kandidatuddannelse i Politik og administration
Kandidatuddannelse

Politik og administration

På kandidatuddannelsen beskæftiger du dig med forhold mellem samfund, politik, administration og planlægning i private og offentlige organisationer.

Fakta

Navn:
Politik og administration
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får teoretiske og metodiske kompetencer til at kunne analysere og evaluere politiske og administrative forandringsprocesser.

Du kan bl.a. finde jobmuligheder inden for danske og internationale organisationer, hvor du kan arbejde med udviklings- og planlægningsopgaver eller med organisations-, personale- og ledelsesopgaver.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen i politik og administration giver dig en dyberegående viden om samfund, politik og administration med fokus på forholdet mellem private og offentlige organisationer og deres rolle i det politiske system.

Du lærer at forstå, udarbejde, analysere og evaluere politikforslag og implementeringsprocesser i offentlige organisationer og private virksomheder.

Du får også færdigheder i at arbejde selvstændigt, ligesom du med udgangpunkt i en relevant problemstilling inden for et eller flere af uddannelsens kerneområder lærer at gennemføre en videnskabelig analyse.

På uddannelsen er der mulighed for at komme i praktik i en virksomhed eller en organisation eller tage et studieophold på et udenlandsk universitet.

Faget politik og administration læses på RUC sammen med et andet fag, men udgør den primære del af uddannelsen.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og gruppebaseret projektarbejde.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.adm. (AAU) eller cand.soc. (RUC).

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Roskilde og Aalborg.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder politik og administration som en 2-årig kandidatuddannelse.

Politik og administration læses i kombination med et andet kandidatfag – se, hvilke fag du kan kombinere med, på RUC’s hjemmeside. Her kan du også læse mere om kandidatuddannelsen.

RUC udbyder også en bacheloruddannelse i politik og administration.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitet.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen i politik og administration skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse med politik og administration giver adgang til uddannelsen. En række andre bacheloruddannelser, herunder særlige kombinationer af bachelorfag på RUC, giver ligeledes adgang til kandidatuddannelsen.

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på RUC's hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.ruc.dk.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder politik og administration som en 2-årig kandidatuddannelse.

AAU udbyder også en bacheloruddannelse i politik og administration.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

  • Politik og administration
  • Forvaltning
  • Statskundskab

Bemærk: Der er adgangsbegrænsning på kandidatuddannelsen.

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på AAU's hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for det politisk-administrative område i både den offentlige og den private sektor med fx konsulentarbejde, personaleforhold eller kommunikation- og it-opgaver.

Du kan bl.a. komme til at arbejde med udviklings- og planlægningsopgaver og med organisations-, personale- og ledelsesopgaver i staten, kommuner, private servicevirksomheder, internationale organisationer samt i danske og internationale interesseorganisationer.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde, organisation, udvikling og rådgivning og administration, strategi og personale.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information