kandidatuddannelse i Sociale interventionsstudier
Kandidatuddannelse

Social intervention

På kandidatuddannelsen i social intervention lærer du at skabe bæredygtige sociale forandringsprocesser i menneskers liv.

Fakta

Navn:
Social intervention
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer lærer dig at udvikle og styre sociale interventioner og forandringer i samarbejde med brugere, borgere, institutioner og organisationer.

Som færdiguddannet har du jobmuligheder som bl.a. leder, koordinator, rådgiver, udviklingskonsulent og projektleder i offentlige institutioner, NGO’er og virksomheder.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kandidatuddannelsen har fokus på den sociale intervention, der skal til for at ændre menneskers liv på en meningsfuld måde. Uddannelsen er tværfaglig og trækker på perspektiver fra pædagogik, psykologi og socialvidenskab.

Gennem projektarbejde lærer du at bruge din teoretiske og metodiske viden i praksis og du opnår kompetencer som projektleder.

Emner

Du lærer bl.a. at:

  • Identificere problemer og formulere forandringsmål
  • Forberede, designe og gennemføre sociale interventioner
  • Lede, forankre og evaluere sociale interventioner i komplekse situationer og projekter
  • Inddrage brugere, borgere og professionelle

Du lærer også om, hvordan man kan udligne social ulighed gennem boligsocialt, socialpsykiatrisk og kriminalpræventivt arbejde.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.soc. i social intervention.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, workshopundervisning og projektarbejde.

Praktik 

Du har mulighed for at komme i praktik i en virksomhed.

Udlandsophold

Du har også mulighed for et udenlandsophold på et internationalt partneruniversitet.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer 1 semester.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Roskilde Universitet (ruc.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Roskilde Universitet (ruc.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i social intervention foregår i:

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en kandidat i social intervention finder du beskæftigelse i offentlige og private organisationer, som arbejder med sociale interventioner og forandringsprocesser.

Det kan fx være integrations-, uddannelses- og beskæftigelsesindsatser samt boligsocialt, socialpsykiatrisk og kriminalpræventivt arbejde med henblik på udligning af social ulighed.

Du kan varetage funktioner som leder, koordinator, rådgiver, udviklingskonsulent og projektleder i offentlige institutioner, NGO’er og virksomheder.

Arbejdsområder

Læs om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Martin Olesen bruger sin alsidige viden fra statskundskab i et generalistjob.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.