Kandidatuddannelse

Socialpsykologi og læring

Kandidatuddannelsen socialpsykologi og læring er en revision af den tidligere uddannelse psykologi.

Fakta

Navn:
Socialpsykologi og læring
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Kandidatuddannelsen giver dig viden inden for psykologi og pædagogik med fokus på udvikling, læring og trivsel. Du lærer at forstå, analysere og skabe løsninger rettet mod problemstillinger i menneskers hverdagsliv, fx inden for børn, unge og familier.

Efter uddannelsen kan du fx arbejde med udvikling, læring og trivsel i daginstitutioner, uddannelsessteder og i socialpsykiatrien.

RUC udbyder uddannelsen fra 2022.

Foto: Getty Images
Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen arbejder du med udgangspunkt i psykologisk og pædagogisk forskning. Du lærer at analysere og bidrage til at institutioners og organisationers arbejde inden for områder som:

  • Menneskelig trivsel
  • Social inklusion 
  • Demokratiske udviklingsprocesser
  • Social bæredygtig udvikling

Uddannelsen er særligt rettet mod børn- og unge- og familieliv, mod det socialpsykiatriske område og mod uddannelses- og velfærdsinstitutioner.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag. i socialpsykologi og læring.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, workshopundervisning og projektarbejde. Undervisningen foregår på dansk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer 1 semester.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Adgangsgivende uddannelser

Læs mere på www.ruc.dk

Ansøgning og optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside:

Socialpsykologi og læring

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver mulighed for at arbejde professionelt med menneskers udvikling, læring og trivsel. Det kan fx være i daginstitutioner, på skoler og andre uddannelsessteder og i socialpsykiatrien.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område:
Forskeruddannelse (ph.d.)

 

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (uddannelsesbekendtgørelsen). Nr. 20 af 9. januar 2020.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 104 af 24. januar 2021.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information