Kandidatuddannelse

Socialpsykologi og læring

På kandidatuddannelsen i socialpsykologi og læring arbejder du med psykologi og læring ud fra et samfundsmæssigt perspektiv.

Fakta

Navn:
Socialpsykologi og læring
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Kandidatuddannelsen giver dig viden inden for psykologi og pædagogik med fokus på udvikling, læring og trivsel. Du lærer at forstå, analysere og skabe løsninger rettet mod problemstillinger i menneskers hverdagsliv, fx i forhold til børn, unge og familier.

Efter uddannelsen kan du fx arbejde med udvikling, læring og trivsel i daginstitutioner, på uddannelsessteder og i socialpsykiatrien.

Foto: Getty Images
Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen sætter dig i stand til at analysere, kvalificere og forandre institutioners og organisationers arbejde med mennesker.

Det handler fx om at understøtte menneskelig trivsel, udvikling, læring og social inklusion, men også om at fremme demokratiske, inddragende og bæredygtige forandringsprocesser på tværs af hverdagslivets sammenhænge.

Du opnår viden om børn og unge, familieliv samt det arbejds- og organisationspsykologiske felt. Desuden får du indsigt i mental og psykosocial sundhed.

Du lærer også at anvende kvalitative og kvantitative metoder i arbejdet med socialpsykologi og læring.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag. i socialpsykologi og læring.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, workshopundervisning og projektarbejde.

Sprog

Undervisningen foregår på dansk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer 1 semester.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Læs om

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Som kandidat kan du arbejde professionelt med menneskers udvikling, læring og trivsel på tværs af private, civilsamfundsmæssige og offentlige institutioner.

Du kan fx arbejde inden for arbejds- og organisationspsykologi, på daginstitutions- og uddannelsesområdet eller inden for det socialpsykiatriske felt.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information