professionsbacheloruddannelsen til pædagog
Professionsbacheloruddannelse

Pædagog

Uddannelsen kvalificerer dig til at arbejde med børn, unge og voksne. Du lærer at varetage de udviklings- og omsorgsopgaver, der er forbundet med pædagogisk arbejde.

Fakta

Navn:
Pædagog
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen, 4 enkeltfag, pædagogisk assistent eller SOSU-assistent + specifikke krav
Økonomi:
SU + 2x6 måneders praktikløn

Uddannelsen veksler mellem undervisning og studieaktiviteter på uddannelsesstedet og praktikperioder.

Efter en indledende fællesdel på uddannelsen tildeles du på baggrund af dine prioriterede ønsker en specialisering, der retter sig mod hver sin målgruppe: Dagtilbudspædagogik, skole- og fritidspædagogik eller social- og specialpædagogik.

Som færdiguddannet kan du få job i børne-, ungdoms- og vokseninstitutioner. Arbejdet sker ofte i samarbejde med andre personalegrupper og med familie og andre pårørende.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen består af en fællesdel, en specialisering og fire praktikperioder, hvoraf de to er lønnede. 

Fællesdel

På fællesdelen lærer du om pædagogiske miljøer og aktiviteter i relation til børn, unge og voksne. Du lærer også at vurdere og evaluere valg af aktiviteter.

Du får indsigt i den pædagogiske profession og dens samfundsmæssige og historiske betydning. 

Specialiseringsdele

Der er tre specialiseringsdele, hvoraf du får tildelt én med udgangspunkt i dine prioriterede ønsker. De tre specialiseringer er:

 • Dagtilbudspædagogik, der retter sig mod de 0-6-årige. Du lærer om pædagogiske aktiviteter, der kan understøtte børns udvikling, trivsel, dannelse og læring
 • Skole- og fritidspædagogik, der retter sig mod de 6-18-årige. Du lærer om børn og unges udvikling, trivsel og læring, og der sættes fokus på identitetsdannelse, relationer, fællesskaber og inklusion
 • Social- og specialpædagogik, der retter sig mod børn og unge med særlige behov, mennesker med sociale vanskeligheder og mennesker med psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser

Specialiseringsdelen indeholder også et tværprofessionelt element, hvor du lærer at indgå i et samarbejde på tværs af professionsgrænser, fx med lærere, sygeplejersker eller socialrådgivere.

Pædagoguddannelsen har også valgfag. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider. 

Titel

Uddannelsen giver ret til titlen Professionsbachelor som pædagog. Den engelske titel er Bachelor in Social Education.

Undervisning

Undervisningen består bl.a. af forelæsninger, holdundervisning, projektarbejde og værkstedsarbejde.

Praktik

Uddannelsen indeholder fire praktikperioder, som kan foregå mange forskellige steder. 

Det kan fx være på et botilbud for voksne med funktionsnedsættelser, i en specialklasse på en folkeskole, i en vuggestue eller i en skolefritidsordning (SFO).

Udlandsophold

En af de lønnede praktikperioder kan efter aftale med uddannelsesstedet foregå i udlandet. Her vil man ofte få SU i stedet for praktikløn.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et bachelorprojekt. 

Merit-pædagog

Hvis du har en adgangsgivende eksamen og mindst 5 års erhvervserfaring med pædagogisk arbejde, har du mulighed for at tage merituddannelsen til pædagog.

Uddannelsen er en deltidsuddannelse. Omregnet til heltid varer uddannelsen 3 år.

Læs mere om merituddannelsen til pædagog.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.
Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

 • En gymnasial eksamen
 • Relevant erhvervsuddannelse: Social- og sundhedsassistentuddannelsen (trin 2, hvis den tidligere trindelte social- og sundhedsuddannelse) eller den pædagogiske assistentuddannelse
 • Anden adgang med 4 gymnasiale enkeltfag

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

 • Gymnasial eksamen: Ingen specifikke adgangskrav
 • Relevant erhvervsuddannelse - social- og sundhedsassistentuddannelsen: Dansk C, naturfag C og engelsk D
 • Relevant erhvervsuddannelse -  den pædagogiske assistentuddannelse: Dansk C og samfundsfag C og engelsk E
 • Anden adgang med 4 gymnasiale enkeltfag: Dansk A, engelsk B, samfundsfag C samt ét valgfrit fag på C-niveau

Enkelte professionshøjskoler tilbyder et forberedelseskursus til uddannelsen for indvandrere og flygtninge.

