uddannelsen til meritpædagog
Andre uddannelser

Meritpædagog

Er du pædagogmedhjælper, værkstedsmedarbejder, dagplejer eller lignende, har du mulighed for at tage uddannelsen til pædagog som merituddannelse. Uddannelsen kan tages, mens du er i arbejde.

Fakta

Navn:
Meritpædagog
Varighed:
3 år
ECTS:
Op til 150
Adgangskrav:
Mindst 5 års pædagogisk erhvervserfaring eller 2 års pædagogisk erhvervserfaring og mindste 25 år + enten gymnasial eksamen, 4 enkeltfag, pædagogisk assistent/pgu eller SOSU-assistent m.m. + specifikke adgangskrav
Økonomi:
Deltagerbetaling på 48.000-72.000 kr. Mulighed for SVU

Uddannelsen giver dig en grundig teoretisk og praktisk viden, og du lærer at koble de to områder. 

Du lærer om omsorg, samspil, udvikling og udfordringer med de børn, unge eller voksne, du arbejder med.

Du vil også få indsigt i de organisatoriske rammer på en institution. Du lærer gennem det pædagogiske arbejde om samarbejdet med kollegaer, pårørende og andre professioner. 

Der kræves pædagogisk erfaring inden studiestart, og der gives på den baggrund merit for de 2 lønnede halvårspraktikker.

Som uddannet pædagog kan du fx arbejde med børn i daginstitutioner, unge mennesker i sociale vanskeligheder eller med voksne med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Som pædagog uddannes du til at tage dig af børn, unge og voksne, også dem der har særlige behov.

Merituddannelsen svarer til den almindelige pædagoguddannelse med hensyn til det faglige indhold og eksamenskrav, men omfatter kun de to korte ulønnede praktikperioder. De to lønnede praktikperioder erstattes af din forudgående erhvervserfaring.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af en fællesdel, en specialiseringsdel og et bachelorprojekt:

 • På fællesdelen lærer du om pædagogiske miljøer og aktiviteter i relation til børn, unge og voksne og at vurdere og evaluere valget af aktiviteter.
 • På specialiseringsdelen vælger du mellem dagtilbudspædagogik, skole- og fritidspædagogik eller social- og specialpædagogik.
 • Bachelorprojektet skal demonstrere særlig indsigt i et afgrænset område/problem af både teoretisk og praktisk karakter.

Undervisningen kan tilrettelægges forskelligt afhængig af uddannelsessted. Den kan tilrettelægges på deltid, men også med første år på heltid og resten på deltid. Du kan dog ikke tage hele uddannelsen på heltid.

Nogle uddannelsessteder kan tilrettelægge dele af undervisningen digitalt. Kontakt de enkelte uddannelsessteder for at høre mere.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem foredrag, kurser, projektarbejde, digital undervisning og værkstedsarbejde. I praktikken tilstræbes det, at du kommer til at arbejde inden for nogle af de områder, hvor du ikke på forhånd har erfaring.

Uddannelsessteder

Meritpædagoguddannelsen udbydes af professionshøjskoler rundt om i landet. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Eksamen

Du vil i løbet af studiet komme op til både mundtlige og skriftlige prøver. På sidste semester udarbejder du et bachelorprojekt.

Læs også om den ordinære uddannelse til pædagog.

Fagoversigt

Der er tre specialiseringsdele:

 • Dagtilbudspædagogik, der retter sig mod de 0-6-årige. Du lærer om pædagogiske aktiviteter, der kan understøtte børns udvikling, trivsel, dannelse og læring.
 • Skole- og fritidspædagogik, der retter sig mod de 6-18-årige. Du lærer om børn og unges udvikling, trivsel og læring, og der sættes fokus på identitetsdannelse, relationer, fællesskaber og inklusion.
 • Social- og specialpædagogik, der retter sig mod børn og unge med særlige behov, mennesker med sociale vanskeligheder og mennesker med psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser.

Specialiseringsfagene har hvert et omfang af 60 ECTS.

