Pædagog sidder på gulvet og tegner sammen med nogle børn.
Job

Pædagog (job)

En pædagog arbejder især med at drage omsorg for børn og unges trivsel, udvikling, læring og dannelse. Som pædagog har du mange forskellige jobmuligheder.

Fakta

Arbejdssteder:
Daginstitutioner, Døgninstitutioner, Plejehjem, Hospitaler, Behandlingshjem
Stillingsbetegnelser:
Pædagog, Støttepædagog, Fritidspædagog, Socialpædagog, SSP-medarbejder, Vuggestuepædagog, Børnehaveklasselærer, Kunstpædagog

Som pædagog kan du vælge at arbejde i daginstitution, SFO, skole, klub eller specialinstitution fx med børn, der har et særligt behov for støtte. 

Alle steder er du med til at skabe gode rammer for børn og unges udvikling og mulighed for at være en del af det sociale fællesskab.

De fleste pædagoger arbejder i det offentlige.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Som pædagog skal du have lyst til at engagere dig i andre mennesker, der pga. deres alder, behov eller situation har brug for omsorg, støtte, inspiration og vejledning.

Du skal bruge dig selv

Arbejdet som pædagog giver dig rig mulighed for at bruge din fantasi og kreativitet. Du får også mulighed for at bruge dig selv som person og dine evner fx fysisk styrke, psykisk robusthed, praktiske færdigheder inden for fx idræt eller musik, opfindsomhed og tålmodighed. 

Typiske arbejdsopgaver

Typiske pædagogopgaver er fx, at:

 • forberede en tryg modtagelse af nye børn i vuggestue og børnehave
 • tilrettelægge gode rammer, hvor børn kan lege og lære sammen
 • planlægge projekter ud fra børns egne idéer og interesser
 • støtte børnene i skolens undervisning og fritid
 • skabe fællesskaber og aktiviteter for socialt udsatte unge.  

Karriereveje

Under uddannelsen til pædagog kan du vælge mellem tre specialiseringer: 

 • Dagtilbudspædagogik
 • Skole- og fritidspædagogik
 • Social- og specialpædagogik.

Flere pædagoger gør karriere som institutionsledere, undervisere eller konsulenter. Nogle bliver forskere.

Uddannelsesvej

Når du har en gymnasial eksamen, tager det 3½ år at blive pædagog.

Andre veje

Der er også andre muligheder, der kan kvalificere dig til at starte på uddannelsen til pædagog fx, hvis du er social- og sundhedsassistent eller uddannet pædagogisk assistent.

Læs om uddannelsen til pædagog, der er en professionsbacheloruddannelse

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Pædagogisk arbejde med unge og voksne31.540 kr.31.394 kr.-
Fritids- og ungdomspædagog, herunder SFO32.839 kr.33.589 kr.-
Børnepædagog28.379 kr.30.571 kr.-
Specialpædagogisk arbejde, ældre og handicappede-33.240 kr.-
Specialpædagogisk arbejde, aktivering mv.---
Specialpædagogisk arbejde, rådgivning af voksne-31.840 kr.-
Specialpædagogisk arbejde, kontakt med og ledsagning
af voksne
32.848 kr.33.304 kr.-
Specialpædagogisk arbejde, børn og unge30.560 kr.32.544 kr.-
Andet specialpædagogisk arbejde31.532 kr.32.298 kr.-

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Arbejdssteder

Nogle af de typiske arbejdssteder for pædagoger er:

 • Vuggestuer
 • Børnehaver
 • SFO'er
 • Skoler
 • Klubber
 • Døgninstitutioner
 • Væresteder
 • Plejehjem.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.