interview med HR-konsulent i kommune
Artikel

HR konsulent i kommune

På statskundskab får man en bred alsidig viden, som i mange tilfælde kan bruges i generalistjob. For Martin Olesens vedkommende har han kunnet bruge den ballast, han fik på studiet, og den grundlæggende viden han fik om offentlig forvaltning, samfundsforhold og metode i sin stilling som HR-konsulent.

Martin Olesen, 30 år, har læst statskundskab og er ansat som HR-konsulent i Viborg Kommune.

Interviewet er lavet i 2009. Interviewet er derfor ikke nødvendigvis dækkende for interviewpersonens aktuelle forhold.

I job en uge før han var færdig

Efter sin 3-årige HH valgte Martin at gå i lære som speditør. Det blev kun til at enkelt år som udlært, hvor han arbejdede med luftfragt.

”Men det var ikke lige det, jeg ville. Så søgte jeg ind på statskundskab på Århus Universitet og kom ind på kvote 2. Jeg læste statskundskab fra 2002 til maj 2008.”

Martin afleverede sit speciale en fredag i maj og var begyndt i Viborg Kommune mandagen før. Så der var ingen tid efterfølgende, hvor Martin gik og tænkte over, hvad han så skulle. Det er nu over halvandet år siden.

”HR betyder Human Ressource og repræsenterer de bløde værdier. Vi understøtter resten af organisationen og tager os af områder som afskedigelser, ansættelser, kompetenceudvikling, lederudvikling og projektudvikling.”

Hvis man sammenligner med et menneske, så plejer jeg at sige, at hovedet er direktionen, arme og ben er medarbejderne, og hjerte er HR-afdelingen,” fortæller Martin med et smil.

Profilanalyser og undervisning

Meget af Martins arbejde foregår ude i kommunens forvaltninger.
Meget af Martins arbejde foregår ude i kommunens forvaltninger.

Der ligger en del udfordringer i at være ansat i en HR-stilling som Martins.

Han hjælper med at lave arbejdsgangsanalyser og effektiviseringer. Det handler meget om at optimere de rutiner og arbejdsmetoder, der er på et kontor, samtidig med at undgå at medarbejderne får stress.

”Et af de værktøjer, jeg bruger rigtig meget, er profilanalyse. Jeg bruger det både til at klarlægge nogle af de profiler, vi får fra ansøgere, som er til samtale, men også internt i kommunen. Det kan eksempelvis bruges til en personlig lederudviklingstest, hvor man får klarlagt styrker, svagheder og udfordringer.”

Som HR-konsulent lærer man at stille sig op over for en forsamling. En del af opgaverne går nemlig også ud på at undervise. Martin laver sammen med en kollega interne kurser i bedre mødeledelse og personlig tidsstyring, dvs. at blive bedre til at disponere over sin tid og opgaver.

I Viborg Kommune skal man til at starte et stort effektiviserings- og afbureaukratiseringsprojekt, som involverer alle medarbejderne i kommunen.

”Vi skal finde ud af hvilke irritationsmomenter, der er for medarbejderne i dagligdagen, og høre hvilke ting de synes, er bøvlede i forhold til arbejdsgange og bureaukratiske beslutninger. Det bliver et spændende projekt.”

De kan bruge det

Martin har en stor andel i de arbejdsopgaver, han får lov til at lave.
Martin har en stor andel i de arbejdsopgaver, han får lov til at lave.

”Det er rart at mærke, at de personer, jeg hjælper, kan bruge det til noget. Og så er sjovt at komme ud at møde en masse mennesker.”

Det var ikke meningen fra starten, at han skulle arbejde med profilanalyser, men fordi han viste stor interesse for området, er det nu en af de ting, han laver.

”HR er mangfoldig og varieret, og derfor kan jeg komme til at arbejde med nogle områder, som virkelig interesserer mig,” siger Martin.

Ledelse i fremtiden

”Jeg er ved at tage en efteruddannelse som certificeret HR-konsulent, hvor jeg får papir på det, jeg laver. Bagefter kunne en videregående uddannelse inden for HR også ligge mig nært.”

Viborg Kommune er så småt i gang med at udvikle og implementere en stor trivselsmåling. Dette kommer til at indvirke på alle borgere i kommunen. På længere sigt kunne Martin godt forstille sig, at han vil udvikle sine egne kompetencer inden for noget med ledelse.

Se oversigt over flere interview.