Du afslutter uddannelsen med et bachelorprojekt, der har et omfang af 15 ECTS.

Varighed

Uddannelsen hører under lov om åben uddannelse og er tilrettelagt som delvist fuldtids- og deltidsuddannelse.

Forløbet varer cirka 3 år og har et omfang af 150 ECTS. Heraf kan du tage maks. 1 år på heltid.

Optagelse og adgang

Du skal opfylde de almindelige adgangskrav til pædagoguddannelsen, dvs. have én af følgende baggrunde:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen
 • Social- og sundhedsassistentuddannelsen (trin 2) samt bestået dansk C, naturfag C og engelsk D
 • Den pædagogisk assistentuddannelse/pgu samt bestået dansk C, samfundsfag C og engelsk E
 • Anden adgang med 4 gymnasiale enkeltfag: dansk A, engelsk B, samfundsfag C samt ét valgfrit fag på C-niveau. Hvert enkeltfag skal være afsluttet, dvs. der skal enten være udstedt et prøvebevis eller et deltagerbevis, jf. eksamensbekendtgørelsens bestemmelser, og karakteren for enkeltfaget skal være mindst 02

Krav om erfaring med pædagogisk arbejde

Derudover skal du have erfaring fra pædagogisk arbejde eller tilsvarende i et omfang, der svarer til mindst 5 års arbejde på fuldtid eller mindst 2 år og et alderskrav på 25 år.

Arbejdet kan fx være som pædagogmedhjælper, omsorgsmedhjælper, dagplejer eller legepladsmedarbejder.

Det er muligt at søge om optagelse på et andet adgangsgrundlag, hvis du ikke opfylder de generelle adgangskrav, men har erhvervet tilsvarende kompetencer fra en anden uddannelse eller har relevant erhvervserfaring.

Ansøgningsfristen kan afvige fra datoerne for den almindelige pædagoguddannelse og variere fra sted til sted.

Uddannelsen starter typisk i september, men kan også have andre starttidspunkter.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Uddannelsen koster mellem 48.000 og 72.000 kr.

Du kan søge SVU til undervisningen (maks. 1 års undervisning på heltid), hvis du opfylder betingelserne, og uddannelsen foregår som heltidsundervisning. Du kan eventuelt kombinere flere fag/uddannelser for at opfylde kravet om heltidsundervisning.

Finansiering af uddannelsen ud over et års fuldtidsundervisning kan ske som fx en kombination af arbejde og uddannelse.

Vær opmærksom på, at nogle kommuner støtter uddannelsen af meritpædagoger. Kontakt din faglige organisation eller kommunernes jobcentre for at høre om mulighederne. 

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. september 2022
27. juni 2025
Meritpædagog Dagundervisning 7500 Holstebro
*
1. september 2022
27. juni 2025
Meritpædagog Dagundervisning 7430 Ikast
*
1. september 2022
27. juni 2025
Meritpædagog Dagundervisning 8000 Aarhus
*
1. september 2022
27. juni 2025
Meritpædagog Dagundervisning 8900 Randers
*
1. september 2022
27. juni 2025
Meritpædagog Dagundervisning 8700 Horsens
*
1. september 2022
27. juni 2025
Meritpædagog i samarbejde med Socialpædagogernes Landsforbund Dagundervisning 8000 Aarhus
*
1. september 2022
27. juni 2025
Meritpædagog som fleksibel tilrettelagt uddannelse Dagundervisning 8000 Aarhus
*
1. september 2022
27. juni 2025
Meritpædagog som netbaseret pædagoguddannelse Fjernundervisning 8800 Viborg
*
1. september 2022
31. januar 2023
Kultur og sprog - dagundervisning E22 Dagundervisning 2300 København S
*
1. september 2022
31. januar 2025
Meritpædagog som sporskifte Dagundervisning 8000 Aarhus
*
1. februar 2023
30. januar 2026
Meritpædagog Dagundervisning 8600 Silkeborg