professionsbacheloruddannelsen til pædagog
Professionsbacheloruddannelse

Pædagog

Uddannelsen til pædagog kvalificerer dig til at arbejde med børn, unge og voksne. Uddannelsen veksler mellem teoretisk undervisning og praktikperioder.

Fakta

Navn:
Pædagog
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen, 4 enkeltfag, pædagogisk assistent eller SOSU-assistent + specifikke krav
Økonomi:
SU + 2x6 måneders praktikløn

På uddannelsen uddanner du dig til at varetage de udviklings- og omsorgsopgaver, der er forbundet med pædagogisk arbejde inden for et bredt arbejdsfelt.

Efter en indledende fællesdel på uddannelsen får du tildelt en af tre specialiseringer, der retter sig mod hver sin målgruppe: dagtilbudspædagogik, skole- og fritidspædagogik eller social- og specialpædagogik.

Som færdiguddannet pædagog kan du få job i børne-, ungdoms- og vokseninstitutioner. Arbejdet sker ofte i samarbejde med andre personalegrupper og med familie og andre pårørende.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen består af en fællesdel, tre specialiseringsdele og fire praktikperioder, hvoraf de to er lønnede. Uddannelsen varer i alt 3½ år.

Fællesdel

På fællesdelen lærer du om pædagogiske miljøer og aktiviteter i relation til børn, unge og voksne. Du lærer også at vurdere og evaluere valg af aktiviteter. Du får indsigt i den pædagogiske profession og dens samfundsmæssige og historiske betydning. 

Specialiseringsdele

Der er tre specialiseringsdele, hvoraf du får tildelt én med udgangspunkt i dine prioriterede ønsker. De tre specialiseringer er:

 • Dagtilbudspædagogik, der retter sig mod de 0-6-årige. Du lærer om pædagogiske aktiviteter, der kan understøtte børns udvikling, trivsel, dannelse og læring.
 • Skole- og fritidspædagogik, der retter sig mod de 6-18-årige. Du lærer om børn og unges udvikling, trivsel og læring, og der sættes fokus på identitetsdannelse, relationer, fællesskaber og inklusion.
 • Social- og specialpædagogik, der retter sig mod børn og unge med særlige behov, mennesker med sociale vanskeligheder og mennesker med psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser.

Specialiseringsdelen indeholder også et tværprofessionelt element, hvor du lærer at indgå i et samarbejde på tværs af professionsgrænser, fx med lærere, sygeplejersker eller socialrådgivere.

Pædagoguddannelsen har også valgfag. Det kan fx være: kreative udtryksformer, natur og udeliv, sundhedsfremme og bevægelse, medier og digital kultur, kulturprojekter og kulturelt iværksætteri, social innovation og entreprenørskab samt kulturmøde og interkulturalitet.

Praktik

 • Fællesdelen indeholder et ulønnet praktikophold på 2. semester på 32 arbejdsdage (7 uger), hvor du lærer at tilrettelægge, afprøve og evaluere en pædagogisk aktivitet.
 • Specialiseringsdelen indeholder to praktikperioder, der hver varer 6 måneder og er lønnede. Praktikperioderne ligger på henholdsvis 3. og 5. semester. I hver periode indgår der 10 studiedage. I begyndelsen af anden praktikperiode er der indlagt 2 dages undervisning i førstehjælp.
 • Bachelorperioden indeholder en kort, ulønnet praktik på 16 dage, hvor du bl.a. skal indsamle data til dit bachelorprojekt.

Som pædagogstuderende kan du komme i praktik mange forskellige steder. Det kan fx være på et botilbud for vokse med funktionsnedsættelser, i en specialklasse på en folkeskole, i en vuggestue eller i en skolefritidsordning (SFO).

En af de lønnede praktikperioder kan efter aftale med uddannelsesstedet foregå i udlandet. Her vil man ofte få SU i stedet for praktikløn.

Undervisningsform

Undervisningen er meget varieret og består bl.a. af forelæsninger, holdundervisning, projektarbejde og værkstedsarbejde.

Der kan være forskel på, hvordan den enkelte uddannelsesinstitution tilrettelægger uddannelsen. Derfor er det en god ide at at undersøge, hvordan det foregår på den enkelte institution, inden du sender din ansøgning. 

Uddannelsessted

Uddannelsen foregår på Bornholm, i Esbjerg, Grenaa, Horsens, Hillerød, Hjørring, Holstebro, Ikast, Jelling, Kolding, København, Nykøbing Falster, Odense, Randers, Roskilde, Svendborg, Slagelse, Thisted, Viborg, Vordingborg, Aabenraa, Aalborg og Aarhus.

Det er muligt at tage en delvist netbaseret uddannelse i Hillerød, Roskilde, Viborg og Aabenraa.

Eksamen

Der er både mundtlige og skriftlige prøver i løbet af uddannelsen. Du bliver desuden vurderet ved afslutningen af første, anden og tredje praktikperiode og bedømmes her med bestået/ikke bestået.

