kandidatuddannelse i International Business and Politics
Kandidatuddannelse

International Business and Politics

Uddannelsen, der foregår på engelsk, handler om samspillet mellem virksomheder, samfund og internationale politiske institutioner som fx EU og FN.

Fakta

Navn:
International Business and Politics
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Kandidatuddannelsen giver indsigt i internationale politiske forhold samt i organisationsteori, samfundsøkonomi og ledelse. Du får analytiske kompetencer og bliver trænet i at arbejde selvstændigt.

Efter endt uddannelse kan du bl.a. søge ansættelse i multinationale virksomheder og internationale organisationer.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen giver dig en international tilgang til erhvervsøkonomi, og du får kendskab til de politiske forhold, som en virksomhed skal tage hensyn til.

Erhvervsøkonomi kombineres på uddannelsen med politik i globalt perspektiv, og du får viden om forholdet mellem international erhvervsøkonomi, civilsamfund, regeringer og politiske institutioner. Du lærer desuden at formulere handlingsanvisninger.

På andet semester specialiserer du dig yderligere i et område.

Specialiseringsområder

  • Erhvervsøkonomi
  • Forretningsstrategier
  • International politisk økonomi
  • Forretnings- og offentlig politik

På tredje semester har du mulighed for at vælge mellem en række valgfag.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.merc.(pol).

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, seminarer og projektarbejde.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Udlandsophold

Der er mulighed for studieophold i udlandet.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København.

Læs om

CBS udbyder også en bacheloruddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen International Business and Politics.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i private virksomheder eller organisationer, der arbejder med politiske og økonomiske problemstillinger i et internationalt og interkulturelt perspektiv.

Du kan også søge job i den offentlige sektor og i internationale interesseorganisationer og ngo'er (non-governmental organisations).

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information