uddannelsen til meritpædagog
Andre uddannelser

Meritpædagog

Er du fx pædagogmedhjælper eller dagplejer, kan du tage uddannelsen til pædagog som merituddannelse. Du kan tage uddannelsen, mens du er i arbejde.

Fakta

Navn:
Meritpædagog
Varighed:
3 år
ECTS:
Op til 150
Adgangskrav:
Som til pædagoguddannelsen + 2 års erhvervserfaring (5 år, hvis du er under 25 år)
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Uddannelsen giver dig en grundig teoretisk og praktisk viden. Du lærer om omsorg, samspil, udvikling og udfordringer med de børn, unge eller voksne, du arbejder med. 

Der kræves pædagogisk erfaring inden studiestart.

Som uddannet pædagog kan du fx arbejde med børn i daginstitutioner, unge mennesker i sociale vanskeligheder eller med voksne med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen til pædagog lærer du at tage dig af børn, unge og voksne, også dem der har særlige behov.

Merituddannelsen svarer til den almindelige pædagoguddannelse med hensyn til det faglige indhold og eksamenskrav, men omfatter kun to korte ulønnede praktikperioder. De to lønnede praktikperioder erstattes af din forudgående erhvervserfaring.

Opbygning

Uddannelsen består af en fællesdel, en specialiseringsdel og et bachelorprojekt:

 • På fællesdelen lærer du om pædagogiske miljøer og aktiviteter i relation til børn, unge og voksne og at vurdere og evaluere valget af aktiviteter.
 • På specialiseringsdelen vælger du mellem dagtilbudspædagogik, skole- og fritidspædagogik eller social- og specialpædagogik.
 • Bachelorprojektet skal demonstrere særlig indsigt i et afgrænset område/problem af både teoretisk og praktisk karakter.

Specialiseringer

 • Dagtilbudspædagogik, der retter sig mod de 0-6-årige. Du lærer om pædagogiske aktiviteter, der kan understøtte børns udvikling, trivsel, dannelse og læring.
 • Skole- og fritidspædagogik, der retter sig mod de 6-18-årige. Du lærer om børn og unges udvikling, trivsel og læring, og der sættes fokus på identitetsdannelse, relationer, fællesskaber og inklusion.
 • Social- og specialpædagogik, der retter sig mod børn og unge med særlige behov, mennesker med sociale vanskeligheder og mennesker med psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser.

Læs også om den ordinære uddannelse til pædagog

Undervisning

Undervisningen veksler mellem foredrag, kurser, projektarbejde, digital undervisning og værkstedsarbejde.

Praktik

I praktikken tilstræbes det, at du kommer til at arbejde inden for nogle af de områder, hvor du ikke på forhånd har erfaring.

Heltid eller deltid

Undervisningen kan tilrettelægges som deltid eller med første år på heltid og resten på deltid. Du kan dog ikke tage hele uddannelsen på heltid.

Digital undervisning

Nogle uddannelsessteder kan tilrettelægge dele af undervisningen digitalt. Kontakt de enkelte uddannelsessteder for at høre mere.

Eksamen

Du vil i løbet af studiet komme op til både mundtlige og skriftlige prøver. På sidste semester udarbejder du et bachelorprojekt.

Adgangskrav

Du skal opfylde de almindelige adgangskrav til pædagoguddannelsen, dvs. have én af følgende baggrunde:

 • En gymnasial eksamen
 • Relevant erhvervsuddannelse: Social- og sundhedsassistentuddannelsen (trin 2, hvis den tidligere trindelte social- og sundhedsuddannelse) eller den pædagogiske assistentuddannelse
 • Anden adgang med fire gymnasiale enkeltfag

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

 • Gymnasial eksamen: Ingen specifikke adgangskrav
 • Relevant erhvervsuddannelse - social- og sundhedsassistentuddannelsen: Dansk C, naturfag C og engelsk D
 • Relevant erhvervsuddannelse -  den pædagogiske assistentuddannelse: Dansk C og samfundsfag C og engelsk E
 • Anden adgang med fire gymnasiale enkeltfag: Dansk A, engelsk B, samfundsfag C samt ét valgfrit fag på C-niveau

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Krav om erfaring med pædagogisk arbejde

Derudover skal du have erfaring fra pædagogisk arbejde eller tilsvarende. Omfanget skal svare til mindst fem års arbejde på fuldtid eller mindst to år + et alderskrav på 25 år.

Arbejdet kan fx være som pædagogmedhjælper, omsorgsmedhjælper, dagplejer eller legepladsmedarbejder.

Individuel kompetencevurdering

Det er muligt at søge om optagelse på et andet adgangsgrundlag, hvis du ikke opfylder de generelle adgangskrav, men har erhvervet tilsvarende kompetencer fra en anden uddannelse eller har relevant erhvervserfaring.

Optagelse

Ansøgningsfrist og -skema findes på professionshøjskolernes hjemmesider.

Uddannelsesstart

Uddannelsen starter typisk i september, men kan også have andre starttidspunkter.

Økonomi

Der er deltagerbetaling på uddannelsen til meritpædagog. Læs mere på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider. 

Du eller din arbejdsplads har mulighed for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs mere i artiklerne:

Anden støtte

Vær opmærksom på, at nogle kommuner støtter uddannelsen af meritpædagoger. Kontakt din faglige organisation eller kommunernes jobcentre for at høre om mulighederne. 

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. september 2024
30. juni 2027
3-årig meritpædagoguddannelse - net Fjernundervisning 6200 Aabenraa
*
1. september 2024
30. juni 2027
3-årig meritpædagoguddannelse - net Fjernundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
1. september 2024
30. juni 2027
3-årig meritpædagoguddannelse - net Fjernundervisning 6000 Kolding
*
1. september 2024
30. juni 2028
4-årig meritpædagoguddannelse - net Fjernundervisning 6200 Aabenraa
*
1. september 2024
25. juni 2027
Meritpædagog Dagundervisning 8700 Horsens
*
1. september 2024
25. juni 2027
Meritpædagog Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
1. september 2024
25. juni 2027
Meritpædagog Dagundervisning 7430 Ikast
*
1. september 2024
25. juni 2027
Meritpædagog som netbaseret pædagoguddannelse Fjernundervisning 8800 Viborg
*
1. september 2024
29. januar 2027
Meritpædagog som sporskifte Dagundervisning 8000 Aarhus