professionsbacheloruddannelsen til pædagog
Professionsbacheloruddannelse

Pædagog

Uddannelsen til pædagog kan kvalificere dig til at arbejde med børn, unge og voksne. Du har skiftevis teoretisk undervisning og praktikperioder på en institution.

Fakta

Navn:
Pædagog
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen, 4 enkeltfag mv., pædagogisk assistent eller SOSU-assistent + specifikke krav
Økonomi:
SU + 2x6 måneders praktikløn

Efter en indledende fællesdel skal du vælge en af tre specialiseringer, der retter sig mod hver sin målgruppe af børn, unge og voksne. Du specialiserer dig i enten dagtilbudspædagogik, skole- og fritidspædagogik eller social- og specialpædagogik.

Som færdiguddannet pædagog kan du finde arbejde i børne-, ungdoms- og vokseninstitutioner. Du kan også arbejde med opdragelse og udvikling samt omsorg og pleje. Arbejdet sker ofte i samarbejde med andre personalegrupper og med familie og andre pårørende.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På pædagoguddannelsen uddanner du dig til at varetage de udviklings- og omsorgsopgaver, der er forbundet med pædagogisk arbejde inden for et bredt arbejdsfelt.

Undervisningsmæssigt indeholder uddannelsen en fællesdel, tre specialiseringsdele og i alt fire praktikperioder, hvoraf de to er lønnede. Uddannelsen varer i alt 3½ år.

På fællesdelen lærer du om pædagogiske miljøer og aktiviteter i relation til børn, unge og voksne og at vurdere og evaluere valget af aktiviteter. Du får også indsigt i den pædagogiske professions samfundsmæssige og historiske betydning. Desuden indgår der på 2. semester et ulønnet praktikophold på 32 arbejdsdage, hvor du lærer at tilrettelægge, afprøve og evaluere en pædagogisk aktivitet.

De tre specialiseringsdele, hvoraf du skal vælge en, er:

  • Dagtilbudspædagogik, der retter sig mod de 0-5-årige og handler om pædagogiske aktiviteter, der kan understøtte børns udvikling, trivsel, dannelse og læring
  • Skole- og fritidspædagogik, der retter sig mod de 6-18-årige og udover børn og unges udvikling, trivsel og læring også sætter fokus på identitetsdannelse, relationer, fællesskaber og inklusion
  • Social- og specialpædagogik, der retter sig mod børn og unge med særlige behov, mennesker med sociale vanskeligheder eller med psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser

Specialiseringsdelen indeholder to praktikperioder, der hver varer 6 måneder og er lønnede. Praktikperioderne ligger på henholdsvis 3. og 5. semester. I hver periode indgår der 10 dages undervisning på professionshøjskolen, og der gives også praktikvejledning.

Praktikken kan foregå i vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, døgninstitutioner for børn, botilbud for handicappede børn, unge eller voksne mv.

En af de lønnede praktikperioder kan efter aftale med uddannelsestedet foregå i udlandet. Her vil man ofte få SU i stedet for praktikløn.

Specialiseringsdelen indeholder også et tværprofessionelt element, hvor du lærer at indgå i et samarbejde på tværs af professionsgrænser.

Der kan desuden udbydes valgfrie områder som: kreative udtryksformer, natur og udeliv, sundhedsfremme og bevægelse, medier og digital kultur, kulturprojekter og kulturelt iværksætteri, social innovation og entreprenørskab samt kulturmøde og interkulturalitet.

Du afslutter uddannelsen med et bachelorprojekt, hvori der indgår et ulønnet praktikophold som en del af bachelorprojektet.

Undervisningen består af forelæsninger, holdundervisning, projektarbejde, værkstedsarbejde mv. Der arbejdes både med enkelte fag, på tværs af fagene og i projektorganiserede forløb.

Der kan være forskel på, hvordan den enkelte uddannelsesinstitution tilrettelægger uddannelsen. Derfor er det en god ide at forhøre dig på institutionerne, inden du sender din ansøgning.

Det er muligt at tage en delvist netbaseret uddannelse i Aabenraa og Hillerød.

Uddannelsen giver adgang til titlen Professionsbachelor som pædagog. Den engelske titel er Bachelor in Social Education.

Uddannelsen foregår i Ballerup, Bornholm, Esbjerg, Frederiksberg, Horsens, Gentofte, Hillerød, Hjørring, Holstebro, Ikast, Jelling, Kolding, København, Nykøbing Falster, Odense, Randers, Roskilde, Skårup Fyn, Slagelse, Thisted, Viborg, Vordingborg, Aabenraa, Aalborg og Aarhus.

