professionsbacheloruddannelsen til pædagog
Professionsbacheloruddannelse

Pædagog

Uddannelsen til pædagog kan kvalificere dig til at arbejde med børn, unge og voksne. I løbet af uddannelsen har du skiftevis teoretisk undervisning og praktikperioder.

Fakta

Navn:
Pædagog
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen, 4 enkeltfag mv., pædagogisk assistent eller SOSU-assistent + specifikke krav
Økonomi:
SU + 2x6 måneders praktikløn

På pædagoguddannelsen uddanner du dig til at varetage de udviklings- og omsorgsopgaver, der er forbundet med pædagogisk arbejde inden for et bredt arbejdsfelt.

Efter en indledende fællesdel på uddannelsen får du tildelt en af tre specialiseringer, der retter sig mod hver sin målgruppe. Du specialiserer dig i enten dagtilbudspædagogik, skole- og fritidspædagogik eller social- og specialpædagogik.

Som færdiguddannet pædagog kan du finde arbejde i børne-, ungdoms- og vokseninstitutioner. Arbejdet sker ofte i samarbejde med andre personalegrupper og med familie og andre pårørende.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen indeholder en fællesdel, tre specialiseringsdele og fire praktikperioder, hvoraf de to er lønnede. Uddannelsen varer i alt 3½ år.

fællesdelen lærer du om pædagogiske miljøer og aktiviteter i relation til børn, unge og voksne. Du lærer også at vurdere og evaluere valg af aktiviteter. Du får indsigt i den pædagogiske profession og dens samfundsmæssige og historiske betydning. Desuden indgår der på 2. semester et ulønnet praktikophold på 32 arbejdsdage (7 uger), hvor du lærer at tilrettelægge, afprøve og evaluere en pædagogisk aktivitet.

Der er tre specialiseringsdele, hvoraf du får tildelt en med udgangspunkt i dine prioriterede ønsker.

De tre specialiseringer er:

 • Dagtilbudspædagogik, der retter sig mod de 0-6-årige og handler om pædagogiske aktiviteter, der kan understøtte børns udvikling, trivsel, dannelse og læring
 • Skole- og fritidspædagogik, der retter sig mod de 6-18-årige og udover børn og unges udvikling, trivsel og læring sættes der også fokus på identitetsdannelse, relationer, fællesskaber og inklusion
 • Social- og specialpædagogik, der retter sig mod børn og unge med særlige behov, mennesker med sociale vanskeligheder og mennesker med psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser

Specialiseringsdelen indeholder to praktikperioder, der hver varer 6 måneder og er lønnede. Praktikperioderne ligger på henholdsvis 3. og 5. semester. I hver periode indgår der 10 studiedage. I begyndelsen af anden praktikperiode er indlagt 2 dages undervisning i førstehjælp.

Som pædagogstuderende kan du komme i praktik mange forskellige steder. Det kan fx være på et botilbud for vokse med funktionsnedsættelser, i en specialklasse på en folkeskole, i en vuggestue eller i en skolefritidsordning (SFO).

En af de lønnede praktikperioder kan efter aftale med uddannelsesstedet foregå i udlandet. Her vil man ofte få SU i stedet for praktikløn.

Specialiseringsdelen indeholder også et tværprofessionelt element, hvor du lærer at indgå i et samarbejde på tværs af professionsgrænser, fx med lærere, sygeplejersker eller socialrådgivere.

Pædagoguddannelsen har også valgfag. Det kan fx være: kreative udtryksformer, natur og udeliv, sundhedsfremme og bevægelse, medier og digital kultur, kulturprojekter og kulturelt iværksætteri, social innovation og entreprenørskab samt kulturmøde og interkulturalitet.

Du afslutter uddannelsen med et bachelorprojekt. Som en del af bachelorperioden vil du igen komme i praktik, denne gang en i en kort, ulønnet praktik på 16 dage, hvor du bl.a. skal indsamle data til dit bachelorprojekt.

Undervisningen på pædagoguddannelsen er meget varieret og består bl.a. af forelæsninger, holdundervisning, projektarbejde og værkstedsarbejde.

Der kan være forskel på, hvordan den enkelte uddannelsesinstitution tilrettelægger uddannelsen. Derfor er det en god ide at forhøre dig på institutionerne, inden du sender din ansøgning.

Det er muligt at tage en delvist netbaseret uddannelse i Hillerød, København, Roskilde, Viborg og Aabenraa.

Uddannelsen giver ret til titlen Professionsbachelor som pædagog. Den engelske titel er Bachelor in Social Education.

Uddannelsen foregår på Bornholm, i Esbjerg, Horsens, Hillerød, Hjørring, Holstebro, Ikast, Jelling, Kolding, København, Nykøbing Falster, Odense, Randers, Roskilde, Svendborg, Slagelse, Thisted, Viborg, Vordingborg, Aabenraa, Aalborg og Aarhus.

