kandidatuddannelse i Pædagogik
Kandidatuddannelse

Pædagogik

På kandidatuddannelsen i pædagogik arbejder du med teoretiske og empiriske temaer inden for det pædagogiske område.

Fakta

Navn:
Pædagogik
Andre betegnelser:
Generel pædagogik, Pædagogik og uddannelsesstudier
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du undersøger og analyserer teoretiske og empiriske temaer inden for opdragelse, læring, undervisning og uddannelse.

Som færdiguddannet i pædagogik kan du fx komme til at arbejde med undervisning og forskning, undervisningsplanlægning, kompetenceudvikling samt personale- og organisationsudvikling i organisationer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen får du mulighed for at fordybe dig inden for studieområdet og gennemføre selvstændigt arbejde inden for pædagogiske problemstillinger i relation til børn, unge og voksne og deres samspil med samfundsmæssige vilkår.

Du udforsker de pædagogiske praksisfelter og inddrager de videnskabelige begreber og undersøgelsesmetoder, der udfolder pædagogikkens væsentlige spørgsmål. Uddannelsen giver dig mulighed for at arbejde med et bredt spektrum af pædagogisk-didaktiske, psykologiske og sociologiske teorier og metoder.

Uddannelsen kan tones i forhold til forskellige aspekter af børn, unge og voksnes dannelse og uddannelse.

Faget benytter hjælpediscipliner som filosofi, psykologi, historie mv.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, kurser og mere selvstændigt projektarbejde, som eventuelt er gruppebaseret. På Roskilde Universitet er store dele af undervisningen tilrettelagt som problemorienteret projektarbejde.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag. eller cand.pæd.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København, Odense, Roskilde og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder pædagogik som en 2-årig kandidatuddannelse.

KU udbyder også er bacheloruddannelse i pædagogik.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Du kan eventuelt læse om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse, der indeholder mindst 30 ECTS i pædagogik giver adgang til uddannelsen.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder uddannelsen pædagogik og uddannelsesstudier som en 2-årig kandidatuddannelse.

Pædagogik og uddannelsesstudier læses i kombination med et andet kandidatfag – se, hvilke fag du kan kombinere med, på RUCs hjemmeside. Her kan du også læse mere om kandidatuddannelsen.

RUC udbyder også en bacheloruddannelse i Pædagogik og uddannelsesstudier.

Du kan eventuelt læse om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitet.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen i pædagogik og uddannelsesstudier skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse, hvori pædagogik og uddannelsesstudier indgår, giver i de fleste tilfælde adgang til uddannelsen. En række andre bacheloruddannelser, herunder særlige kombinationer af bachelorfag på RUC, giver ligeledes adgang til kandidatuddannelsen.

Se dine muligheder for optagelse på RUC's hjemmeside. Her kan du også se eventuelle krav til sprogkundskaber.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.ruc.dk.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder pædagogik som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Du kan eventuelt læse om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i interkulturel pædagogik med dansk som andetsprog eller i interkulturel pædagogik med arabisk giver adgang til kandidatuddannelsen.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aarhus Universitet (AU)

På AU hedder uddannelsen generel pædagogik og udbydes som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. Følgende uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen:

  • En bacheloruddannelse i antropologi, filosofi, psykologi, pædagogik, sociologi eller uddannelsesvidenskab
  • En anden bacheloruddannelse med tilvalg af pædagogiske moduler på mindst 30 ECTS
  • En professionsbacheloruddannelse som folkeskolelærer, pædagog eller psykomotoriker/afspændingspædagog

Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse påwww.au.dk

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Bemærk: De tidligere suppleringsforløb for dem, der ikke er berettiget til direkte optagelse på kandidatuddannelsen, er blevet nedlagt. Følg situationen på www.au.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig især jobmuligheder inden for uddannelses- og forskningsområdet. Du kan fx arbejde med uddannelsesplanlægning og kompetenceudvikling, evaluering og dokumentation, personale- og organisationsudvikling eller med ledelses- og konsulentopgaver.

Det kan fx være i faglige organisationer og interesseorganisationer, ved de videregående uddannelser, på vejledningscentre, i kommuner og i private og offentlige virksomheder og institutioner.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for undervisning og vejledning.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information