professionsbacheloruddannelsen til pædagog
Professionsbacheloruddannelse

Pædagog

Uddannelsen til pædagog kan kvalificere dig til at arbejde med børn, unge og voksne. Du har skiftevis teoretisk undervisning og praktikperioder på en institution.

Fakta

Navn:
Pædagog
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen, 4 enkeltfag mv., pædagogisk assistent eller SOSU-assistent + specifikke krav
Økonomi:
SU + 2x6 måneders praktikløn

Efter en indledende fællesdel får du tildelt en af tre specialiseringer, der retter sig mod hver sin målgruppe af børn, unge og voksne. Du specialiserer dig i enten dagtilbudspædagogik, skole- og fritidspædagogik eller social- og specialpædagogik.

Som færdiguddannet pædagog kan du finde arbejde i børne-, ungdoms- og vokseninstitutioner. Du kan også arbejde med opdragelse og udvikling samt omsorg og pleje. Arbejdet sker ofte i samarbejde med andre personalegrupper og med familie og andre pårørende.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På pædagoguddannelsen uddanner du dig til at varetage de udviklings- og omsorgsopgaver, der er forbundet med pædagogisk arbejde inden for et bredt arbejdsfelt.

Undervisningsmæssigt indeholder uddannelsen en fællesdel, tre specialiseringsdele og i alt fire praktikperioder, hvoraf de to er lønnede. Uddannelsen varer i alt 3½ år.

På fællesdelen lærer du om pædagogiske miljøer og aktiviteter i relation til børn, unge og voksne og at vurdere og evaluere valget af aktiviteter. Du får også indsigt i den pædagogiske professions samfundsmæssige og historiske betydning. Desuden indgår der på 2. semester et ulønnet praktikophold på 32 arbejdsdage, hvor du lærer at tilrettelægge, afprøve og evaluere en pædagogisk aktivitet.

Der er tre specialiseringsdele, hvoraf du får tildelt en med udgangspunkt i dine prioriterede ønsker.

De tre specialiseringer er:

 • Dagtilbudspædagogik, der retter sig mod de 0-5-årige og handler om pædagogiske aktiviteter, der kan understøtte børns udvikling, trivsel, dannelse og læring
 • Skole- og fritidspædagogik, der retter sig mod de 6-18-årige og udover børn og unges udvikling, trivsel og læring også sætter fokus på identitetsdannelse, relationer, fællesskaber og inklusion
 • Social- og specialpædagogik, der retter sig mod børn og unge med særlige behov, mennesker med sociale vanskeligheder eller med psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser

Specialiseringsdelen indeholder to praktikperioder, der hver varer 6 måneder og er lønnede. Praktikperioderne ligger på henholdsvis 3. og 5. semester. I hver periode indgår der 10 dages undervisning på professionshøjskolen, og der gives også praktikvejledning. I begyndelsen af anden praktikperiode er indlagt 2 dages undervisning i førstehjælp.

Praktikken kan foregå i vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, døgninstitutioner for børn, botilbud for handicappede børn, unge eller voksne mv.

En af de lønnede praktikperioder kan efter aftale med uddannelsestedet foregå i udlandet. Her vil man ofte få SU i stedet for praktikløn.

Specialiseringsdelen indeholder også et tværprofessionelt element, hvor du lærer at indgå i et samarbejde på tværs af professionsgrænser.

Der kan desuden udbydes valgfrie områder som: kreative udtryksformer, natur og udeliv, sundhedsfremme og bevægelse, medier og digital kultur, kulturprojekter og kulturelt iværksætteri, social innovation og entreprenørskab samt kulturmøde og interkulturalitet.

Du afslutter uddannelsen med et bachelorprojekt, hvori der indgår et ulønnet praktikophold som en del af bachelorprojektet.

Undervisningen består af forelæsninger, holdundervisning, projektarbejde, værkstedsarbejde mv. Der arbejdes både med enkelte fag, på tværs af fagene og i projektorganiserede forløb.

Der kan være forskel på, hvordan den enkelte uddannelsesinstitution tilrettelægger uddannelsen. Derfor er det en god ide at forhøre dig på institutionerne, inden du sender din ansøgning.

Det er muligt at tage en delvist netbaseret uddannelse i Aabenraa og Hillerød.

Uddannelsen giver adgang til titlen Professionsbachelor som pædagog. Den engelske titel er Bachelor in Social Education.

Uddannelsen foregår i Ballerup, Bornholm, Esbjerg, Frederiksberg, Horsens, Gentofte, Hillerød, Hjørring, Holstebro, Ikast, Jelling, Kolding, København, Nykøbing Falster, Odense, Randers, Roskilde, Svendborg, Slagelse, Thisted, Viborg, Vordingborg, Aabenraa, Aalborg og Aarhus.

