Professionsbacheloruddannelse

Lærer i folkeskolen

På uddannelsen lærer du at lede og støtte udviklingen af børn og unge gennem undervisning. Du er selv med til at vælge, hvilke tre fag du ønsker at undervise i.

Fakta

Navn:
Lærer i folkeskolen
Varighed:
4 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen med mindst 7,0 i kvote 1 eller optagelsessamtale i kvote 2 + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Som lærer formidler du viden til børn og unge, og du lærer at planlægge og udvikle undervisning fagligt og pædagogisk. Du er med til at opbygge fællesskab og styrke relationer med og mellem elever.

De fleste lærere får arbejde i folkeskolen eller på en privat-, special- eller efterskole. Andre arbejder fx som vejleder, koordinator, konsulent eller skoleleder.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Det tager fire år at uddanne sig til lærer.

Uddannelsen kombinerer både faglige og pædagogiske områder i undervisningen og består af fire elementer:

 • Undervisningsfag
 • Grundfagligheden
 • Fire praktikperioder
 • En afsluttende lærerfaglig bacheloreksamen

Undervisningsfag

Undervisningsfag er de fag, du lærer at undervise i. De svarer til fagene i folkeskolen. 

Du uddanner dig i tre undervisningsfag.

Det første er et stort fag (dansk, matematik eller engelsk). Senere vælger du selv to øvrige mindre fag, som du specialiserer dig i, fx musik, idræt, natur og teknologi mv. Det giver dig mulighed for at sammensætte din uddannelse efter dine interesser.

Ud over folkeskolens fag kan du også vælge dansk som andetsprog eller specialpædagogik.

Grundfagligheden

Fagene i grundfagligheden giver dig kompetencer til at arbejde med den enkelte elevs læring, udvikling, trivsel og dannelse.

Der er fire obligatoriske fag samt 1-2 valgfag under grundfagligheden:

 • Pædagogik og almen didaktik  
 • Pædagogisk psykologi, inklusion og specialpædagogik  
 • Livsoplysning: kristendomskundskab, idéhistorie, medborgerskab og autoritet  
 • Dansk som andetsprog 
 • 1-2 valgfag 

Særlige profiler 

På det enkelte uddannelsessted kan der være mulighed for at læse særlige profiler på læreruddannelsen. Det giver dig mulighed for at specialisere dig yderligere inden for fx naturvidenskab/science, musik eller specialpædagogik mv.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider. 

Titel

Uddannelsen giver dig titlen professionsbachelor som lærer i folkeskolen. Den engelske titel er Bachelor (BA) of Education.

Undervisning

Undervisningen består af klasseundervisning samt samarbejde og dialoger med dine medstuderende fx i gruppearbejde. Du vil også skulle læse og arbejde individuelt.

Du lærer ud over dine undervisningsfag også at indgå i relationer med eleverne og understøtte udvikling og læring både fagligt og socialt. Derudover får du værktøjerne til at skabe rammer for et godt samarbejde med forældre, kolleger og ledere.

I perioder arbejder du projektorienteret og tværfagligt, mens du i andre perioder går i dybden med fagene hver for sig.

Uddannelsen online 

Du kan tage uddannelsen online. Se hvor i i afsnittet Uddannelsessteder. 

Der er fremmødedage på nogle online-uddannelser.

Praktik

Der er praktik med mødepligt på hvert af de fire studieår.

På første studieår er du i praktik på den samme skole sideløbende med undervisningen på uddannelsesstedet. Det kan fx være én fast dag om ugen på praktikskolen. Praktikforløb i de øvrige år ligger typisk i kortere sammenhængende perioder.

I praktikken lærer du at planlægge og gennemføre forskellige undervisningsforløb i samarbejde med din vejleder på praktikskolen. Det giver dig mulighed for at reflektere over din undervisning og udvikle den videre igennem uddannelsen.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med en professionsprøve og en lærerfaglig bacheloreksamen.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

For at blive optaget gennem kvote 1 skal karaktergennemsnittet i din gymnasiale eksamen være på mindst 7,0.

Har du under 7,0 i gennemsnit fra din gymnasiale eksamen, eller er du ikke sikker på at få et gennemsnit på 7,0 eller derover, skal du søge ind via kvote 2 og efterfølgende til en optagelsessamtale.

Læs mere om samtalerne på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Adgangskrav til undervisningsfag 

Ud over kravet om en adgangsgivende eksamen skal du opfylde adgangskravene til de undervisningsfag, du vælger. Du vælger undervisningsfag efter, at du er optaget på læreruddannelsen.

