bacheloruddannelse i Psykologi
Bacheloruddannelse

Psykologi

Den psykologiske videnskab beskæftiger sig med, hvordan mennesker tænker, føler, oplever og handler i bestemte sammenhænge.

Fakta

Navn:
Psykologi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen bliver du undervist i forskellige teoretiske indgangsvikler til psykologien. Dels det enkelte menneske og fænomenet personlighed, dels mennesket i relation til samfundet, herunder fx familiens betydning.

Du lærer også om mennesket som biologisk væsen og får indsigt i kognitive processer som hukommelse og opmærksomhed.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Efter afsluttet kandidatuddannelse kan du blive ansat i bl.a. private eller offentlige virksomheder, hvor du fx kan arbejde med marginaliserede grupper, personale- og organisationsudvikling samt undervisning, rådgivning og udviklings- og samarbejdsprocesser i mange forskellige sammenhænge.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Psykologi handler om menneskers tanker, følelser, behov, drømme og forestillinger. Det handler også om, hvordan menneskers hukommelse virker, og om hvordan vi lærer nye ting, samt hvorfor mennesker gør det, de gør.

På uddannelsen undersøger du, hvordan disse fænomener bliver påvirket af de forhold, mennesker lever under, deres oplevelser og deres erfaringer. Du får indblik i samspillet mellem psykologisk teoridannelse og forskningspraksis og bliver i stand til at identificere forskellige teoretiske perspektivers relevans og centrale metodologiske greb i forhold til at begribe de problemer, mennesker møder i deres hverdag.

Forskellige menneskesyn

Du præsenteres for forskellige menneskesyn, som er grundlæggende for psykologisk teori, og analyserer, hvordan disse har betydning for at skabe psykologisk viden. Du får desuden indsigt i psykologiens historiske udvikling, videnskabsteoretiske grunddiskussioner samt fagets forskellige teoretiske retninger.

Forskelle på uddannelsesstederne

Uddannelserne er ikke helt ens på de fem universiteter, hvor du kan læse psykologi. På Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet er psykologi en professionsuddannelse, hvor du efter afsluttet bachelor- og kandidatuddannelse bl.a. er kvalificeret til at arbejde som psykolog.

På Roskilde Universitet er psykologi en kombinationsuddannelse, hvor du efter 1 års basisstudier læser psykologi i kombination med et andet fag. Kombinationsuddannelsen har et bredt fagligt sigte med fokus på psykologiens sammenhæng med andre fagområder. Det er med andre ord tværfaglige uddannelser, og du bliver ikke cand. psych. eller psykolog fra RUC. 

Fælles fagområder

Uddannelserne på de forskellige universiteter har dog en del fag og fagområder tilfælles. Du studerer bl.a. de psykologiske grunddiscipliner, der omfatter fag som:

 • Socialpsykologi, som bl.a. handler om de sociale omgivelsers indflydelse på det enkelte menneskes identitet og holdninger
 • Personlighedspsykologi, hvor fokus ligger på det enkelte menneske og dets følelsesliv og forestillingsverden
 • Udviklingspsykologi, hvor du lærer om individets udvikling og livsfaser fra den tidlige barndom hen over ungdommen til voksenlivet
 • Kognitions- og indlæringspsykologi, som handler om, hvordan mennesket lærer og husker, og hvor du arbejder med teorier om begrebsdannelse, sprog, tænkning og hukommelse

Du får indsigt i psykologiens forskellige metoder og analytiske greb, som giver forståelse af nutidens empiriske og teoretiske problemer, fx hvordan teknologi er med til at forme vores selvforståelse eller hvordan organisering af magt og andre forhold spiller ind i vores velbefindende på arbejde

Praksisfag

Herudover har du fag, hvor du lærer, hvordan man bruger psykologien i praksis:

 • Klinisk psykologi, der handler om, hvordan man undersøger og behandler mennesker med psykiske problemer (klinisk psykologi er ikke obligatorisk på RUC)
 • Pædagogisk psykologi, hvor du arbejder med opdragelse og undervisning med vægt på de menneskelige handlinger, der påvirker i den ene eller den anden retning
 • Arbejds- og organisationspsykologi, hvor du beskæftiger dig med forholdet mellem mennesket og arbejdet

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion samt mere selvstændigt projektarbejde, der ofte er gruppebaseret. Store dele af læsestoffet er på engelsk.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BA eller BSc. På RUC afhænger titlen af dit individuelle studieforløb.

På KU, SDU, AAU og AU kan du - hvis du fortsætter på kandidatuddannelsen i psykologi - få titlen cand.psych. Med en cand.psych.-titel har du ret til at kalde dig psykolog. På RUC bliver du cand.mag. i psykologi i kombination med et andet fag.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Københavns Universitet

 • Ved ansøgning i kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0
 • Ved ansøgning i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside

Aarhus Universitet i Aarhus

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0

Syddansk Universitet

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 9,0
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedets hjemmeside

Særskilte adgangskrav for Roskilde Universitet

Psykologi er et bachelorfag, der læses i kombination med et andet bachelorfag på RUC. 

For at læse psykologi og et andet fag skal du opfylde adgangskravene og søge optagelse på en af følgende bacheloruddannelser på RUC:

Kombinationsmuligheder

Der er forskellige kombinationsmuligheder for psykologi. Undersøg mulighederne på RUC’s hjemmeside

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København, Odense, Roskilde, Aalborg og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder psykologi som en 3-årig bacheloruddannelse.

KU udbyder også en kandidatuddannelse i psykologi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder psykologi i kombination med et andet bachelorfag.

På psykologi begynder din bacheloruddannelse på et af følgende hovedområder: 

Det første år lærer du relevante teorier og metoder inden for dit valgte hovedområde.

De sidste 2 år specialiserer du dig i psykologi og et andet bachelorfag. Vær opmærksom på, at der er forskellige kombinationsmuligheder for psykologi på de forskellige bacheloruddannelser (hovedområder). Undersøg mulighederne på RUC's hjemmeside.

RUC udbyder fra 2022 også en kandidatuddannelse i socialpsykologi og læring.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder psykologi som en 3-årig bacheloruddannelse.

Uddannelsen er primært rettet mod sundhedsområdet.

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i psykologi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder psykologi som en 3-årig bacheloruddannelse.

AAU udbyder også en kandidatuddannelse i psykologi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder psykologi som en 3-årig bacheloruddannelse.

AU udbyder også en kandidatuddannelse i psykologi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

Bemærk om RUC: Der er ingen adgangskvotienter for dette bachelorfag, da det indgår i en samlet RUC-uddannelse. Du kan i stedet se adgangskvotienter for den bacheloruddannelse (hovedområde), som du søger optagelse på, ved at klikke på den i afsnittet Adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)10,810,6
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)10,510,4
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)10,110,0
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)10,510,4

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i psykologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det samfundsvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelserne i psykologi, pædagogisk psykologi og sprogpsykologi. Hør nærmere på det enkelte universitet.

På Syddansk Universitet hører uddannelsen til det sundhedsvidenskabelige område og på Aalborg Universitet til det humanistiske område.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information