studerende arbejder på computer
Bacheloruddannelse

International Business and Politics

Uddannelsen giver dig indsigt i, hvordan økonomi og politik skaber den globaliserede verden, som virksomheder skal tilpasse sig.

Fakta

Navn:
International Business and Politics
Varighed:
3 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer om erhvervsøkonomi, samfundsøkonomi, politologi og globalisering og får indsigt i, hvordan virksomheder kan analysere, forstå og navigere i en kompleks, globaliseret og reguleret økonomisk virkelighed.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Dine efterfølgende jobmuligheder afhænger af specialiseringen på kandidatniveau, men kan ligge inden for job i virksomheder eller organisationer, der omhandler politisk og økonomisk regulering eller forretningsudvikling i samspillet mellem virksomheder og andre sektorer, fx offentlige myndigheder, internationale institutioner eller NGO’er.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Du lærer at forstå erhvervsøkonomi og virksomhedsdrift. Samtidig får du indsigt i, hvordan virksomheder og brancher påvirkes af den internationale økonomiske udvikling samt de formelle og uformelle krav, der stilles fra myndigheder og andre politiske aktører.

Fagområder

På uddannelsen vil du bl.a. beskæftige dig med følgende fagområder:

 • Erhvervsøkonomi – herunder regnskabsvæsen, finansiering og organisation
 • Virksomhedsstrategi og ledelse
 • Politologi og internationale institutioner
 • International økonomi og politisk økonomi
 • Globalisering og internationale virksomhedsforhold
 • