Studerende i samtale med psykolog
Job

Psykolog (job)

Som psykolog hjælper du mennesker med deres personlige problemer og udvikling gennem samtaler og terapi.

Fakta

Arbejdssteder:
Klinikker, Sygehuse, Store virksomheder
Stillingsbetegnelser:
Psykolog, Skolepsykolog, Virksomhedskonsulent, Cand.psych.

Du kan også arbejde som erhvervspsykolog, hvor du fx hjælper kollegaer på en arbejdsplads til at samarbejde bedre.

Jobbet som psykolog kræver stor viden om psykologiske teorier, og du skal være god til at tale med mennesker, som har det svært. 

Psykologer arbejder som regel på klinikker, sygehuse eller i større virksomheder og organisationer. Du kan også have egen praksis.

Foto: Getty Images
Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Som psykolog skal du lytte og sætte dig ind i folks tanker og udfordringer og ved hjælp af psykologiske metoder hjælpe dem med at komme videre i livet, fx gennem samtaler og terapi.

Du kommer til at arbejde med mange forskellige typer af problemer -  lige fra alvorlige og traumatiserende oplevelser til personlige udfordringer som stress, angst og ensomhed. Du skal derfor være god til at tale med andre mennesker.

En psykolog kan også arbejde i virksomheder eller organisationer, fx med personaleudvikling, medarbejderuddannelse eller med at gennemføre personlighedstests, når nye medarbejdere skal ansættes.

Arbejdsopgaver

Nogle af de typiske arbejdsopgaver for en psykolog er: 

 • Terapisamtaler individuelt og i grupper
 • Samtaler med klienters pårørende. En klient er den person, som får hjælp fra psykologen
 • Opdage og konstatere psykiske sygdomme hos klienter
 • Skrive journaler
 • Modtage supervision, dvs. hjælp og sparring fra en eller flere kollegaer
 • Personaleudvikling
 • Test og udvælgelse ved ansættelse af nye medarbejdere

Karriereveje

Psykologer kan specialisere sig inden for tre forskellige hovedområder: 

 • Børnepsykologi (klinisk børnepsykologi, klinisk børneneuropsykologi, pædagogisk psykologi, sundhedspsykologi med børn og psykoterapi med børn)
 • Voksenpsykologi (sundhedspsykologi med voksne, psykoterapi med voksne, psykopatologi, psykotraumatologi, klinisk neuropsykologi, gerontopsykolog)
 • Arbejds- og organisationspsykologi

Arbejdssteder

Nogle af de typiske arbejdssteder for psykologer er:

 • Egen/privat klinik
 • Sygehuse
 • Daginstitutioner og dagcentre
 • Behandlingsinstitutioner
 • Større virksomheder og organisationer

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Psykologarbejde34.560 kr.37.633 kr.35.884 kr.

Kilde: Danmarks Statistik.

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Uddannelsesvej

Når du har taget en gymnasial uddannelse, tager det fem år at blive psykolog.

Uddannelsesvejen består af:

 1. En studentereksamen
 2. En bacheloruddannelse
 3. En kandidatuddannelse

Her kan du læse om: 

Mere uddannelse

Når du er uddannet psykolog, har du mulighed for at efteruddanne dig. Det kan fx være kurser gennem fagforeninger.

Dansk Psykolog Forening tilbyder kurser og uddannelser for psykologer. Du kan se foreningens kursuskatalog på deres hjemmeside.

Læs mere om kurser og uddannelse for psykologer (dp.dk)

Autorisationsordning for psykologer

For at blive autoriseret psykolog skal du gennemføre en praktisk uddannelse på to år. Indholdet af uddannelsen er bestemt af Psykolognævnet. Du kan læse mere om autorisationsordningen på Ankestyrelsens hjemmeside.

Læs mere om autorisation af psykologer (ast.dk)

Diplom- og masteruddannelser

Når du har opnået erhvervserfaring, kan du også efteruddanne dig med en relevant diplom- eller masteruddannelse.

Få mere at vide

I Psykologiloven kan du bl.a. læse om titler, Psykologinævnet - og hvad det vil sige at været autoriseret psykolog.

Læs mere i Bekendtgørelse af lov om psykologer m.v. (Psykologiloven)

Mulige uddannelser

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.