Eksamen

Der er både mundtlige og skriftlige prøver i løbet af uddannelsen. I det sidste semester udarbejder du et professionsbachelorprojekt.

Du bliver endvidere vurderet ved afslutningen af hver praktikperiode og bedømmes her med bestået/ikke bestået.

Merit-pædagog

Hvis du har en adgangsgivende eksamen og mindst 5 års erhvervserfaring med pædagogisk arbejde, har du mulighed for at tage merituddannelsen til pædagog. Denne uddannelse hører under lov om åben uddannelse og er en deltidsuddannelse. Omregnet til heltid varer uddannelsen 2½ år.

Job og fremtid

Efter uddannelsen kan du søge arbejde i vuggestuer, børnehaver, børnehaveklasser, fritidshjem, døgninstitutioner, fængsler, asylcentre, boligområder mv.

Du kommer til at arbejde med opdragelse og udvikling, omsorg og pleje, undervisning og kulturformidling samt pædagogisk behandling af enten børn, unge eller voksne. Arbejdet sker ofte i samarbejde med andre personalegrupper og med familie og andre pårørende.

Læse mere om jobbet som pædagog.

Se mere om fremtidsudsigter inden for det pædagogiske område.

Mere uddannelse

Du har mulighed for at videreuddanne dig med en pædagogisk diplomuddannelse eller med den sociale diplomuddannelse. Der kan også være muligheder blandt masteruddannelserne eller en kandidatuddannelse i fx pædagogisk psykologi, pædagogisk sociologi, pædagogik eller læring og forandringsprocesser.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • Studentereksamen (stx)
 • Højere forberedelseseksamen (hf)
 • Højere teknisk eksamen (htx)
 • Højere handelseksamen (hhx)
 • Særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • Eux
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen
 • Social- og sundhedsuddannelsen (trin 2) samt bestået dansk C, naturfag C og engelsk D
 • Pædagogisk assistentuddannelsen samt bestået dansk C, samfundsfag C og engelsk E
 • Anden adgang med 4 gymnasiale enkeltfag: dansk A, engelsk B, samfundsfag C samt ét valgfrit fag på C-niveau. Hvert enkeltfag skal være afsluttet, dvs. der skal enten være udstedt et prøvebevis eller et deltagerbevis, jf. eksamensbekendtgørelsens bestemmelser, og karakteren for enkeltfaget skal være mindst 02

Enkelte pædagogseminarier tilbyder et forberedelseskursus til uddannelsen for indvandrere og flygtninge.

Optagelse

Uddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding (KOT), og du søger om optagelse på www.optagelse.dk.

Du kan søge om optagelse via enten kvote 1 eller kvote 2.

 • I kvote 1 bliver du optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man dem med de højeste eksamensgennemsnit. Ansøgningsfristen er 5. juli kl. 12.00.
 • I kvote 2 bliver du optaget på dine samlede kvalifikationer, herunder også en eventuel adgangsgivende erhvervsuddannelse. Undersøg det enkelte uddannelsessteds kvote 2-kriterier. Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00.
 • Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen skal også søge inden 15. marts kl 12.00.

Læs mere om optagelse generelt eller om optagelse med en udenlandsk/international adgangsgivende eksamen.

Uddannelsen begynder 1. september og 1. februar.

