kandidatuddannelse i Sociale interventionsstudier
Kandidatuddannelse

Social Intervention

Kandidatuddannelsen social intervention er en revision af den tidligere uddannelse sociale interventionsstudier.

Fakta

Navn:
Social Intervention
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Kandidatuddannelsen giver dig viden om sociale forandringer inden for områder som fx integration, uddannelse og beskæftigelse.

Du lærer om involvering af borgere og brugere i indsatser på bl.a. integrations-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet.

RUC udbyder uddannelsen fra 2022.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kandidatuddannelsen giver kompetencer til at styre sociale forandringsprocesser og interventioner på mange forskellige niveauer.

Du lærer om inddragelse af både brugere, borgere og professionelle, ligesom du også får viden om de institutionelle og organisatoriske perspektiver, når det gælder sociale indsatser, programmer og politikker. 

Udligning af social ulighed

Du lærer også om boligsocialt, socialpsykiatrisk og kriminalpræventivt arbejde med henblik på udligning af social ulighed.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.soc. i social intervention.

Undervisning

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, workshopundervisning og projektarbejde.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer 1 semester.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Adgangsgivende uddannelser

Læs mere på www.ruc.dk

Ansøgning og optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside:

Social Intervention

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder som bl.a. koordinator, rådgiver, udviklingskonsulent og projektleder i offentlige institutioner, ngo’er og virksomheder, som arbejder med sociale forandringer.

Læs om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (uddannelsesbekendtgørelsen). Nr. 20 af 9. januar 2020.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 104 af 24. januar 2021.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Martin Olesen bruger sin alsidige viden fra statskundskab i et generalistjob.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.