kandidatuddannelse i Pædagogisk psykologi
Kandidatuddannelse

Pædagogisk psykologi

På uddannelsen lærer du bl.a. om menneskets bevidsthedsliv og handlinger og om den personlige udvikling.

Fakta

Navn:
Pædagogisk psykologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får indsigt i læreprocesser og i, hvordan mennesker udvikler deres forhold til andre mennesker i den sammenhæng, de lever i.

Med en kandidatuddannelse i pædagogisk psykologi vil du kunne varetage job inden for undervisning, ledelse eller konsulent- og Human Resource-området. Du vil kunne varetage arbejdsopgaver, der er kendetegnede ved tværgående og ofte projektmæssige funktioner.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen i pædagogisk psykologi beskæftiger sig med psykologiske teorier og metoder på pædagogiske problemstillinger, der handler om menneskelige lære- og tilblivelsesprocesser.

Du får en indgående viden om menneskers bevidsthedsliv og handlinger og lærer om menneskers forudsætninger for at lære og de forskellige måder at gøre det på. Det kan være inden for institutioner, skoler og organisationer eller familien og andre former for organiseringer og sociale netværk.

Emner

Du får undervisning i emner inden for:

  • Teoretiske tilgange til pædagogisk psykologi
  • Undersøgelsesdesign og forskningsmetoder
  • Assessment og udredning
  • Problemanalyse og intervention

Der er på uddannelsen også en række tilvalgsmoduler.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion samt mere selvstændigt projektarbejde, der ofte foregår i grupper.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatudddannelsen giver den akademiske titel cand.pæd.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København og Aarhus.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder pædagogisk psykologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

  • En bacheloruddannelse i psykologi, pædagogik eller uddannelsesvidenskab
  • En humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse med et tilvalg af psykologiske moduler på mindst 30 ECTS eller et tilvalg af pædagogiske moduler på mindst 45 ECTS
  • En professionsbacheloruddannelse som ergoterapeut, folkeskolelærer, fysioterapeut, pædagog, socialrådgiver, jordemoder, i sygepleje eller i afspændingspædagogik og psykomotorik

Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi giver dig mulighed for at arbejde med uddannelses-, ledelses-, konsulent- og forskningsopgaver i virksomheder, institutioner og organisationer, både i det private og i det offentlige. Du vil kunne varetage arbejdsopgaver, der er kendetegnede ved tværgående og ofte projektmæssige funktioner.

Job inden for undervisning eller konsulentområdet

Det kan fx være job som pædagogisk konsulent, job inden for undervisningsområdet eller konsulentjob i en personaleafdeling (Human Ressource).

Du kan ikke få autorisation som psykolog og heller ikke få job som skolepsykolog. Der er for tiden ingen mulighed for videreuddannelse, som kan give autorisation. En autorisation er en forudsætning for at arbejde med at diagnosticere og udføre visse psykologiske tests inden for det klinisk-psykologiske område.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for forskning og universitetsundervisning samt organisation, udvikling og rådgivning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information