professionsuddannelsen i diakoni og socialpædagogik
Professionsbacheloruddannelse

Diakoni og socialpædagogik

Uddannelsen i diakoni og socialpædagogik er rettet mod omsorgsarbejde i forhold til udsatte grupper i samfundet.

Fakta

Navn:
Diakoni og socialpædagogik
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller relevant erhvervsuddannelse
Økonomi:
SU

De største fag i undervisningen er socialpædagogik, etik og menneskesyn samt samfundsfag, og du lærer at arbejde med "det hele menneske".

Efter endt uddannelse har du mulighed for at blive ansat i både frivillige, offentlige og private organisationer, der beskæftiger sig med omsorgsarbejde.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Professionsbacheloruddannelsen i diakoni og socialpædagogik giver pædagogiske kvalifikationer til at arbejde med misbrugere, hjemløse, sindslidende eller mennesker med nedsat funktionsevne. Men du får også kompetencer til generelt at arbejde pædagogisk med børn og unge. Uddannelsen varer i alt 3½ år.

Undervisningsforløbet indeholder følgende elementer:

 • Introduktion til det pædagogiske og diakonale professionsfelt
 • Sundhed og omsorg i socialpædagogisk og diakonalt perspektiv
 • Den pædagogiske relation (praktikperiode på 2½ måned)
 • Metode og praksis I
 • Kultur og dannelse
 • Metode og praksis II
 • Specialpraktik (½ år), hvor vægten ligger på det pædagogiske arbejde
 • Udvikling af professionsfelt og det tværprofessionelle
 • Valgfrit uddannelseselement
 • Specialpraktik (½ år), hvor vægten ligger på organisatoriske aspekter
 • Diakoni og profession

Kernen er det socialpædagogiske arbejde, men med diakonien som en ekstra dimension i relation til spørgsmål vedrørende liv og død, filosofi og religion.

Undervisningen foregår som holdundervisning, selvstændig opgaveløsning og projektarbejde. Desuden indgår der tre praktikperioder i fx daginstitutioner, børnehjem, døgncentre, væresteder, behandlingshjem og bofælleskaber.

Uddannelsen giver adgang til titlen Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik.

Uddannelsen foregår på Diakonhøjskolen i Århus.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et selvstændigt bachelorprojekt.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx eller htx), eux eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen
 • Den pædagogiske assistentuddannelse
 • Social- og sundhedsuddannelsen (trin 2)

Opfylder du ingen af ovenstående adgangskrav, kan du eventuelt blive optaget efter en realkompetencevurdering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en erhvervsuddannelse, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder to gange om året i henholdsvis august og februar.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen VIA University College  
Højbjerg (Sommer- og vinterstart)7,15,7

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med uddannelsen vil du kunne arbejde inden for det socialpædagogiske område med udviklings-, lærings- og omsorgsarbejde i både frivillige, offentlige og private organisationer.

Mere uddannelse

Du vil kunne videreuddanne dig med fx en diplomuddannelse i pædagogik eller en masteruddannelse i specialpædagogik og socialpædagogik.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.