professionsbacheloruddannelsen til lærer i folkeskolen
Professionsbacheloruddannelse

Lærer i folkeskolen

På uddannelsen lærer du at undervise, lede og støtte børn og unges udvikling. Du får også viden om de fag, du senere skal undervise i.

Fakta

Navn:
Lærer i folkeskolen
Varighed:
4 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen med mindst 7,0 i kvote 1 eller optagelsessamtale i kvote 2 + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer at planlægge og udvikle din undervisning både fagligt og pædagogisk, og du lærer at formidle din viden til børn og unge på forskellige klassetrin. 

De fleste lærere får arbejde i folkeskolen, på en privatskole eller på en efterskole, men du kan også arbejde som fx konsulent eller vejleder.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Læreruddannelsen varer fire år og kombinerer både faglige og pædagogiske vidensområder.

Uddannelsen består af fire elementer: undervisningsfag (de fag, du skal undervise i), grundfagligheden, fire praktikperioder samt en afsluttende lærerfaglig bacheloreksamen. 

Undervisningsfag

Undervisningsfag er fag, der svarer til fagene i folkeskolen. Der er desuden mulighed for at vælge Dansk som andetsprog eller Specialpædagogik. Du skal vælge de fag, du ønsker at undervise eller specialisere dig i. Det giver dig mulighed for at tone din uddannelse i retning af dine egne interesser.

Du opnår undervisningskompetence i tre undervisningsfag. Et stort fag (dansk, matematik eller evt. engelsk), som ligger først i uddannelsen, og to mindre fag som du vælger senere.

Grundfagligheden

Fagene under grundfagligheden handler om udviklingen af dine almene kompetencer til at tage vare på elevens læring, udvikling, trivsel og dannelse.

Der er fire obligatoriske fag samt 1-2 valgfag under grundfagligheden:

 • Pædagogik og almen didaktik  
 • Pædagogisk psykologi, inklusion og specialpædagogik  
 • Livsoplysning: Kristendomskundskab, idéhistorie, medborgerskab og autoritet  
 • Dansk som andetsprog 
 • 1-2 Valgfag 

Særlige profiler og linjer

Nogle uddannelsessteder har særlige profiler og linjer. Det kan fx være en naturvidenskabelig specialisering, en sciencelinje eller en særlig traineelæreruddannelse, hvor den studerende er ansat på en folkeskole sideløbende med uddannelsen.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.  

Titel

Uddannelsen giver dig titlen Professionsbachelor som lærer i folkeskolen. Den engelske titel er Bachelor (BA) of Education.

Undervisning

Undervisningen på læreruddannelsen foregår både som klasseundervisning, gruppearbejde og individuelt arbejde. Der er fokus på at lære at indgå i udviklende relationer med eleverne og indgå i samarbejde med forældre, kollegaer og ledere, så du bliver klædt på til hverdagen som lærer i folkeskolen.

Som regel veksler undervisningsformen, så man i nogle perioder arbejder projektorienteret og tværfagligt, mens man i andre perioder går i dybden med fagene hver for sig.

Praktik

Der er fire praktikker på uddannelsen. Én på hvert studieår. Første år kan praktikken tilrettelægges med én dag om ugen på praktikskolen. I praktikperioderne får du bl.a. mulighed for at planlægge og gennemføre forskellige undervisningsforløb.

Praktikperioderne er integreret i undervisningsfagene, så du gradvist stifter bekendtskab med didaktik, klasseledelse og samarbejdsrelationer med elever, kolleger, forældre mv.

Der er mødepligt til praktikken.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med med en professionsprøve og en lærerfaglig bacheloreksamen.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

For at blive optaget gennem kvote 1 skal karaktergennemsnittet i din gymnasiale eksamen være på mindst 7,0.

Har du under 7,0 i gennemsnit fra din gymnasiale eksamen, eller er du ikke sikker på at få et gennemsnit på 7,0 eller derover, skal du søge ind via kvote 2 og efterfølgende til en optagelsessamtale.

Læs mere om samtalerne på uddannelsesstedernes hjemmeside

Specifikke adgangskrav 

Ud over kravet om en adgangsgivende eksamen skal du opfylde de specifikke adgangskrav til undervisningsfagene. Læs mere om adgang til undervisningsfag.

