Pædagog sidder på gulvet og tegner sammen med nogle børn.
Job

Pædagog (job)

En pædagog arbejder blandt andet med omsorg, opdragelse og undervisning af børn, unge eller voksne. Du har mange jobmuligheder som pædagog.

Fakta

Arbejdssteder:
Daginstitutioner, Døgninstitutioner, Plejehjem, Hospitaler, Behandlingshjem
Stillingsbetegnelser:
Pædagog, Støttepædagog, Fritidspædagog, Socialpædagog, SSP-medarbejder, Vuggestuepædagog, Børnehaveklasselærer, Kunstpædagog

Som pædagog kan du gå i forskellige retninger. Du kan fx arbejde som pædagog, fritidspædagog, støttepædagog, socialpædagog og kunstpædagog.

Fælles for jobbene er, at du arbejder med mennesker, der har behov for støtte og vejledning i større eller mindre grad.

De fleste pædagoger arbejder i det offentlige

 

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Arbejdet som pædagog kræver fysisk og psykisk styrke, tålmodighed, fantasi og initiativ. Du får brug for evnen til at kunne sætte ord på, hvorfor du gør, som du gør i dit arbejde, og du skal kunne sætte dig ind i andres hverdag.

Pædagoger i daginstitutioner

Mange pædagoger arbejder i en daginstitution. Daginstitutioner er vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, børnehaveklasser, SFO og forskelige former for klubber. 

Når du arbejder i en daginstitution, er hovedopgaven at give børn og unge omsorg og støtte, så de kan udvikle sig menneskeligt og socialt. 

Planlægge oplevelser og aktiviteter

Som pædagog leger og taler du med børnene eller de unge og skaber oplevelser og aktiviteter, der kan styrke deres sproglige udvikling, fantasi og kreativitet. Du skal kunne sætte ord på det, som de kan se, høre og mærke, så de bliver støttet i deres udvikling og selvstændighed.

Samarbejde i grupper

Arbejdet foregår ofte i teams, hvor flere pædagoger arbejder sammen fx på samme stue.

Tæt kontakt med forældrene

Det tætte samarbejde med forældre har stor betydning i det pædagogiske arbejde. Det betyder, at du skal tale med forældrene fx om barnets eller den unges trivsel, og kunne rådgive dem om børn og unges udvikling.

Specialiseringer som pædagog

Under uddannelsen til pædagog kan du vælge mellem tre specialiseringer: 

  • Dagtilbudspædagogik
  • Skole- og fritidspædagogik
  • Social- og specialpædagogik.

 

Det betyder, at du kan gå i retning mod at blive fx fritidspædagog, støttepædagog, socialpædagog eller kunstpædagog. Arbejdet varierer alt efter, hvilket område du arbejder inden for.

Uddannelsesvej

Når du har en gymnasial eksamen, tager det 3½ år at blive pædagog.

Andre veje

Der er også andre muligheder, der kan kvalificere dig til at starte på uddannelsen til pædagog fx, hvis du er social- og sundhedsassistent eller uddannet pædagogisk assistent.

Læs om uddannelsen til pædagog, der er en professionsbacheloruddannelse

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Pædagogisk arbejde med unge og voksne30.075 kr.31.473 kr.-
Fritids- og ungdomspædagog, herunder SFO30.530 kr.32.201 kr.-
Børnepædagog27.357 kr.30.547 kr.-
Specialpædagogisk arbejde, ældre og handicappede28.907 kr.32.161 kr.-
Specialpædagogisk arbejde, aktivering mv.-30.504 kr.-
Specialpædagogisk arbejde, rådgivning af voksne-31.803 kr.-
Specialpædagogisk arbejde, kontakt med og
ledsagning af voksne
31.823 kr.32.348 kr.-
Specialpædagogisk arbejde, børn og unge28.644 kr.31.695 kr.-
Andet specialpædagogisk arbejde32.288 kr.32.398 kr.-

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Arbejdssteder

Nogle af de typiske arbejdssteder for pædagoger er:

  • Børnehaver
  • Vuggestuer
  • SFO
  • Børnehaveklasser
  • Døgninstitutioner
  • Væresteder
  • Plejehjem.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.