Studiegruppe kigger på en opgave sammen
Kandidatuddannelse

Politik og administration

På kandidatuddannelsen beskæftiger du dig med forholdet mellem samfund, politik, administration og planlægning i private og offentlige organisationer.

Fakta

Navn:
Politik og administration
Andre betegnelser:
Politik
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får teoretiske og metodiske kompetencer til at kunne analysere politiske og administrative forandringsprocesser samt bidrage med løsningsforslag.

Du kan bl.a. finde jobmuligheder inden for danske og internationale organisationer, hvor du kan arbejde med analyse-, udviklings- og planlægningsopgaver eller med organisations-, personale- og ledelsesopgaver.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen giver dig mulighed for at fordybe og specialisere dig i, hvordan det politiske system fungerer på nationalt og internationalt niveau.

Du lærer om, hvordan forvaltninger er bygget op, fungerer og skaber resultater og studerer det politiske systems forhold til omgivelserne i form af organisationer, virksomheder, foreninger og borgere. 

Emner 

Uddannelsen veksler mellem undervisning i politologiske emner som EU, styring, ledelse og demokrati samt sociologiske emner som fx organisation, værdier og kollektiv handling. Du lærer både om politiske systemers struktur, kultur og funktionsmåde og om organisationers værdier og etik og handlingskapacitet.

Specialiseringer

Uddannelsen omfatter følgende specialiseringer:

  • Politik og Institutionel Forandring
  • Ledelse og forvaltning
  • Social Data Science

Du skal vælge en specialisering, hvor du tilegner dig dybdegående indsigt i og kompetencer indenfor ét særligt fagområde indenfor politik og administration. Samtidig får du undervisningen i videregående samfundsvidenskabelige metoder.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.adm.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og gruppebaseret projektarbejde.

Udlandsophold eller praktik

Du har mulighed for at komme i praktik i en virksomhed eller en organisation eller tage et studieophold på et udenlandsk universitet.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Aalborg Universitet (aau.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Aalborg Universitet (aau.dk)

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Læs om

Uddannelsen politik og administration på Aalborg Universitet (aau.dk)

AAU udbyder også en bacheloruddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Politik og administration

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for det politisk-administrative område i både den offentlige og den private sektor.

Det kan være i staten, kommuner, private servicevirksomheder, internationale organisationer samt i danske og internationale interesseorganisationer.

Du kan fx arbejde med:

  • Konsulentarbejde
  • Personaleforhold
  • Kommunikation- og it-opgaver
  • Udviklings- og planlægningsopgaver
  • Organisations-, personale- og ledelsesopgaver.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information