Du kan tage suppleringsfag, hvis du ikke opfylder adgangskravet til et undervisningsfag. Adgangskravet skal være opfyldt senest ved starten på det pågældende undervisningsfag.

Læs mere om adgangskrav til undervisningsfag 

Læs mere om gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Meritlærer

Hvis du har en erhvervsuddannelse eller en bachelor- eller kandidatuddannelse, har du mulighed for at tage meritlæreruddannelsen, der bliver individuelt tilrettelagt afhængigt af din baggrund.

Læs mere om meritlærer

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

For at blive optaget gennem kvote 1 på læreruddannelsen skal karaktergennemsnittet i din gymnasiale eksamen være på mindst 7,0.

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider.

Uddannelsen til lærer foregår her:

Uddannelsen online

Skolebaseret-/traineelæreruddannelse

Nogle uddannelsessteder udbyder en skolebaseret-/traineelæreruddannelsen. Det er et særligt skolebaseret forløb, hvor den studerende er ansat på en folkeskole sideløbende med uddannelsen.   

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider. 

Sprog

Enkelte uddannelsessteder udbyder uddannelsen delvist engelsksproget med henblik på undervisning på internationale skoler.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider. 

Åben uddannelse

Der er mulighed for at tage dele af læreruddannelsen på tomplads- og enkeltfagsordning under åben uddannelse.

Den åbne uddannelse indeholder ikke praktik.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider. 

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

Bemærk: For at leve op til adgangskravene til optagelse i kvote 1 skal man have mindst 7,0 i gennemsnit i den gymnasiale eksamen. Ingen er altså optaget med en lavere kvotient.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Professionshøjskole  
Frederiksberg (Sommerstart)AO 
Rønne (Sommerstart)IO 
København V (Vinterstart)AO 
København V (Sommerstart)AO 
København V (Sommerstart, e-læring)AO 
Hillerød (Sommerstart)AO 
Professionshøjskolen Absalon  
Vordingborg (Sommerstart)AO 
Roskilde (Sommerstart)AO 
Roskilde (Sommerstart, e-læring)AO 
Roskilde (Vinterstart)AO 
Vordingborg (Vinterstart)AO 
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole  
Odense M (Sommerstart)AO 
Jelling (Sommerstart)AO 
Jelling (Sommerstart, e-læring)AO 
Fredericia (Sommerstart)AO 
Odense M (Vinterstart)AO 
Jelling (Vinterstart)IO 
Professionshøjskolen UC Syddanmark  
Esbjerg Ø (Sommer- og vinterstart)AO 
Haderslev (Sommer- og vinterstart)AO 
Haderslev (Sommer- og vinterstart, e-læring)AO 
Professionshøjskolen VIA University College  
Lemvig (Sommerstart)AO 
Aarhus C (Sommerstart)7.0*AO
Skive (Sommerstart)AO 
Silkeborg (Sommer- og vinterstart)AO 
Lemvig (Sommerstart, e-læring)AO 
Holstebro (Sommerstart)AO 
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Hjørring (Sommerstart)AO 
Aalborg SØ (Sommerstart)AO 
Hjørring (Vinterstart)AO 

AO: Alle optaget

IO: Ikke oprettet

* Der var på dette uddannelsessted flere ansøgere, end der var pladser. Derfor denne adgangskvotient.

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
SU (Statens Uddannelsesstøtte) 

Fremtidsmuligheder

De fleste færdiguddannede lærere arbejder med undervisning i folkeskolen eller andre steder. Nogle lærere arbejder også med vejledning, formidling eller ledelse.

Eksempler på arbejdssteder:

 • Folkeskoler
 • Specialskoler
 • Private skoler
 • Efterskoler
 • Erhvervsskoler
 • Højskoler
 • Skoler med voksenundervisning
 • Private virksomheder

Mere uddannelse

Du kan også videre- og/eller efteruddanne dig, når du er uddannet lærer.

Det kan du blandt andet gøre på et universitet (kandidatuddannelse) eller gennem efteruddannelse, imens du arbejder som lærer (master- og diplomuddannelser).

Du har forskellige muligheder for videreuddannelse inden for området:

Kandidatuddannelser

Du kan fx have mulighed for at søge ind på følgende kandidatuddannelser. Undersøg altid adgangskravene hos uddannelsesstedet.

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information