Rudolf Steiner uddannelser
Andre uddannelser

Rudolf Steiner-uddannelser

Rudolf Steiner-uddannelserne består af flere forskellige pædagogiske uddannelser: lærer-, pædagog- og eurytmiuddannelsen.

Fakta

Navn:
Rudolf Steiner-uddannelser
Type:
Privat uddannelse
Varighed:
3-4 år
Adgangskrav:
Alderskrav og arbejdskrav afhængigt af uddannelsen
Økonomi:
Nogle af uddannelserne giver mulighed for SU

Det er private uddannelser, der bygger på Rudolf Steiner-pædagogikken, som er holistisk i sin forståelse af den pædagogiske praksis og lægger vægt på menneskets kreative evner.

Fold alle afsnit ud

Fuldtidspædagoguddannelsen

Pædagoguddannelsen som fuldtidsuddannelse varer 3 år og veksler mellem teori og praktik. Den sigter på at uddanne pædagoger, der kan arbejde i hele det pædagogiske felt. Der er i alt 76 ugers teori og 44 ugers praktik. Hvert uddannelsesår er på 40 uger med undervisning 30 timer om ugen.

Indhold

Undervisningen indeholder teoretiske, kunstneriske og metodiske fag.

  • Teoretiske fag: De er opdelt i perioder med emner som fx pædagogik, psykologi, pædagogikkens historie, kulturhistorie, sundheds- og sygdomslære og socialfag.
  • Kunstneriske fag: Fxsprogformning/dramatik, tegning, musik, modellering og sanglege.
  • Metodiske fag: Fx praktisk pædagogik, eventyr- og historiefortælling og fremstilling af legetøj.

Undervisningssted

Undervisningen foregår i Charlottenlund ved København.

Praktik

Praktikken foregår overvejende på Rudolf Steiner-institutioner.

Eksamen

Efter første og andet år skal du aflevere en skriftlig teoretisk opgave og praktikopgaver. Det sidste år skriver du et skriftligt, et mundtligt og et praktisk/kunstnerisk speciale.Når uddannelsesforløbet er godkendt, får du diplom som Steiner-pædagog.

Deltidspædagoguddannelsen

På Uddannelsescenter Marjatta kan man tage en praksisintegreret deltidsuddannelse til pædagog, der varer 4 år. Uddannelsen er almen og har samtidig fokus på mennesker med særlige behov. Man kan bygge oven på med en 1-årig uddannelse til helsepædagog.

Du er ansat i en praktikstilling under uddannelsen og har 8 undervisningsuger pr. år.

Undervisningen foregår i Tappernøje på Sydsjælland.

Eksamen

Uddannelsen afsluttes med et større skriftligt arbejde, der også skal fremlægges mundtligt. Efter endt uddannelse får du et diplom.

Værd at vide

I samarbejde med Professionshøjskolen Absalon er der mulighed for at tage specialiseringsdelen af professionsbacheloruddannelsen til pædagog på Marjatta. Det er også muligt at tage enkelte moduler.

Læreruddannelsen

Uddannelsen er en deltidsuddannelse, der henvender sig til voksne, som er fagligt kvalificerede til at undervise, og som har erhvervsarbejde. Uddannelsen varer 3 år og sigter på undervisning i Rudolf Steiner-skoler. Den kan tages som en 3-årig uddannelse i København og I Skanderborg.

Uddannelsen består af teoretiske og kunstneriske fag. På uddannelsen arbejder du blandt andet med det antroposofiske menneskebillede, erkendelsesteori, eurytmi, tegning, m.v. På de første to år er der indlagt iagttagelsespraktik i 2-3 uger pr. år og på tredje år er man praktikant, hvor man sammen med med de praktikansvarlige på skolerne udformer undervisning og superviseres af de relevante lærere.

Undervisningen gives på ca. 12 fredag-lørdagsseminarer og på 5 sammenhængende dage i påske-, sommer- og efterårsferier.

Undervisningssted

Uddannelsen foregår i Gentofte ved København og i Skanderborg.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med en skriftlig og mundtlig opgave og får et diplom efter vurdering af dit samlede studieforløb.

Læs mere om læreruddannelsen

Du kan læse mere om deltidsuddannelsen til lærer hos uddannelsesstederne:

Eurytmiuddannelsen

Uddannelsen varer 4 år. De første 2 år er almendannende, de sidste 2 år lægges der mere vægt på det individuelle greb om stoffet. Eurytmi er en bevægelseskunst, der omsætter musik og ord til bevægelser.

Undervisningen består af daglig bevægelsestræning i takt, rytme og melodi i form af øvelser i gang, rytme, holdning, koncentration m.v. Sideløbende får du undervisning i fag som musikteori, poetik, metrik og æstetik, recitation og korsang, anatomi, musik- og litteraturhistorie m.v.

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med en offentlig opførelse eller forestilling. Når du er færdig med hele uddannelsen, får du et diplom, som giver dig ret til at virke som underviser og udøvende kunstner. Hvis du ønsker at arbejde som pædagog, anbefales det, at du supplerer med et kursus i pædagogik.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på fuldtidspædagoguddannelsen skal du være fyldt 21 år ved uddannelsens start. Du skal normalt opfylde de samme adgangsbetingelser, som gælder for den almindelige pædagoguddannelse. For at søge optagelse skal du sende en kort levnedsbeskrivelse med foto og en begrundelse for ansøgningen. Optagelse sker efter en personlig samtale.

For at blive optaget på deltidspædagoguddannelsen skal du sende en skriftlig ansøgning til seminariet. Optagelse sker efter en personlig samtale.

For at blive optaget på læreruddannelsen skal du til en personlig samtale med lærerseminariet og have en individuel bedømmelse af dine personlige og faglige kvalifikationer.

For at blive optaget på eurytmiuddannelsen skal du helst være mellem 18 og 35 år og have et stabilt psykisk og fysisk helbred.

Ansøgningsskema får du fra skolerne. Du skal desuden vedlægge kopier af eventuelle eksamens- og kursusbeviser, levnedsbeskrivelse med foto og en begrundelse for ansøgningen. Optagelse sker på baggrund af den skriftlige ansøgning og en personlig samtale.

Økonomi

Pædagoguddannelsen koster ca. 2.800 kr. pr. måned. Du kan søge SU under uddannelsen.

Eurytmiuddannelsen koster ca. 2.000 kr. om måneden. Læreruddannelsen koster ca. 14.500 kr. pr. år. Pædagoguddannelsen på Marjatta koster ca. 16.000 kr. pr. år, men praktikken er lønnet. Da de alle tre er deltidsuddannelser, kan du ikke søge SU.

Fremtidsmuligheder

En uddannelse fra en af Rudolf Steiner-skolerne giver mulighed for arbejde i primært Rudolf Steiner-institutioner som pædagog eller underviser.

Du kan også videreuddanne dig med en pædagogisk diplomuddannelse.

 

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information