bacheloruddannelse i International business, BSc(IB)
Bacheloruddannelse

International Business

Uddannelsen, der er engelsksproget, giver dig viden om økonomi, handel og samarbejde med fokus på virksomheders samspil med det internationale samfund.

Fakta

Navn:
International Business
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får bl.a. undervisning i markedsføring, økomoni, regnskab og statistik. Desuden får du et solidt kendskab til international virksomhedsstrategi, erhvervsret og organisationsteori.

Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en internationalt orienteret kandidatuddannelse.

Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder i salgs- og marketingsafdelinger på virksomheder i såvel Danmark som i udlandet.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Bacheloruddannelsen International Business indeholder erhvervs- og samfundsøkonomiske fag samt en række redskabsfag som matematik, økonomi, statistik og erhvervsret. Under de økonomiske fag lærer du bl.a. om økonomistyring, afsætning, finansiering og investering.

International økonomi og erhvervsjura

Du lærer også at analysere og løse problemer, der er knyttet til virksomheders og organisationers samarbejde med udlandet og med internationale virksomheder, og får derfor indsigt i international økonomi, international erhvervsjura og global supply chain management.

Uddannelsen giver en grundlæggende forståelse for markedets mekanismer og lærer dig om marketing, forbrugeradfærd, udbud og efterspørgsel. Desuden vil du lære om ledelse, organisationsstruktur og international virksomhedskultur.

Udlandsophold

Der er mulighed for at tage et udvekslingsophold i udlandet eller et praktikophold i en international virksomhed.

Undervisningform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, øvelsestimer og projektarbejde, der kan foregå både individuelt og i grupper. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc(IB).

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

  • Engelsk A
  • Matematik B
  • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B, samtidshistorie B eller international økonomi B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

  • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

  • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

  • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Copenhagen Business School (CBS)

CBS udbyder International Business som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside:
International Business ved CBS

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.cbs.dk.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Copenhagen Business School - Handelshøjskolen  
Frederiksberg (Sommerstart, engelsk)11,1

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i International Business kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det samfundsvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på en af kandidatuddannelserne under erhvervsøkonomisk kandidat, cand.merc.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Uddannelsen giver jobmuligheder inden for virksomheder og organisationer med en international profil.

Du vil bl.a. kunne arbejde inden for områder som import/eksport, regnskab, økonomistyring, marketing og administration.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde, organisation, udvikling og rådgivning og salg og indkøb.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information