kandidatuddannelse i Politik og administration
Kandidatuddannelse

Politik og administration

På kandidatuddannelsen beskæftiger du dig med forhold mellem samfund, politik, administration og planlægning i private og offentlige organisationer.

Fakta

Navn:
Politik og administration
Andre betegnelser:
Politik
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får teoretiske og metodiske kompetencer til at kunne analysere og evaluere politiske og administrative forandringsprocesser.

Du kan bl.a. finde jobmuligheder inden for danske og internationale organisationer, hvor du kan arbejde med udviklings- og planlægningsopgaver eller med organisations-, personale- og ledelsesopgaver.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen er for dig, som er interesseret i politik og forvaltning, men samtidigt gerne vil kombinere med et andet fag, fx kommunikation, byplanlægning, historie, datalogi eller informatik eller andet. Det kan give dig nogle helt særlige kompetencer til at analysere og løse problemer på baggrund af indsigter fra forskellige fag.

Faget giver dig indsigt i, hvordan det politiske system fungerer på nationalt og internationalt niveau, og hvordan forvaltninger er bygget op, fungerer og skaber resultater. Du studerer det politiske systems forhold til omgivelserne i form af organisationer, virksomheder, foreninger og borgere. Du får også indsigt i, hvordan velfærdssamfundet fungerer politisk og administrativt, og hvordan det udvikles og forandres. Dit andet fag kan du bruge til at supplere denne viden.

Uddannelsen veksler mellem undervisning i politologiske emner som EU, styring, ledelse og demokrati samt sociologiske emner som fx organisation, værdier og kollektiv handling. Du lærer således både om politiske systemers struktur, kultur og funktionsmåde og om organisationers værdier og etik og handlingskapacitet.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og gruppebaseret projektarbejde. Du har mulighed for at komme i praktik i en virksomhed eller en organisation eller tage et studieophold på et udenlandsk universitet.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.adm. (AAU) eller cand.soc. (RUC).

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Roskilde og Aalborg.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder politik som en 2-årig kandidatuddannelse.

Politik læses i kombination med et andet kandidatfag – se, hvilke fag du kan kombinere med, på RUC’s hjemmeside. Her kan du også læse mere om kandidatuddannelsen.

RUC udbyder også en bacheloruddannelse i politik og forvaltning.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitet.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen i politik skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse, hvori politik indgår, giver i de fleste tilfælde adgang til uddannelsen. En række andre bacheloruddannelser, herunder særlige kombinationer af bachelorfag på RUC, giver ligeledes adgang til kandidatuddannelsen.

Se dine muligheder for optagelse på RUC's hjemmeside. Her kan du også se eventuelle krav til sprogkundskaber.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.ruc.dk.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder politik og administration som en 2-årig kandidatuddannelse.

AAU udbyder også en bacheloruddannelse i politik og administration.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

  • Politik og administration
  • Forvaltning
  • Statskundskab

Bemærk: Der er adgangsbegrænsning på kandidatuddannelsen.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for det politisk-administrative område i både den offentlige og den private sektor med fx konsulentarbejde, personaleforhold eller kommunikation- og it-opgaver.

Du kan bl.a. komme til at arbejde med udviklings- og planlægningsopgaver og med organisations-, personale- og ledelsesopgaver i staten, kommuner, private servicevirksomheder, internationale organisationer samt i danske og internationale interesseorganisationer. Jobeksempler kan fx være kommunikationsmedarbejder i en organisation, chef for en teknisk forvaltning, leder af en digitaliseringsindsats i staten eller gymnasielærer. Med uddannelsen i politik og administration er du selv med til at skabe din jobprofil.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde, organisation, udvikling og rådgivning og administration, strategi og personale.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information