Eksamen

Der er både mundtlige og skriftlige prøver i løbet af uddannelsen. I det sidste semester udarbejder du et professionsbachelorprojekt.

Du bliver endvidere vurderet ved afslutningen af første, anden og tredje praktikperiode og bedømmes her med bestået/ikke bestået.

Merit-pædagog

Hvis du har en adgangsgivende eksamen og mindst 5 års erhvervserfaring med pædagogisk arbejde, har du mulighed for at tage merituddannelsen til pædagog. Denne uddannelse hører under lov om åben uddannelse og er en deltidsuddannelse. Omregnet til heltid varer uddannelsen 2½ år.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse på pædagoguddannelsen:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen
 • Social- og sundhedsassistentuddannelsen (trin 2, hvis tidligere social- og sundhedsuddannelse) samt bestået dansk C, naturfag C og engelsk D
 • Den pædagogisk assistentuddannelse samt bestået dansk C, samfundsfag C og engelsk E
 • Anden adgang med 4 gymnasiale enkeltfag: dansk A, engelsk B, samfundsfag C samt ét valgfrit fag på C-niveau. Hvert enkeltfag skal være afsluttet, dvs. der skal enten være udstedt et prøvebevis eller et deltagerbevis, jf. eksamensbekendtgørelsens bestemmelser, og karakteren for enkeltfaget skal være mindst 02

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en erhvervsuddannelse eller de 4 gymnasiale enkeltfag, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Enkelte professionshøjskoler tilbyder et forberedelseskursus til uddannelsen for indvandrere og flygtninge.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder omkring 1. september. En del uddannelsessteder har også vinterstart omkring 1. februar. Se nærmere på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Professionshøjskole  
Hillerød (Sommerstart)3,4AO
Rønne (Sommerstart)AO
Hillerød (Vinterstart)AO
Hillerød (Sommerstart, e-læring)6,24,4
Hillerød (Vinterstart, e-læring)AO
København V (Sommerstart)5,1AO
København V (Vinterstart)AO
Professionshøjskolen Absalon  
Roskilde (Sommerstart)5,54,9
Slagelse (Sommerstart)4,82,8
Nykøbing F (Sommerstart)3,4AO
Vordingborg (Sommerstart)4,4AO
Roskilde (Vinterstart)AO
Roskilde (Vinterstart, e-læring)AO
Slagelse (Vinterstart)AO
Nykøbing F (Vinterstart)AO
Vordingborg (Vinterstart)AO
Roskilde (Sommerstart, e-læring)4,42,7
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole  
Odense M (Sommer- og vinterstart)5,44,3
Jelling (Sommer- og vinterstart)AO
Svendborg (Vinterstart)4,22,9
Professionshøjskolen UC Syddanmark  
Esbjerg Ø (Sommer- og vinterstart)AO
Kolding (Sommer- og vinterstart)4,0AO
Aabenraa (Sommer- og vinterstart)2,4AO
Aabenraa (Sommer- og vinterstart, e-læring)5,62,1
Professionshøjskolen VIA University College  
Holstebro (Sommer- og vinterstart)AO
Ikast (Sommer- og vinterstart)AO
Randers C (Sommer- og vinterstart)5,52,1
Aarhus C (Sommer- og vinterstart)6,44,6
Viborg (Sommer- og vinterstart)AO
Horsens (Sommer- og vinterstart)3,2AO
Viborg (Sommerstart, e-læring)6,3AO
Grenaa (Sommerstart)4,5AO
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Hjørring (Sommer- og vinterstart)5,23,6
Aalborg SØ (Sommer- og vinterstart)5,74,8
Thisted (Sommer- og vinterstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen, undtagen i de to lønnede praktikperioder.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Efter uddannelsen kan du søge arbejde mange forskellige steder. Det kan fx være i vuggestuer, børnehaver, børnehaveklasser, skolefritidsordninger, døgninstitutioner, fængsler, asylcentre, boligområder mv.

Du kommer til at arbejde med menneskers udvikling, omsorg og pleje, undervisning og kulturformidling samt pædagogisk behandling af børn, unge eller voksne. Arbejdet sker ofte i samarbejde med andre personalegrupper, familie og andre pårørende.

Læse mere om jobbet som pædagog.

Mere uddannelse

Med en professionsbacheloruddannelse som pædagog, har du forskellige muligheder for efter- og videreuddannelse, både på diplom-, master- og kandidatniveau. Du har fx mulighed for at videreuddanne dig med en pædagogisk diplomuddannelse eller med den sociale diplomuddannelse.

Du kan videreuddanne dig med en kandidatuddannelse i fx pædagogisk psykologi, pædagogisk sociologi, pædagogik eller læring og forandringsprocesser.

I hele landet udbydes også pædagogisk relevante masteruddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 6

Karina Nielsen arbejder som pædagog på botilbud for voksne udviklingshæmmede. Jobbet går ud på...

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.