Rudolf Steiner uddannelser
Andre uddannelser

Rudolf Steiner-uddannelser

Rudolf Steiner-uddannelserne består af de pædagogiske uddannelser lærer, pædagog og eurytmiuddannelsen.

Fakta

Navn:
Rudolf Steiner-uddannelser
Type:
Privat uddannelse
Varighed:
3-6 år
Adgangskrav:
Alderskrav og arbejdskrav afhængigt af uddannelsen
Økonomi:
Nogle af uddannelserne giver mulighed for SU

Uddannelserne er private uddannelser, som bygger på Rudolf Steiner-pædagogikken, som er holistisk i sin forståelse af den pædagogiske praksis, og som lægger vægt på menneskets kreative evner.

Fold alle afsnit ud

Fuldtidspædagoguddannelsen

På fuldtidsuddannelsen til pædagog indeholder undervisningen teoretiske, kunstneriske og metodiske fag.

 • Teoretiske fag: Du lærer om fx pædagogik, psykologi, pædagogikkens historie, kulturhistorie, sundheds- og sygdomslære og socialfag
 • Kunstneriske fag: Du lærer om fx sprogformning/dramatik, tegning, musik, modellering og sanglege
 • Metodiske fag: Du lærer om fx praktisk pædagogik, eventyr- og historiefortælling og fremstilling af legetøj

Undervisning

Pædagoguddannelsen som fuldtidsuddannelse varer 3 år og veksler mellem teori og praktik.

Praktik

Praktikken foregår mest på Rudolf Steiner-institutioner.

Eksamen

Efter første og andet år skal du aflevere en skriftlig teoretisk opgave og praktikopgaver. Det sidste år laver du tre specialer: Et skriftligt, et mundtligt og et praktisk/kunstnerisk speciale.

Når uddannelsesforløbet er godkendt, får du diplom som Steiner-pædagog.

Uddannelsessted

Undervisningen foregår i Charlottenlund ved København.

Deltidspædagoguddannelsen

Deltidsuddannelsen til pædagog er almen og har samtidigt fokus på mennesker med særlige behov. 

Undervisning

Uddannelsen varer 4 år og veksler mellem praktik og undervisning.

Der er mulighed for at udbygge med en 1-årig uddannelse til helsepædagog.

Praktik

Under uddannelsen er du ansat i en praktikstilling og har 8 undervisningsuger pr. år.

Eksamen

Uddannelsen afsluttes med et større skriftligt arbejde, der også skal fremlægges mundtligt.

Efter endt uddannelse får du et diplom.

Uddannelsessted

Undervisningen foregår i Tappernøje på Sydsjælland.

Læreruddannelsen

Læreruddannelsen er en deltidsuddannelse, der henvender sig til voksne, som er fagligt kvalificerede til at undervise, og som er i arbejde.

Uddannelsen består af teoretiske og kunstneriske fag, og du arbejder fx med det antroposofiske menneskebillede, som bygger på, at mennesket er et åndeligt væsen, som i sin helhed består af legeme, sjæl og ånd. Du får også undervisning i erkendelsesteori, tegning og eurytmi, som er bevægelseskunst.  

Undervisning

Uddannelsen varer 3 år og veksler mellem praktik og undervisning. 

Undervisningen foregår over ca. 12 seminarer fra fredag til lørdag og på 5 sammenhængende dage i påske-, sommer- og efterårsferier.

Praktik

I løbet af uddannelsen er der praktik på en Rudolf Steiner-skole. 

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med en skriftlig og mundtlig opgave, og du får et diplom efter vurdering af dit samlede studieforløb.

Uddannelsessted

Uddannelsen foregår i Gentofte ved København og i Skanderborg.

Eurytmiuddannelsen

Eurytmi er bevægelseskunst, der omsætter musik og ord til bevægelser. Undervisningen består af daglig bevægelsestræning i takt, rytme og melodi i form af øvelser i gang, rytme, holdning og koncentration.

Sideløbende får du undervisning i fag som musikteori, digtekunst, rytmik, rim og æstetik, recitation og korsang, anatomi samt musik- og litteraturhistorie.

Undervisning

Uddannelsen er på deltid og varer 6 år. Den kan også tages på fuldtid over 4 år i udlandet. 

Hvis du ønsker at arbejde som pædagog, anbefales det, at du supplerer med et kursus i pædagogik.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med en offentlig opførelse eller forestilling.

Når du er færdig med hele uddannelsen, får du et diplom, så du kan arbejde som underviser og udøvende kunstner.

Uddannelsessted

Uddannelsen foregår på Rudolf Steiner-skolerne i Roskilde, Herlev og Kvistgaard.

Optagelse og adgang

Der er forskellige krav til optagelse og adgang alt efter, hvilken uddannelse du vil søge ind på.

Fuldtidspædagog

For at blive optaget på fuldtidspædagoguddannelsen skal du:

 • Være fyldt 21 år ved uddannelsens start
 • Deltage i en personlig samtale

Læs mere om optagelse på Rudolf Steiner Børnehaveseminariet i Charlottenlund

Deltidspædagog

For at blive optaget på deltidspædagoguddannelsen skal du:

 • Indsende en skriftlig ansøgning til seminariet
 • Deltage i en personlig samtale

Læs mere om optagelse på Uddannelses- og Kulturcenter Marijetta

Læreruddannelsen

For at blive optaget på læreruddannelsen skal du:

 • Være fyldt 21 år ved uddannelsens start
 • Deltage i en personlig samtale

Læs mere om optagelse på Rudolf Steiner-seminariet i Gentofte

Læs mere om optagelse på Rudolf Steiner-seminariet i Skanderborg

Eurytmiuddannelsen

For at blive optaget på eurytmiuddannelsen skal du:

 • Helst være mellem 18 og 35 år
 • Have et stabilt psykisk og fysisk helbred

Læs mere om optagelse på Eurytmiuddannelsen Flow&U i København

Ansøgningsproces

Ansøgningsskema får du fra skolernes hjemmesider. 

Til alle uddannelser skal du desuden vedlægge kopier af eventuelle eksamens- og kursusbeviser, en beskrivelse af dig selv med foto samt en begrundelse for ansøgningen.

Økonomi

Pædagoguddannelsen på fuldtid koster ca. 2.800 kr. pr. måned. 

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Øvrige uddannelser

 • Eurytmiuddannelsen koster ca. 2.000 kr. om måneden
 • Læreruddannelsen koster ca. 18.000 kr. pr. år
 • Pædagoguddannelsen på deltid koster ca. 19.400 kr. pr. år, men praktikken er lønnet

Da de alle tre er deltidsuddannelser, kan du ikke søge SU.

Fremtidsmuligheder

En uddannelse fra en af Rudolf Steiner-skolerne giver mulighed for arbejde i primært Rudolf Steiner-institutioner som pædagog eller underviser.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information