Kvinde deltager i kursus
Artikel

Omstillingsfonden

Hvis du er ufaglært, faglært eller har en kort eller mellemlang videregående uddannelse, kan du søge tilskud til efteruddannelse på akademi- eller diplomniveau fra Omstillingsfonden.

Omstillingsfonden er en tilskudsordning, der forbedrer mulighederne for faglærte, ufaglærte og personer, der har en uddannelse til og med professionsbachelorniveau, til at tage efter- og videreuddannelse.

Fonden yder tilskud på op til 10.000 kr. årligt.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Hvad giver Omstillingsfonden tilskud til?

Du kan få tilskud til deltagerbetaling for moduler på akademi- og diplomniveau.

Omstillingsfonden giver tilskud, uanset om du får modulerne betalt af din arbejdsgiver, eller du efter- og videreuddanner dig på eget initiativ i fritiden.

Omstillingsfonden giver ikke tilskud til følgende:

 • Bøger, transport og løn
 • Indledende kurser og korte kurser. Det betyder fx, at du ikke kan få tilskud til HD1

Har du en videregående uddannelse, kan du ikke søge tilskud til akademiuddannelsen i ledelse, diplomuddannelsen i ledelse, HD1 og HD2.

  Kan jeg søge om anden økonomisk støtte, når jeg søger tilskud fra Omstillingsfonden?

  Du kan godt søge økonomisk støtte fra andre kilder, når du søger om tilskud fra Omstillingsfonden.

  Læs mere om andre støttemuligheder i UG-artiklerne:

  Hvem kan søge Omstillingsfonden?

  Du kan søge om tilskud til moduler på akademi- og diplomniveau, hvis du:

  • er ufaglært
  • er faglært
  • har en erhvervsakademi- eller akademiuddannelse
  • har en professionsbachelor- eller diplomuddannelse

  Ud over din uddannelsesbaggrund skal du være ansat på hel- eller deltid ved kursusstart eller være fritstillet med løn.

  Du kan højst ansøge om 10.000 kr. om året fra Omstillingsfonden.

  Hvem kan ikke søge?

  Du kan ikke søge om tilskud fra Omstillingsfonden, hvis du:

  • er selvstændig
  • er ledig
  • er studerende
  • har en bachelor-, kandidat- eller masteruddannelse fra universitetet eller de kunstneriske uddannelsessteder

  Hvis du er i tvivl

  Enkelte videregående uddannelser har ændret niveau over tid. Er du i tvivl om niveauet på din uddannelse, kan du kontakte det uddannelsessted, du tog din uddannelse på, eller det uddannelsessted, du overvejer at søge ind på.

  Hvordan søger jeg tilskud fra Omstillingsfonden?

  Det er de uddannelsessteder, der udbyder akademi- og diplomuddannelser, som tildeler tilskud fra Omstillingsfonden.

  Du søger tilskuddet, når du tilmelder dig et akademi- eller diplommodul.

  Har du spørgsmål om dine muligheder for at få tilskud fra Omstillingsfonden, kan de enkelte uddannelsessteder hjælpe og vejlede dig.

  Tilskud tildeles efter først til mølle-princippet

  Omstillingsfonden har begrænsede ressourcer.

  Uddannelsesstederne giver tilskud til kursister efter først til mølle-princippet. Jo hurtigere du sender ansøgningen afsted, desto bedre er dine chancer for at få tilskud.

  Mere information og personlig vejledning

  Kontakt det uddannelsessted, du søger ind på, for yderligere information.

  Læs mere om Omstillingsfonden på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

  Omstillingsfonden (ufm.dk)

  Personlig vejledning

  eVejledning tilbyder generel vejledning om uddannelse og arbejdsliv via chat, telefon og e-mail.

  Kontakt eVejledning