kandidatuddannelse i Pædagogisk psykologi
Kandidatuddannelse

Pædagogisk psykologi

På uddannelsen lærer du bl.a. om, hvordan mennesker i alle aldre lærer og udvikler sig.

Fakta

Navn:
Pædagogisk psykologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får indsigt i læreprocesser, og i hvordan mennesker udvikler deres forhold til andre mennesker i den sammenhæng, de lever i.

Med en kandidatuddannelse i pædagogisk psykologi vil du kunne varetage job inden for undervisning, ledelse eller konsulent- og Human Resource-området. Du vil kunne varetage arbejdsopgaver, der er kendetegnet ved tværgående og ofte projektmæssige funktioner.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen i pædagogisk psykologi beskæftiger sig med psykologiske teorier og metoder på pædagogiske problemstillinger, der handler om menneskelige lære- og tilblivelsesprocesser.

Du får en indgående viden om menneskers bevidsthedsliv og handlinger og lærer om menneskers forudsætninger for at lære og de forskellige måder at gøre det på. Det kan være inden for institutioner, skoler og organisationer eller familien og andre former for organiseringer og sociale netværk.

Emner

Du får undervisning i emner inden for:

  • Teoretiske tilgange til pædagogisk psykologi
  • Undersøgelsesdesign og forskningsmetoder
  • Assessment og udredning
  • Problemanalyse og intervention

Der er også en række tilvalgsmoduler.

Titel

Kandidatudddannelsen giver den akademiske titel cand.pæd.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion samt mere selvstændigt projektarbejde, der ofte foregår i grupper.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bachelor- eller professionsbacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Adgangskrav på Aarhus Universitet (au.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Sød optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Aarhus Universitet (au.dk)

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København og Aarhus.

Læs om 

Uddannelsen pædagogisk psykologi på Aarhus Universitet (au.dk)

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen i pædagogisk psykologi giver dig mulighed for at arbejde med uddannelses-, ledelses-, konsulent- og forskningsopgaver i virksomheder, institutioner og organisationer, både i det private og i det offentlige.

Du vil kunne varetage arbejdsopgaver, der er kendetegnede ved tværgående og ofte projektmæssige funktioner. 

Du kan ikke få autorisation som psykolog og heller ikke få job som skolepsykolog. Der er for tiden ingen mulighed for videreuddannelse, som kan give autorisation. En autorisation er en forudsætning for at arbejde med at diagnosticere og udføre visse psykologiske tests inden for det klinisk-psykologiske område.

Undervisning

Du kan finde arbejde underviser eller konsulent inden for undervisningsområdet.

Organisation, udvikling og rådgivning 

Du kan også blive pædagogisk konsulent i fx en kommune eller HR-konsulent i en personaleafdeling.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information