kandidatuddannelse i Erhvervsøkonomi og erhvervssprog
Kandidatuddannelse

Business, Language and Culture

Uddannelsen sætter dig i stand til at analysere, vurdere og løse opgaver i forbindelse med virksomheders internationale aktiviteter.

Fakta

Navn:
Business, Language and Culture (Cand.merc.int.)
Andre betegnelser:
Erhvervsøkonomi og erhvervssprog
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer om dynamikkerne i international erhvervsøkonomi og ledelsespraksis og får en grundig viden om økonomi og erhvervsforhold.

Samtidig lærer du at beherske fremmedsprog og at kunne begå dig i andre kulturer.

En færdig kandidatuddannelse giver dig mulighed for at arbejde nationalt og globalt inden for bl.a. marketing, interkulturel kommunikation, organisationsudvikling og udviklingsprojekter.

Du kan arbejde i både offentlige og private organisationer.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen kombinerer du økonomi og sprog med en viden om fremmede kulturer.

Der er fokus på samfundsforhold samt de økonomiske og sociologiske faktorer, der har indflydelse på beslutningsprocesser i internationale organisationer.

Fag

Du bliver undervist i fag som:

  • Managing in Global Workplaces
  • Diversity Management
  • Culture and Communication in Organisations
  • Trends in Applied Economics

Opbygning og indhold kan variere

Uddannelsen kan variere i opbygning og indhold afhængigt af uddannelsessted. Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.merc.int.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, undervisning baseret på konkrete sager (cases) og projektarbejde, som kan foregå enten i grupper eller individuelt og ofte i samarbejde med virksomheder eller organisationer.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Dog foregår sprogfaget på enten dansk, engelsk, fransk, spansk eller tysk alt efter valg af hovedsprog.

Læs om sprogmulighederne på de enkelte universiteters hjemmesider.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider.

Kandidatuddannelsen i Business, Language and Culture foregår i:

CBS og SDU udbyder også bacheloruddannelser på området. Læs mere i UG-artiklerne:

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i virksomheder og organisationer med internationale aktiviteter.

Du kan fx komme til at arbejde med international marketing, organisationsudvikling, ledelsesstrategi og udviklingsprojekter samt interkulturel kommunikation.

Du vil kunne få job i private virksomheder, internationale organisationer som FN og EU eller i offentlige institutioner eller ministerier, fx Udenrigsministeriet.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.