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår på Bornholm, i Esbjerg, Grenå, Horsens, Hillerød, Hjørring, Holstebro, Ikast, Jelling, Kolding, København, Holbæk, Nykøbing Falster, Odense, Randers, Roskilde, Svendborg, Slagelse, Thisted, Viborg, Vordingborg, Aabenraa, Aalborg og Aarhus.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider: 

Uddannelsen online

Det er muligt at tage en delvist netbaseret uddannelse i Hillerød, Roskilde, Viborg og Aabenraa.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Professionshøjskole  
Hillerød (Sommerstart)AO 
Rønne (Sommerstart)AO 
Hillerød (Vinterstart)AO 
Hillerød (Sommerstart, e-læring)3,2AO
Hillerød (Vinterstart, e-læring)AO 
København V (Sommerstart)AO 
København V (Vinterstart)AO 
Professionshøjskolen Absalon  
Roskilde (Sommerstart)4,7AO
Slagelse (Sommerstart)3,2AO
Nykøbing F (Sommerstart)3,1AO
Vordingborg (Sommerstart)AO 
Roskilde (Vinterstart)AO 
Roskilde (Vinterstart, e-læring)AO 
Slagelse (Vinterstart)AO 
Nykøbing F (Vinterstart)AO 
Vordingborg (Vinterstart)AO 
Roskilde (Sommerstart, e-læring)4,6AO
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole  
Odense M (Sommer- og vinterstart)4,6AO
Jelling (Sommer- og vinterstart)AO 
Svendborg (Vinterstart)AO 
Professionshøjskolen UC Syddanmark  
Esbjerg Ø (Sommer- og vinterstart)AO 
Kolding (Sommer- og vinterstart)AO 
Aabenraa (Sommer- og vinterstart)AO 
Aabenraa (Sommer- og vinterstart, e-læring)3,8AO
Professionshøjskolen VIA University College  
Holstebro (Sommer- og vinterstart)AO 
Ikast (Sommer- og vinterstart)AO 
Randers C (Sommer- og vinterstart)AO 
Aarhus C (Sommer- og vinterstart)6,1AO
Viborg (Sommer- og vinterstart)AO 
Horsens (Sommer- og vinterstart)AO 
Viborg (Sommerstart, e-læring)AOAO
Grenaa (Sommerstart)AO 
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Hjørring (Sommerstart)5,93,8
Aalborg SØ (Sommerstart)6,35,3
Thisted (Sommerstart)AO 
Hjørring (Vinterstart)AO 
Thisted (Vinterstart)AO 
Aalborg SØ (Vinterstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen undtagen i de to lønnede praktikperioder.

Læs mere i artiklen:
Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Fremtidsmuligheder

Efter uddannelsen kan du søge arbejde mange forskellige steder. Det kan fx være i vuggestuer, børnehaver, børnehaveklasser, skolefritidsordninger, døgninstitutioner, fængsler, asylcentre eller boligområder.

Du kommer til at arbejde med menneskers udvikling, omsorg og pleje, undervisning og kulturformidling samt pædagogisk behandling af børn, unge eller voksne. Arbejdet sker ofte i samarbejde med andre personalegrupper, familier og andre pårørende.

Læse mere om jobbet som pædagog.

Mere uddannelse

Med en professionsbacheloruddannelse som pædagog har du mulighed for at videreuddanne dig med en kandidatuddannelse, fx:

Du har også mulighed for efter- og videreuddannelse, både på diplom-, master- og kandidatniveau.

Du har fx mulighed for at videreuddanne dig med en pædagogisk diplomuddannelse eller med den sociale diplomuddannelse.

I hele landet udbydes også pædagogisk relevante masteruddannelser.

Love og regler

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog. Nr. 354 af 7. april 2017.

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr 87 af 25. januar 2023.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 4

Karina Nielsen arbejder som pædagog på botilbud for voksne udviklingshæmmede. Jobbet går ud på...

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.