To studerende læser til eksamen sammen
Bacheloruddannelse

Psykologi

Den psykologiske videnskab beskæftiger sig med, hvordan mennesker tænker, føler, oplever og handler i bestemte sammenhænge.

Fakta

Navn:
Psykologi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen bliver du undervist i forskellige teoretiske indgangsvikler til psykologien. Dels det enkelte menneske og fænomenet personlighed, dels mennesket i relation til samfundet, herunder fx familiens betydning.

Du lærer også om mennesket som biologisk væsen og får indsigt i kognitive processer som hukommelse og opmærksomhed.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet kan du blive ansat i bl.a. private eller offentlige virksomheder, hvor du fx kan arbejde med marginaliserede grupper, personale- og organisationsudvikling samt undervisning, rådgivning og udviklings- og samarbejdsprocesser.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Psykologi handler om menneskers tanker, følelser, behov, drømme og forestillinger. Det handler også om, hvordan menneskers hukommelse virker, og om hvordan vi lærer nye ting, samt hvorfor mennesker gør det, de gør.

På uddannelsen undersøger du, hvordan disse fænomener bliver påvirket af de forhold, mennesker lever under, deres oplevelser og deres erfaringer.

Fagområder

Du har fag som:

 • Socialpsykologi
 • Personlighedspsykologi
 • Udviklingspsykologi
 • Kognitions- og indlæringspsykologi

Du får indsigt i psykologiens forskellige metoder og analytiske greb, som giver forståelse af nutidens empiriske og teoretiske problemer, fx hvordan teknologi er med til at forme vores selvforståelse.

Praksisfag

Herudover har du fag, hvor du lærer, hvordan man bruger psykologien i praksis:

 • Klinisk psykologi
 • Pædagogisk psykologi
 • Arbejds- og organisationspsykologi

Opbygning og indhold kan variere

Uddannelsen kan variere i opbygning og indhold afhængigt af uddannelsessted. Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Titel

Du får titlen bachelor (BA eller BSc). På RUC afhænger titlen af dit individuelle studieforløb.

På KU, SDU, AAU og AU kan du - hvis du fortsætter på kandidatuddannelsen i psykologi - få titlen cand.psych. Med en cand.psych.-titel har du ret til at kalde dig psykolog. På RUC bliver du cand.mag. i psykologi i kombination med et andet fag.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion samt mere selvstændigt projektarbejde, der ofte er gruppebaseret. 

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En gymnasial eksamen (bemærk: krav om overbygning for hf og eux 1. del)

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Københavns Universitet

 • Hvis du søger i kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0
 • Hvis du søger i kvote 2, skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside

Syddansk Universitet

 • Hvis du i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 9,0
 • Hvis du søger i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve

Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedets hjemmeside (sdu.dk)

Aalborg Universitet

Karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen skal være på mindst 4,0.

Aarhus Universitet 

Karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0 i kvote 1.

Særskilte adgangskrav for Roskilde Universitet

Psykologi er et bachelorfag, der læses i kombination med et andet bachelorfag på RUC. 

For at læse psykologi og et andet fag skal du opfylde adgangskravene og søge optagelse på en af følgende bacheloruddannelser på RUC:

Kombinationsmuligheder

Der er forskellige kombinationsmuligheder for psykologi.

Undersøg mulighederne på Roskilde Universitets hjemmeside (ruc.dk)

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København, Odense, Roskilde, Aalborg og Aarhus.

Forskelle på uddannelsesstederne

På Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet er psykologi en professionsuddannelse, hvor du efter afsluttet bachelor- og kandidatuddannelse bl.a. er kvalificeret til at arbejde som psykolog.

På Roskilde Universitet er psykologi en kombinationsuddannelse, hvor du efter 1 års basisstudier læser psykologi i kombination med et andet fag. Du bliver ikke cand. psych. eller psykolog fra RUC.

Læs om

KU, SDU, AAU og AU udbyder også en kandidatuddannelse i faget. RUC udbyder en kandidatuddannelse i socialpsykologi og læring.

Læs mere i UG-artiklerne:

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

Bemærk om RUC: Der er ingen adgangskvotienter for dette bachelorfag, da det indgår i en samlet RUC-uddannelse. Du kan i stedet se adgangskvotienter for den bacheloruddannelse (hovedområde), som du søger optagelse på, ved at klikke på den i afsnittet Adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)11.010.9
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)10.710.5
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)10.09.9
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)10.710.6

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i psykologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det samfundsvidenskabelige eller det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelser:

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Som færdiguddannet har du jobmuligheder inden for behandling, rådgivning og undervisning i den offentlige sektor. Du vil også kunne arbejde som privatpraktiserende psykolog.

Der vil også være jobmuligheder på det private arbejdsmarked som konsulenter eller i virksomheders uddannelses-, personale- og vidensafdelinger.

Arbejsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information