kandidatuddannelse i Psykologi
Kandidatuddannelse

Psykologi

På psykologistudiet lærer du at forstå og tolke menneskets måde at tænke, føle og handle på i relation til andre individer, grupper og organisationer i et samfund.

Fakta

Navn:
Psykologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På kandidatuddannelsen arbejder du videnskabeligt med faget og øver dig i at bruge det, du lærer, i praksis.

Uddannelsen belyser forskellige psykologiske problemstillinger, som du lærer at tage stilling til gennem teoretisk og metodisk orienteret undervisning.

Som færdiguddannet cand.psych. kan du bl.a. arbejde inden for social- og sundhedsområdet. Du kan også arbejde som praktiserende psykolog eller blive ansat i private virksomheder, hvor du kan arbejde med personaleudvikling, evaluering og samarbejde. Der er endvidere mulighed for at undervise og forske.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen lærer du om teorier, der beskæftiger sig med menneskets bevidsthedsliv og erkendelse, den menneskelige personligheds struktur og udvikling, psykiske vanskeligheder, lidelser og livskriser.

Du lærer også om interaktionen mellem det enkelte menneske og andre mennesker og samfundet.

Fag

Kandidatuddannelsen indeholder undervisning i fag som fx:

  • Arbejds- og organisationspsykologi
  • Klinisk psykologi
  • Pædagogisk psykologi
  • Kognitions- og udviklingspsykologi
  • Neuro- og informationspsykologi
  • Social-, udviklings- og integrationspsykologi

Titel

Kandidatuddannelsen giver på KU, SDU, AAU og AU den akademiske titel cand.psych. Med en cand.psych.-titel har du ret til at kalde dig psykolog.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde, kurser og mere selvstændigt projektarbejde, som ofte er gruppebaseret.

Sprog

Meget litteratur er på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København, Odense, Aalborg og Aarhus.

Læs om

KU, SDU, AAU og AU udbyder også en bacheloruddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen Psykologi

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Hovedparten af psykologer er ansat i offentligt regi, hvor de udøver forskellige former for behandlings-, rådgivnings-, evaluerings- og undervisningsarbejde. En del cand.psych.'er arbejder som privatpraktiserende psykologer.

Psykologer kan også finde ansættelse på det private arbejdsmarked som konsulenter eller i virksomheders uddannelses-, personale- og vidensafdelinger. 

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Som psykolog styrede Mai Britt mod sygehusvæsnet. Her bliver hun hele tiden mindet om sine...

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.