kandidatuddannelse i International Business and Politics
Kandidatuddannelse

International Business and Politics

Uddannelsen, der foregår på engelsk, handler om samspillet mellem virksomheder, samfund og internationale politiske institutioner som fx EU og FN.

Fakta

Navn:
International Business and Politics
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Kandidatuddannelsen giver indsigt i internationale politiske forhold samt i organisationsteori, samfundsøkonomi og ledelse. Du får analytiske kompetencer og bliver trænet i at arbejde selvstændigt.

Efter endt uddannelse kan du bl.a. søge ansættelse i multinationale virksomheder og internationale organisationer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig en international tilgang til erhvervsøkonomi, og du får kendskab til de politiske forhold, som en virksomhed skal tage hensyn til.

Erhvervsøkonomi kombineres på uddannelsen med politik i globalt perspektiv, og du får viden om forholdet mellem international erhvervsøkonomi, civilsamfund, regeringer og politiske institutioner. Du lærer desuden at formulere handlingsanvisninger.

På andet semester specialiserer du dig yderligere i et område.

Specialiseringsområder

  • Erhvervsøkonomi
  • Forretningsstrategier
  • International politisk økonomi
  • Forretnings- og offentlig politik

På tredje semester har du mulighed for at vælge mellem en række valgfag.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, seminarer og projektarbejde. Al undervisning foregår på engelsk. Der er mulighed for studieophold i udlandet.

Titel

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.merc.(pol).

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Copenhagen Business School (CBS)

CBS udbyder International Business and Politics som en 2-årig kandidatuddannelse.

CBS udbyder også en bacheloruddannelse i International Business and Politics.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Adgangskrav På CBS

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse samt opfylde de faglige adgangskrav og et sprogkrav.

Se dine muligheder for optagelse, og læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist mv. på cbs.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i private virksomheder eller organisationer, der arbejder med politiske og økonomiske problemstillinger i et internationalt og interkulturelt perspektiv.

Du kan også søge job i den offentlige sektor og i internationale interesseorganisationer og ngo'er (non-governmental organisations).

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og organisation, udvikling og rådgivning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs mere i UG-artiklen Forskeruddannelse (ph.d.).

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information