kandidatuddannelse i Psykologi
Kandidatuddannelse

Psykologi

På psykologistudiet lærer du at forstå og tolke menneskets måde at tænke, føle og handle på i relation til andre individer, grupper og organisationer i et samfund.

Fakta

Navn:
Psykologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På kandidatuddannelsen arbejder du videnskabeligt med faget og øver dig i at bruge det, du lærer, i praksis. Uddannelsen belyser forskellige psykologiske problemstillinger, som du lærer at tage stilling til gennem teoretisk og metodisk orienteret undervisning.

Som færdiguddannet cand.psych. kan du bl.a. arbejde inden for social- og sundhedsområdet. Du kan også arbejde som praktiserende psykolog eller blive ansat i private virksomheder, hvor du kan arbejde med personaleudvikling, evaluering og samarbejde. Der er endvidere mulighed for at undervise og forske.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen lærer du om teorier, der beskæftiger sig med menneskets bevidsthedsliv og erkendelse, den menneskelige personligheds struktur og udvikling, psykiske vanskeligheder, lidelser og livskriser, samt den interaktion der er mellem det enkelte menneske og andre mennesker og samfundet.

Indhold

Kandidatuddannelsen indeholder fag som fx:

  • Arbejds- og organisationspsykologi
  • Klinisk psykologi
  • Pædagogisk psykologi
  • Kognitions- og udviklingspsykologi
  • Neuro- og informationspsykologi
  • Social-, udviklings- og integrationspsykologi

Forskelle på uddannelsesstederne

Uddannelsen i psykologi kan variere fra universitet til universitet. Læs mere på det ønskede universitets hjemmeside.

På Københavns Universitet (KU), Syddansk Universitet (SDU), Aalborg Universitet (AAU) og Aarhus Universitet (AU) er psykologi en professionsuddannelse, som bl.a. kvalificerer til arbejdet som psykolog. Her er på kandidatudannelsen indlagt et semester med professionspraktik.

På Roskilde Universitet (RUC) læses psykologi i kombination med et andet fag. Kombinationsuddannelsen har et bredt fagligt sigte med fokus på psykologiens sammenhæng med andre fagområder. Uddannelsen har særlig tyngde i emner med relation til menneskers hverdagsliv og er orienteret mod en helhedsforståelse af problemer og inddragelse af de berørte mennesker. Uddannelsen omfatter ikke klinisk psykologi og giver ikke ret til titlen psykolog.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde, kurser og mere selvstændigt projektarbejde, som ofte er gruppebaseret. Meget litteratur er på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer et semester.

Titel

Kandidatuddannelsen giver på KU, SDU, AAU og AU den akademiske titel cand.psych. Med en cand.psych.-titel har du ret til at kalde dig psykolog. Kandidatuddannelsen giver på RUC den akademiske titel cand.mag., der ikke giver ret til titlen psykolog.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København, Odense, Aalborg og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder psykologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i psykologi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen i psykologi skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i psykologi fra KU giver adgang til kandidatuddannelsen.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder psykologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

SDU udbyder (i kombination med et andet fag) en bacheloruddannelse i psykologi.

I kandidatuddannelsen er indlagt en praktik, der løber over to semestre.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på SDU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i psykologi fra SDU giver adgang til kandidatuddannelsen.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder psykologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

AAU udbyder også en bacheloruddannelse i psykologi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AAU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i psykologi giver adgang til kandidatuddannelsen.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder psykologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

AU udbyder også en bacheloruddannelse i psykologi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i psykologi fra AU giver adgang til kandidatuddannelsen.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder ikke længere psykologi. RUC har fået nye kandidatuddannelser, som du kan blive optaget på fra september 2022. Læs mere om RUC’s uddannelser og dine muligheder for optagelse på RUC’s hjemmeside.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Hovedparten af psykologer er ansat i offentligt regi, hvor de udøver forskellige former for behandlings-, rådgivnings-, evaluerings- og undervisningsarbejde. En del cand.psych.'er arbejder som privatpraktiserende psykologer.

Psykologer kan også finde ansættelse på det private arbejdsmarked som konsulenter eller i virksomheders uddannelses-, personale- og vidensafdelinger. Kandidater fra RUC finder typisk job inden for netop den type arbejdsområder.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for psykologarbejde, administrativt arbejde og organisation, udvikling og rådgivning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 1

Som psykolog styrede Mai Britt mod sygehusvæsnet. Her bliver hun hele tiden mindet om sine...

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.