professionsbacheloruddannelsen på den frie lærerskole
Andre uddannelser

Lærer fra Den frie Lærerskole

En uddannelse til lærer fra Den frie Lærerskole består af fire år på skole og et år i praktik på en af de frie skoler.

Fakta

Navn:
Lærer fra Den frie Lærerskole
Varighed:
5 år
Adgangskrav:
20 år, gymnasial eksamen eller tilsvarende, og mindst et års erhvervsarbejde eller lignende
Økonomi:
Skolepenge, inkl. kost: cirka 25.000 kr. pr. skoleår. SU og praktikløn

Med en uddannelse til lærer fra Den frie Lærerskole kan du søge job som lærer ved friskoler, efterskoler og højskoler.

Du vil være kvalificeret til at undervise i dine fire linjefag.

Du får også erfaring med at deltage i beslutningsprocesserne i skolens helhed.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Som studerende opnår du færdigheder i undervisning, projektledelse og anden formidling.

Du lærer også at arbejde med skolens helhed, demokratisk dannelse og kvalificeret deltagelse.

Opbygning

Uddannelsen er opdelt i to års teoretisk undervisning, et års praktik og igen to års teoretisk undervisning, i alt fem år. 

Uddannelsen er tilrettelagt med fire linjefag, pædagogik, psykologi og didaktik gennem hele uddannelsen.

Fag

Fagrækken består af fællesfag, linjefag og valgfag.

 • Fællesfagene er fx undervisning i samarbejde og kommunikation, fortælling, pædagogik, psykologi og didaktik. 
 • Linjefag er fx dansk, matematik, historie/samfundsfag, religion, engelsk, tysk og fysik/kemi. Du skal vælge minimum fire linjefag.
 • Valgfag er fx individuel musik og svømning.

Undervisning

Der er mødepligt på hele uddannelsen. Det forventes også, at du deltager i det organisatoriske og kulturelle liv uden for undervisningen.

​Undervisningen indeholder:

 • Skriftlige ugeopgaver på 1. og 2. årgang
 • En praktikrapport efter endt praktikår
 • Faglig Hovedopgave på 4. årgang
 • En specialerapport på 5. årgang

Hertil kommer studiekredse og fællestimer med foredrag og lignende. 

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder hvert år i august.

Praktik

Uddannelsen indeholder et års praktik, som normalt foregår på en friskole.

Eksamen

Der er ingen eksamen på Den frie Lærerskole. Ved uddannelsens afslutning gives et afgangsbevis med udtalelser om dit faglige niveau og undervisningsfærdigheder i de fag, du har haft.

Adgangskrav

De formelle krav til optagelse er, at du skal:

 • Være fyldt 20 år ved studiets begyndelse 
 • Have afsluttet en gymnasial uddannelse  
 • Have livserfaring fra højskoleophold, udlandsophold, faglig uddannelse og/eller erhvervsarbejde eller lignende i et omfang svarende til mindst ét år. 

Derudover lægges der vægt på, at du er indstillet på at være aktiv og arbejde med i en undervisnings- og samværskultur, hvor fællesskabet har en naturlig og afgørende betydning.

Optagelsessamtale

Ansøgere der opfylder optagelseskriterierne inviteres til optagelsessamtale.

Ansøgning om merit

Hvis du har baggrund og viden, der kan give grundlag for merit, har du mulighed for at søge optagelse på et senere trin på uddannelsen. Du skal opfylde de generelle optagelseskriterier.

Læs mere

Læs mere om adgangskrav på uddannelsesstedet hjemmeside:

Den frie Lærerskole 

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk i kvote 2.

Ansøgning

For at søge om optagelse skal du skrive og sende en motiveret ansøgning, et CV samt relevant dokumentation, såsom eksamensbeviser, personlige udtalelser m.v. 

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af dine aktiviteter og kompetencer, og hvorfor de er relevante med henblik på optagelse på Den frie Lærerskole.

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Ollerup på Fyn.

Økonomi

Undervisningen (inkl. kost) koster ca. 25.000 kr. pr. skoleår plus 2-3.000 kr til bøger og materialer. Til skolen er knyttet kollegier, hvor du kan bo under uddannelsen.

I praktikåret får du løn af praktikskolen. Du kan søge SU til den øvrige del af uddannelsen.

Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Du kan med uddannelsen søge job som lærer ved friskoler, efterskoler, højskoler og i den sociale sektor.

Mere uddannelse

Der er mulighed for at blive godkendt til at undervise i folkeskolen, hvis du efter uddannelsen indstiller dig til en supplerende prøve ved et almindeligt lærerseminarium. Prøven kaldes Ollerupprøven.

Du har også mulighed for at videreuddanne dig på en af de pædagogiske diplomuddannelser, ligesom du kan videreuddanne dig på relevante kandidatuddannelser. 

Læs om: 

Love og regler

Bekendtgørelse om den supplerende prøve for lærere, der er dimitteret fra Den Frie Lærerskole i Ollerup. Nr. 1545 af 10. december 2015.

Bekendtgørelse om uddannelse af svømmelærere (Svømmelærerprøven). Nr. 718 af 21. juli 2000.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information