Eksamen

Der er både mundtlige og skriftlige prøver i løbet af uddannelsen. I det sidste semester udarbejder du et professionsbachelorprojekt.

Du bliver endvidere vurderet ved afslutningen af hver praktikperiode og bedømmes her med bestået/ikke bestået.

Merit-pædagog

Hvis du har en adgangsgivende eksamen og mindst 5 års erhvervserfaring med pædagogisk arbejde, har du mulighed for at tage merituddannelsen til pædagog. Denne uddannelse hører under lov om åben uddannelse og er en deltidsuddannelse. Omregnet til heltid varer uddannelsen 2½ år.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

  • Studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx), eux eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • Social- og sundhedsuddannelsen (trin 2) samt bestået dansk C, naturfag C og engelsk D
  • Pædagogisk assistentuddannelsen samt bestået dansk C, samfundsfag C og engelsk E
  • Anden adgang med 4 gymnasiale enkeltfag: dansk A, engelsk B, samfundsfag C samt ét valgfrit fag på C-niveau. Hvert enkeltfag skal være afsluttet, dvs. der skal enten være udstedt et prøvebevis eller et deltagerbevis, jf. eksamensbekendtgørelsens bestemmelser, og karakteren for enkeltfaget skal være mindst 02

Enkelte pædagogseminarier tilbyder et forberedelseskursus til uddannelsen for indvandrere og flygtninge.

Optagelse

Uddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding (KOT). Du kan søge optagelse i enten kvote 1 eller kvote 2.

  • I kvote 1 bliver du optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man dem med de højeste eksamensgennemsnit. Ansøgningsfristen er 5. juli kl. 12.00.
  • I kvote 2 bliver du optaget på dine samlede kvalifikationer, herunder også en eventuel adgangsgivende erhvervsuddannelse. Undersøg de nærmere udvælgelseskriterier hos det enkelte uddannelsessted. Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00.
  • Ansøgere med udenlandske og internationale eksamener skal også søge inden 15. marts.

Ansøgningsmateriale kan du finde på www.optagelse.dk.

Uddannelsen begynder 1. september og 1. februar.

Adgangskvotienter 2014

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Prof.højskolen UCC
Pædagoguddannelsen Frederiksberg (sommer)7,36,5
Pædagoguddannelsen Frederiksberg (vinter)Alle optaget-
Pædagoguddannelsen København Ø (sommer)5,95,0
Pædagoguddannelsen København Ø (vinter)Alle optaget-
Pædagoguddannelsen Sydhavn (sommer)5,95,0
Pædagoguddannelsen Sydhavn (vinter)Alle optaget-
Pædagoguddannelsen Skovlunde (sommer)4,3Alle optaget
Pædagoguddannelsen Skovlunde (vinter)Alle optaget 
Pædagoguddannelsen Hillerød, e-læring (sommer)4,83,5
Pædagoguddannelsen Hillerød, e-læring (vinter)Alle optaget-
Pædagoguddannelsen Hillerød (sommer)5,02,7
Pædagoguddannelsen Hillerød (vinter)Alle optaget-
Pædagoguddannelsen Bornholm, Rønne3,7Alle optaget
Prof.højskolen Sjælland University College
Campus Roskilde, sommer5,53,8
Campus Roskilde, vinterAlle optaget-
Campus Roskilde, e-læring, sommer5,83,7
Campus Roskilde, e-læring, vinter2,6Alle optaget
Campus Slagelse, sommer5,13,6
Campus Slagelse, vinterAlle optaget-
Campus Storstrøm, Nykøbing F., sommer4,3Alle optaget
Campus Storstrøm, Nykøbing F., vinterAlle optaget-
Campus Storstrøm, Vordingborg, sommer4,7Alle optaget
Campus Storstrøm, Vordingborg, vinterAlle optaget-
Prof.højskolen Lillebælt University College
Pædagoguddannelsen, Odense5,14,2
Pædagoguddannelsen, Svendborg4,7Alle optaget
Pædagoguddannelsen, Jelling4,53,6
Prof.højskolen UC Syddanmark
Pædagoguddannelsen, Esbjerg4,43,3
Pædagoguddannelsen, Kolding5,34,1
Pædagoguddannelsen, Aabenraa4,53,2
Pædagoguddannelsen, Aabenraa, e-læring4,93,7
Prof.højskolen VIA University College
Pædagoguddannelsen, Ikast4,1Alle optaget
Pædagoguddannelsen, Holstebro5,0Alle optaget
Pædagoguddannelsen, Horsens5,24,5
Pædagoguddannelsen Peter Sabroe, Aarhus7,36,2
Pædagoguddannelsen Jydsk, Risskov6,15,6
Pædagoguddannelsen Jydsk, Grenaa5,55,1
Pædagoguddannelsen, Viborg4,63,9
Pædagoguddannelsen, Viborg, e-læring4,93,4
Pædagoguddannelsen, Thisted5,04,0
Pædagoguddannelsen, Randers5,85,0
Prof.højskolen University College Nordjylland
Pædagoguddannelsen, Hjørring5,24,5
Pædagoguddannelsen, Aalborg6,35,7
 
