kandidatuddannelse i Erhvervsøkonomi og erhvervssprog
Bacheloruddannelse

Erhvervsøkonomi og erhvervssprog

Du lærer om sprog og økonomi med henblik på arbejde med forbindelse til udlandet. Du får bl.a. viden om andre kulturer og virksomheders internationale aktiviteter.

Fakta

Navn:
Erhvervsøkonomi og erhvervssprog
Andre betegnelser:
BA int./SPRØK
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig en teoretisk viden om økonomi i en samfundsfaglig kontekst. Du lærer at beherske to sprogområder (engelsk og tysk), ligesom du også undervises i sprogområdernes kultur og politiske system.

Med en bachelor i erhvervsøkonomi og erhvervssprog vil du have jobmuligheder i virksomheder og organisationer med internationale akiviteter. Du kan læse videre på en kandidatuddannelse.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen kombinerer sprog og økonomi med viden om kommunikation med fremmede kulturer. Du vælger en retning med enten tysk og engelsk eller med dansk og engelsk.

Du lærer at analysere, vurdere og løse opgaver i forbindelse med virksomheders internationale aktiviteter og får øvelse i at inddrage kulturforståelse i analyser af internationale økonomiske sammenhænge.

Uddannelsen indeholder fagområderne:

 • Fremmedsprog, hvor du får mundtlige og skriftlige færdigheder i engelsk og tysk samt kendskab til landenes politiske, økonomiske, juridiske, kulturelle og sociale samfundsforhold
 • Kommunikation, hvor du bl.a. studerer fagets teorier og metoder og lærer om den kommunikation, der knytter sig til en virksomheds nationale og internationale relationer
 • Erhverv og samfund, hvor du bl.a. får indsigt i international erhvervsøkonomi og samfundsøkonomi og lærer om driftsøkonomi, organisation og afsætningsøkonomi

Du vil desuden få undervisning i informationsteknologi, statistik og erhvervsret samt i arbejds- og organisationspsykologi.

Et fagområde er også videnskabsteori og metode, der giver kendskab til de teorier og metoder, som man arbejder med inden for faget.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, undervisning baseret på konkrete sager (cases) og projektarbejde, som kan foregå enten i grupper eller individuelt og ofte i samarbejde med virksomheder eller organisationer.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BA int.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx) eller eux
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Specifikke adgangskrav er:

 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B, samtidshistorie B eller international økonomi B

Har du valgt tysk og engelsk studieretning, skal du yderligere have dansk A og enten tysk begyndersprog A eller tysk fortsættersprog B. Du skal desuden have dansk som modersmål/udgangssprog.

Har du valgt dansk og engelsk studieretning, skal du yderligere have tysk A og dansk A. Du skal desuden have tysk som modersmål/udgangssprog.

Ansøgere med både dansk og tysk som modersmål/udgangssprog kan søge begge sprogretninger tysk/engelsk og dansk/engelsk, men skal opfylde de ovennævnte krav til fag og niveauer.

Alle fag skal være bestået.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Sønderborg/Flensborg.

Syddansk Universitet (SDU)

På SDU hedder uddannelsen BA int./SPRØK og kan læses som en 3-årig bacheloruddannelse.

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi og erhvervssprog.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Sønderborg (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og erhvervssprog kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det samfundsvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi og erhvervssprog (cand.merc.int.).

Du vil have jobmuligheder i virksomheder og organisationer med internationale aktiviteter. Du kan fx komme til at arbejde med international marketing, interkulturel kommunikation, organisationsudvikling, ledelsesstrategi og udviklingsprojekter.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Organisations, udvikling og rådgivning, Salg og indkøb, Administrativt arbejde og Økonomi og revision.

Nyuddannedes beskæftigelse

Ingen tilgængelige data for uddannelsen.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.