Hvis du ikke opfylder kravene for at tage et bestemt undervisningsfag, kan du kvalificere dig gennem gymnasial supplering

Meritlærer

Hvis du har en erhvervsuddannelse eller en bachelor- eller kandidatuddannelse, har du mulighed for at tage meritlæreruddannelsen, der bliver individuelt tilrettelagt, afhængigt af din baggrund.

Læs mere om Meritlærer

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår på Bornholm, i Esbjerg, Fredericia, Haderslev, Hillerød, Holstebro, Jelling, København, Lemvig (Nørre Nissum), Odense, Roskilde, Silkeborg, Skive, Vordingborg, Aalborg og Aarhus.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Andre uddannelsessteder

 • Helsingør: Københavns Professionshøjskole i København udbyder uddannelsen med mulighed for at tage dele af den i Helsingør
 • Fredericia: UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Jelling udbyder skolebaseret-/traineelæreruddannelse
  med mulighed for at tage dele af den i Fredericia

Skolebaseret-/traineelæreruddannelse

Nogle uddannelsessteder udbyder en skolebaseret-/traineelæreruddannelsen. Det er et særligt skolebaseret forløb, hvor den studerende er ansat på en folkeskole sideløbende med uddannelsen.   

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider. 

Uddannelsen online

En del uddannelsessteder udbyder helt eller delvist netbaseret undervisning.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider. 

Sprog

Enkelte uddannelsessteder udbyder uddannelsen delvist engelsksproget med henblik på undervisning på internationale skoler.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider. 

Åben uddannelse

Der er mulighed for at tage dele af læreruddannelsen på tomplads- og enkeltfagsordning under åben uddannelse.

Den åbne uddannelse indeholder ikke praktik.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider. 

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

Bemærk: For at leve op til adgangskravene til optagelse i kvote 1 skal man have mindst 7,0 i gennemsnit i den gymnasiale eksamen. Ingen er altså optaget med en lavere kvotient.

Uddannelsen i Hillerød er ny og udbydes første gang i 2023. Der er derfor ingen adgangskvotienter for 2022. 

 
 Kvote 1Standby
Københavns Professionshøjskole  
Frederiksberg (Sommerstart)AO 
Rønne (Sommerstart)AO 
København V (Vinterstart)AO 
København V (Sommerstart)AO 
København V (Sommerstart, e-læring)AO 
Professionshøjskolen Absalon  
Vordingborg (Sommerstart)AO 
Roskilde (Sommerstart)AO 
Roskilde (Sommerstart, e-læring)AO 
Roskilde (Vinterstart)AO 
Vordingborg (Vinterstart)AO 
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole  
Odense M (Sommer- og vinterstart)AO 
Jelling (Sommer- og vinterstart)AO 
Jelling (Sommerstart, e-læring)AO 
Fredericia (Sommerstart)AO 
Professionshøjskolen UC Syddanmark  
Esbjerg Ø (Sommer- og vinterstart)AO 
Haderslev (Sommer- og vinterstart)AO 
Haderslev (Sommer- og vinterstart, e-læring)AO 
Professionshøjskolen VIA University College  
Lemvig (Sommerstart)AO 
Aarhus C (Sommerstart)AO 
Skive (Sommerstart)AO 
Silkeborg (Sommer- og vinterstart)AO 
Lemvig (Sommerstart, e-læring)AO 
Holstebro (Sommerstart)AO 
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Hjørring (Sommerstart)AO 
Aalborg SØ (Sommerstart)AO 
Hjørring (Vinterstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
SU (Statens Uddannelsesstøtte) 

Fremtidsmuligheder

De fleste færdiguddannede arbejder som lærere i folkeskolen. Andre er hovedsageligt beskæftiget med anden undervisning, fx på private skoler, efterskoler, erhvervsskoler, højskoler, voksenundervisning og sociale institutioner.

Nogle lærere ansættes i private virksomheder.

Der kan også være mulighed for andre typer af undervisnings- og formidlingsjob i andre sektorer, alt afhængigt af dine personlige kvalifikationer.

Mere uddannelse

Du har forskellige muligheder for videreuddannelse:

Kandidatuddannelser

Du har bl.a. mulighed for at søge ind på følgende kandidatuddannelser:

Love og regler

Artiklen bygger på den politiske aftale ”En ambitiøs læreruddannelse tæt på folkeskolen og til gavn for folkeskolen”, som træder i kraft i 2023. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen er under revision og forventes offentliggjort i april 2023. 

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. 

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr 87 af 25. januar 2023.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information