kandidatuddannelse i Politik og administration
Kandidatuddannelse

Politik og administration

På kandidatuddannelsen beskæftiger du dig med forhold mellem samfund, politik, administration og planlægning i private og offentlige organisationer.

Fakta

Navn:
Politik og administration
Andre betegnelser:
Politik
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får teoretiske og metodiske kompetencer til at kunne analysere og evaluere politiske og administrative forandringsprocesser.

Du kan bl.a. finde jobmuligheder inden for danske og internationale organisationer, hvor du kan arbejde med udviklings- og planlægningsopgaver eller med organisations-, personale- og ledelsesopgaver.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Faget giver dig indsigt i, hvordan det politiske system fungerer på nationalt og internationalt niveau, og hvordan forvaltninger er bygget op, fungerer og skaber resultater. Du studerer det politiske systems forhold til omgivelserne i form af organisationer, virksomheder, foreninger og borgere. 

Emner 

Uddannelsen veksler mellem undervisning i politologiske emner som EU, styring, ledelse og demokrati samt sociologiske emner som fx organisation, værdier og kollektiv handling. Du lærer således både om politiske systemers struktur, kultur og funktionsmåde og om organisationers værdier og etik og handlingskapacitet.

Specialiseringer

Uddannelsen omfatter følgende specialiseringer:

  • Politik og analyse
  • Ledelse og forvaltning
  • Social Data Science

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.adm.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og gruppebaseret projektarbejde.

Udlandsophold eller praktik

Du har mulighed for at komme i praktik i en virksomhed eller en organisation eller tage et studieophold på et udenlandsk universitet.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Læs om

AAU udbyder også en bacheloruddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen Politik og administration.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for det politisk-administrative område i både den offentlige og den private sektor med fx konsulentarbejde, personaleforhold eller kommunikation- og it-opgaver.

Du kan bl.a. komme til at arbejde med udviklings- og planlægningsopgaver og med organisations-, personale- og ledelsesopgaver i staten, kommuner, private servicevirksomheder, internationale organisationer samt i danske og internationale interesseorganisationer.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information