kandidatuddannelse i Pædagogik
Kandidatuddannelse

Pædagogik

På kandidatuddannelsen i pædagogik arbejder du med teoretiske og empiriske temaer inden for det pædagogiske område.

Fakta

Navn:
Pædagogik
Andre betegnelser:
Generel pædagogik, Pædagogik og uddannelsesstudier
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du undersøger og analyserer teoretiske og empiriske temaer inden for opdragelse, læring, undervisning og uddannelse.

Som færdiguddannet i pædagogik kan du fx komme til at arbejde med undervisning og forskning, undervisningsplanlægning, kompetenceudvikling samt personale- og organisationsudvikling i organisationer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen får du mulighed for at fordybe dig inden for studieområdet og gennemføre selvstændigt arbejde inden for pædagogiske problemstillinger i relation til børn, unge og voksne og deres samspil med samfundsmæssige vilkår.

Pædagogiske praksisfelter 

Du udforsker de pædagogiske praksisfelter og inddrager de videnskabelige begreber og undersøgelsesmetoder, der udfolder pædagogikkens væsentlige spørgsmål. Uddannelsen giver dig mulighed for at arbejde med et bredt spektrum af pædagogisk-didaktiske, psykologiske og sociologiske teorier og metoder.

Toning af uddannelsen

Uddannelsen kan tones i forhold til forskellige aspekter af børn, unge og voksnes dannelse og uddannelse.

Faget benytter hjælpediscipliner som filosofi, psykologi, historie mv.

Forskelle på uddannelsesstederne

Uddannelsen varierer fra universitet til universitet. Læs mere på det ønskede universitets hjemmeside.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, kurser og mere selvstændigt projektarbejde, som eventuelt er gruppebaseret. På Roskilde Universitet er store dele af undervisningen tilrettelagt som problemorienteret projektarbejde.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag. eller cand.pæd.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København, Odense og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder pædagogik som en 2-årig kandidatuddannelse.

KU udbyder også er bacheloruddannelse i pædagogik.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse, der indeholder mindst 30 ECTS i pædagogik giver adgang til uddannelsen.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder pædagogik som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på SDU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i interkulturel pædagogik med dansk som andetsprog eller i interkulturel pædagogik med arabisk giver adgang til kandidatuddannelsen.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aarhus Universitet (AU)

På AU hedder uddannelsen generel pædagogik og udbydes som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. Følgende uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen:

  • En bacheloruddannelse i antropologi, filosofi, psykologi, pædagogik, sociologi eller uddannelsesvidenskab
  • En anden bacheloruddannelse med tilvalg af pædagogiske moduler på mindst 30 ECTS
  • En professionsbacheloruddannelse som folkeskolelærer, pædagog eller psykomotoriker/afspændingspædagog

Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder ikke længere pædagogik. RUC har fået nye kandidatuddannelser, som du kan blive optaget på fra september 2022. Læs mere om RUC’s uddannelser og dine muligheder for optagelse på RUC’s hjemmeside.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig især jobmuligheder inden for uddannelses- og forskningsområdet. Du kan fx arbejde med uddannelsesplanlægning og kompetenceudvikling, evaluering og dokumentation, personale- og organisationsudvikling eller med ledelses- og konsulentopgaver.

Det kan fx være i faglige organisationer og interesseorganisationer, ved de videregående uddannelser, på vejledningscentre, i kommuner og i private og offentlige virksomheder og institutioner.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for undervisning og vejledning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information