Adgangskvotienter 2015

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Prof.højskolen UCC
Pædagoguddannelsen Frederiksberg (sommer)6,85,4
Pædagoguddannelsen Frederiksberg (vinter)4,5-
Pædagoguddannelsen København Ø (sommer)5,84,5
Pædagoguddannelsen København Ø (vinter)Alle optaget-
Pædagoguddannelsen Sydhavn (sommer)5,74,6
Pædagoguddannelsen Sydhavn (vinter)2,4-
Pædagoguddannelsen Skovlunde (sommer)4,3-
Pædagoguddannelsen Skovlunde (vinter)Alle optaget-
Pædagoguddannelsen Hillerød, e-læring (sommer)5,5-
Pædagoguddannelsen Hillerød, e-læring (vinter)Alle optaget-
Pædagoguddannelsen Hillerød (sommer)4,4-
Pædagoguddannelsen Hillerød (vinter)Alle optaget-
Pædagoguddannelsen Bornholm, RønneAlle optaget-
Prof.højskolen Sjælland University College
Campus Roskilde, sommer5,94,3
Campus Roskilde, vinterAlle optaget-
Campus Roskilde, e-læring, sommer5,63,7
Campus Roskilde, e-læring, vinterAlle optaget-
Campus Slagelse, sommer5,14,2
Campus Slagelse, vinterAlle optaget-
Campus Storstrøm, Nykøbing F., sommer4,2-
Campus Storstrøm, Nykøbing F., vinterAlle optaget-
Campus Storstrøm, Vordingborg, sommer4,12,9
Campus Storstrøm, Vordingborg, vinterAlle optaget-
Prof.højskolen Lillebælt University College
Pædagoguddannelsen, Odense5,54,4
Pædagoguddannelsen, Svendborg5,23,3
Pædagoguddannelsen, Jelling3,9-
Prof.højskolen UC Syddanmark
Pædagoguddannelsen, Esbjerg4,22,9
Pædagoguddannelsen, Kolding4,53,4
Pædagoguddannelsen, Aabenraa3,63,1
Pædagoguddannelsen, Aabenraa, e-læringAlle optaget-
Prof.højskolen VIA University College
Pædagoguddannelsen, Ikast4,6-
Pædagoguddannelsen, Holstebro4,9-
Pædagoguddannelsen, Horsens5,34,4
Pædagoguddannelsen, Aarhus6,25,2
Pædagoguddannelsen, Grenaa5,44,9
Pædagoguddannelsen, Viborg4,7-
Pædagoguddannelsen, Viborg, e-læring5,13,4
Pædagoguddannelsen, Thisted3,9-
Pædagoguddannelsen, Randers6,05,2
Prof.højskolen University College Nordjylland
Pædagoguddannelsen, Hjørring4,84,4
Pædagoguddannelsen, Aalborg6,05,1
 
 Antal ansøgereAntal optagne
 Total1. prioritetKvote 1+2Standby
Prof.højskolen UCC
Pædagoguddannelsen Frederiksberg, sommer1.26545519238
Pædagoguddannelsen Frederiksberg, vinter95116519235
Pædagoguddannelsen København Ø (sommer)1.16026218036
Pædagoguddannelsen København Ø (vinter)621781200
Pædagoguddannelsen Sydhavn (sommer)1.18727316533
Pædagoguddannelsen Sydhavn (vinter)6921071651
Pædagoguddannelsen Skovlunde (sommer)87131027947
Pædagoguddannelsen Skovlunde (vinter)39751810
Pædagoguddannelsen Hillerød, e-læring (sommer)13249407
Pædagoguddannelsen Hillerød, e-læring (vinter)56780
Pædagoguddannelsen Hillerød (sommer)49917716020
Pædagoguddannelsen Hillerød (vinter)20829430
Pædagoguddannelsen Bornholm, Rønne4820180
Prof.højskolen Sjælland University College
Campus Roskilde, sommer84833914633
Campus Roskilde, vinter406741280
Campus Roskilde, e-læring, sommer211925212
Campus Roskilde, e-læring, vinter10018230
Campus Slagelse, sommer41619210923
Campus Slagelse, vinter19436530
Campus Storstrøm, Nykøbing F., sommer18284748
Campus Storstrøm, Nykøbing F., vinter8315170
Campus Storstrøm, Vordingborg, sommer2001127413
Campus Storstrøm, Vordingborg, vinter9015240
Prof.højskolen Lillebælt University College
Pædagoguddannelsen, Odense1.05956733140
Pædagoguddannelsen, Svendborg3801156620
Pædagoguddannelsen, Jelling35011912411
Prof.højskolen UC Syddanmark
Pædagoguddannelsen, Esbjerg46525021027
Pædagoguddannelsen, Kolding53821415420
Pædagoguddannelsen, Aabenraa34622818610
Pædagoguddannelsen, Aabenraa, e-læring10438350
Prof.højskolen VIA University College
Pædagoguddannelsen, Ikast38317311823
Pædagoguddannelsen, Holstebro42721616829
Pædagoguddannelsen, Horsens58518212826
Pædagoguddannelsen, Aarhus1.52375643660
Pædagoguddannelsen, Grenaa18666306
Pædagoguddannelsen, Viborg56418917040
Pædagoguddannelsen, Viborg, e-læring208805416
Pædagoguddannelsen, Thisted14168643
Pædagoguddannelsen, Randers68124310620
Prof.højskolen University College Nordjylland
Pædagoguddannelsen, Hjørring47117613420
Pædagoguddannelsen, Aalborg1.09656530650

 

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen, undtagen i de to lønnede praktikperioder.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Bettina Lundum Sørensen, 46 år, er uddannet HK’er, og havde efter en del år lyst til andre...

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Uddannelseszoom - logo
Uddannelseszoom - logo

Zoom ind og sammenlign uddannelser.