Pædagogisk assistent
Job

Pædagogisk assistent (job)

En pædagogisk assistent arbejder med børn og voksnes udvikling gennem pædagogiske aktiviteter. Du kan bl.a. arbejde med børn i børnehaver eller med voksne handicappede.

Fakta

Arbejdssteder:
Vuggestuer, Børnehaver, Spædbørnshjem, Børnehjem, Pleje- og døgninstitutioner
Stillingsbetegnelser:
Pædagogisk assistent, Pædagogmedhjælper

En vigtig del af dit arbejde går ud på at styrke menneskers trivsel og udvikling. Det gør du bl.a. ud fra din viden om omsorg, relationer og fællesskaber.

Pædagogiske assistenter er typisk ansat i vuggestuer og børnehaver, men også i SFO og ungdomsklubber samt på døgninstitutioner for mennesker med handicap.

Foto: Getty Images

 

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Pædagogiske assistenter arbejder tæt sammen med pædagoger og andre fagpersoner.

Aktiviteter

Som pædagogiske assistent interesserer du dig for, hvordan forskellige aktiviteter bidrager til børn, unge og voksnes trivsel og udvikling.

Du har viden om, hvordan natur og udeliv, bevægelse og digitale værktøjer kan bruges pædagogisk.

Den viden bruger du til at planlægge og sætte gang i dagens aktiviteter, tilpasset de personer, som er målgruppen.

Praktiske opgaver

Pædagogiske assistenter tager sig også af praktiske opgaver som at lave mad, rydde op, gøre rent og vaske tøj.

Nogle gange skal du måske hjælpe med at gå på toilettet eller tage tøj på.

Arbejdsopgaver

De typiske arbejdsopgaver for en pædagogisk assistent er:

 • Planlægge og sætte gang i aktiviteter i hverdagen fx en tur på legeplads eller et fælles måltid
 • Bruge digitale medier i aktiviteter i hverdagen
 • Skabe og understøtte relationer mellem mennesker
 • Samarbejde med andre faggrupper som fx pædagoger
 • Deltage i møder med forældre og pårørende

Karriereveje

Som pædagogisk assistent kan du specialisere dig i at arbejde med forskellige grupper:

 • Dagtilbud (børn fra 0-6 år)
 • SFO og klub (børn i skolealderen)
 • Specialpædagogik (mennesker med handicap)
 • Socialpædagogik (mennesker med psykiske og sociale udfordringer)

Arbejdssteder

Nogle af de typiske arbejdssteder for en pædagogisk assistent er:

 • Vuggestuer
 • Børnehaver
 • Skolefritidsordninger (SFO)
 • Ungdomsklubber
 • Institutioner for børn og unge med sociale problemer
 • Bo- og dagtilbud for mennesker med handicap
 • I eget hjem som dagplejer

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Pædagogisk assistent29.133 kr.26.784 kr.-
Pædagogmedhjælper25.823 kr.23.605 kr.-

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Uddannelsesvej

Uddannelsen til pædagogisk assistent er en erhvervsuddannelse, der tager 3 år og 1 ½ måneder.

Læs om uddannelsen til pædagogisk assistent

Mere uddannelse

Når du er uddannet pædagogisk assistent, har du flere muligheder for at læse videre.

Fuldtid

Du kan fx søge optagelse på:

Deltid

Når du har arbejdet i to år som pædagogisk assistent, kan du tage en akademiuddannelse. Du kan fx søge ind på:

Har du arbejdet mindst fem år som pædagogisk assistent, kan du søge optagelse på:

Kurser

Du kan tage flere forskellige korte AMU-kurser om pædagogisk arbejde med børn og uge. Det kan fx være kurser om:

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.