 Antal ansøgereAntal optagne
 Total1. prioritetKvote 1+2Standby
Prof.højskolen UCC
Pædagoguddannelsen Frederiksberg, sommer1.45132118036
Pædagoguddannelsen Frederiksberg, vinter6141201800
Pædagoguddannelsen København Ø (sommer)1.42132118036
Pædagoguddannelsen København Ø (vinter)45852870
Pædagoguddannelsen Sydhavn (sommer)1.45138316032
Pædagoguddannelsen Sydhavn (vinter)49357930
Pædagoguddannelsen Skovlunde (sommer)90130327649
Pædagoguddannelsen Hillerød, e-læring (sommer)18973408
Pædagoguddannelsen Hillerød, e-læring (vinter)5612160
Pædagoguddannelsen Hillerød (sommer)62722316032
Pædagoguddannelsen Hillerød (vinter)17724350
Pædagoguddannelsen Bornholm, Rønne4842301
Prof.højskolen Sjælland University College
Campus Roskilde, sommer83731815043
Campus Roskilde, vinter29048840
Campus Roskilde, e-læring, sommer2271135514
Campus Roskilde, e-læring, vinter8825250
Campus Slagelse, sommer44820310929
Campus Slagelse, vinter17937530
Campus Storstrøm, Nykøbing F., sommer1931047515
Campus Storstrøm, Nykøbing F., vinter6516180
Campus Storstrøm, Vordingborg, sommer2481247019
Campus Storstrøm, Vordingborg, vinter9018280
Prof.højskolen Lillebælt University College
Pædagoguddannelsen, Odense1.05959035760
Pædagoguddannelsen, Svendborg3071086020
Pædagoguddannelsen, Jelling37714210420
Prof.højskolen UC Syddanmark
Pædagoguddannelsen, Esbjerg53426221023
Pædagoguddannelsen, Kolding59825615420
Pædagoguddannelsen, Aabenraa37623518610
Pædagoguddannelsen, Aabenraa, e-læring15664392
Prof.højskolen VIA University College
Pædagoguddannelsen, Ikast37518112020
Pædagoguddannelsen, Holstebro48124617047
Pædagoguddannelsen, Horsens55221013026
Pædagoguddannelsen Peter Sabroe, Aarhus1.37052721830
Pædagoguddannelsen Jydsk, Risskov95926922030
Pædagoguddannelsen Jydsk, Grenaa16162306
Pædagoguddannelsen, Viborg56620516620
Pædagoguddannelsen, Viborg, e-læring182846010
Pædagoguddannelsen, Thisted1941076410
Pædagoguddannelsen, Randers63725610626
Prof.højskolen University College Nordjylland
Pædagoguddannelsen, Hjørring47519614016
Pædagoguddannelsen, Aalborg1.14162631040

 

Økonomi

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen, undtagen i de to lønnede praktikperioder.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Efter uddannelsen kan du søge arbejde i vuggestuer, børnehaver, børnehaveklasser, fritidshjem, døgninstitutioner, fængsler, asylcentre, boligområder mv.

Du kommer til at arbejde med opdragelse og udvikling, omsorg og pleje, undervisning og kulturformidling samt pædagogisk behandling af enten børn, unge eller voksne. Arbejdet sker ofte i samarbejde med andre personalegrupper og med familie og andre pårørende.

Se mere om fremtidsudsigter inden for det pædagogiske område.

Mere uddannelse

Du har mulighed for at videreuddanne dig med en pædagogisk diplomuddannelse eller med den sociale diplomuddannelse. Der kan også være muligheder blandt masteruddannelserne eller en kandidatuddannelse i fx Pædagogisk psykologi, Pædagogisk sociologi eller Læring og forandringsprocesser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 29

Bettina Lundum Sørensen, 46 år, er uddannet HK’er, og havde efter en del år lyst til andre...

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Uddannelseszoom - logo
Uddannelseszoom - logo

Zoom ind og sammenlign uddannelser.