Du afslutter uddannelsen med et bachelorprojekt. 

Uddannelsen giver ret til titlen Professionsbachelor som pædagog. Den engelske titel er Bachelor in Social Education.

Merit-pædagog

Hvis du har en adgangsgivende eksamen og mindst 5 års erhvervserfaring med pædagogisk arbejde, har du mulighed for at tage merituddannelsen til pædagog. Denne uddannelse hører under lov om åben uddannelse og er en deltidsuddannelse. Omregnet til heltid varer uddannelsen 2½ år.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.
Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

 • En gymnasial eksamen
 • Relevant erhvervsuddannelse: Social- og sundhedsassistentuddannelsen (trin 2, hvis den tidligere trindelte social- og sundhedsuddannelse) eller den pædagogiske assistentuddannelse
 • Anden adgang med 4 gymnasiale enkeltfag

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

 • Gymnasial eksamen: Ingen specifikke adgangskrav
 • Relevant erhvervsuddannelse - social- og sundhedsassistentuddannelsen: Dansk C, naturfag C og engelsk D
 • Relevant erhvervsuddannelse -  den pædagogiske assistentuddannelse: Dansk C og samfundsfag C og engelsk E
 • Anden adgang med 4 gymnasiale enkeltfag: Dansk A, engelsk B, samfundsfag C samt ét valgfrit fag på C-niveau

Enkelte professionshøjskoler tilbyder et forberedelseskursus til uddannelsen for indvandrere og flygtninge.

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Udenlandsk eller international eksamen

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen har ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00.

Læs om optagelse generelt i artiklen Optagelse på videregående uddannelser.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Professionshøjskole  
Hillerød (Sommerstart)3,8AO
Rønne (Sommerstart)AO 
Hillerød (Vinterstart)AO 
Hillerød (Sommerstart, e-læring)6,1AO
Hillerød (Vinterstart, e-læring)AO 
København V (Sommerstart)5,0AO
København V (Vinterstart)AO 
Professionshøjskolen Absalon  
Roskilde (Sommerstart)5,23,8
Slagelse (Sommerstart)5,63,7
Nykøbing F (Sommerstart)AO 
Vordingborg (Sommerstart)3,3AO
Roskilde (Vinterstart)AO 
Roskilde (Vinterstart, e-læring)AO 
Slagelse (Vinterstart)AO 
Nykøbing F (Vinterstart)AO 
Vordingborg (Vinterstart)AO 
Roskilde (Sommerstart, e-læring)5,1AO
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole  
Odense M (Sommer- og vinterstart)5,73,5
Jelling (Sommer- og vinterstart)AO 
Svendborg (Vinterstart)2,9AO
Professionshøjskolen UC Syddanmark  
Esbjerg Ø (Sommer- og vinterstart)AO 
Kolding (Sommer- og vinterstart)3,5AO
Aabenraa (Sommer- og vinterstart)AO 
Aabenraa (Sommer- og vinterstart, e-læring)6,0AO
Professionshøjskolen VIA University College  
Holstebro (Sommer- og vinterstart)AO 
Ikast (Sommer- og vinterstart)AO 
Randers C (Sommer- og vinterstart)5,4AO
Aarhus C (Sommer- og vinterstart)6,72,9
Viborg (Sommer- og vinterstart)AO 
Horsens (Sommer- og vinterstart)2,8AO
Viborg (Sommerstart, e-læring)5,2AO
Grenaa (Sommerstart)5,8AO
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Hjørring (Sommer- og vinterstart)5,44,4
Aalborg SØ (Sommer- og vinterstart)5,94,4
Thisted (Sommer- og vinterstart)3,6AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen, undtagen i de to lønnede praktikperioder.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Efter uddannelsen kan du søge arbejde mange forskellige steder. Det kan fx være i vuggestuer, børnehaver, børnehaveklasser, skolefritidsordninger, døgninstitutioner, fængsler, asylcentre eller boligområder.

Du kommer til at arbejde med menneskers udvikling, omsorg og pleje, undervisning og kulturformidling samt pædagogisk behandling af børn, unge eller voksne. Arbejdet sker ofte i samarbejde med andre personalegrupper, familier og andre pårørende.

Læse mere om jobbet som pædagog.

Mere uddannelse

Med en professionsbacheloruddannelse som pædagog har du mulighed for at videreuddanne dig med en kandidatuddannelse, fx:

Du har også mulighed for efter- og videreuddannelse, både på diplom-, master- og kandidatniveau. Du har fx mulighed for at videreuddanne dig med en pædagogisk diplomuddannelse eller med den sociale diplomuddannelse.

I hele landet udbydes også pædagogisk relevante masteruddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 3

Karina Nielsen arbejder som pædagog på botilbud for voksne udviklingshæmmede. Jobbet går ud på...

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.