

Arbejdet kræver, at du er stabil og har styr på dine personlige forhold og dine følelser. Du skal kunne være i en længerevarende og til tider krævende personlig kontakt med klienterne. Jobbet er selvstændigt men kræver også gode samarbejdsevner.

Som forsvar mod de skader, misbrugeren har gjort på sine omgivelser, bygger misbrugeren ofte et værn af forklaringer og benægtelser. Det er dem, behandleren går ind og bryder ned, så forbindelserne til familie, venner og arbejde kan bygges op igen.

Du udarbejder en behandlingsplan i samarbejde med klienten og eventuelle samarbejdspartnere, fx læger eller psykologer, og som kontaktperson for klienten har du ansvar for at følge op på behandlingsplanen.

Behandlingen kan tage udgangspunkt i den såkaldte Minnesotamodel, men også andre behandlingsformer kan blive brugt. Der lægges stor vægt på fuldstændig alkohol- eller stoffrihed. Misbruget betragtes normalt som en kronisk, fysisk, psykisk og social sygdom, som ikke kan helbredes.

Dit arbejde består i at hjælpe misbrugeren til selvindsigt omkring misbruget og de reaktionsmønstre, der er forbundet med det, og hjælpe med nogle nye måder at reagere på. Klienten skal lære at tage det fulde ansvar for sit liv og lære at leve et liv uden alkohol, narkotika eller andre stoffer.

Arbejdsplads

Du arbejder på alkoholambulatorier og ambulante behandlingssteder, Se mere om branchen Læger, tandlæger og andre behandlere.

Du kan også være ansat på behandlingshjem for stofmisbrugere og alkoholskadede, se mere om branchen Plejehjem mv.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Misbrugskonsulent37.723 kr.35.809 kr.35.831 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

Du kan blive selvstændig og oprette dit eget rådgivende firma, men så skal du have gennemført et længerevarende uddannelsesforløb i misbrugsbehandling.

Mere uddannelse

Kommuner og private udbydere afholder kurser, som primært er henvendt til nyere medarbejdere, der beskæftiger sig med alkohol- eller stofmisbrug og har ansættelse i kommunerne eller private og selvejende behandlingsinstitutioner.

Center for Forsorg og Behandling (CFB) udbyder kurser og uddannelser i forskellige metoder i misbrugsbehandling. Kurserne og uddannelserne kan være af forskellig varighed.

Du kan også tage retningen rusmiddel på Den Sociale Diplomuddannelse.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.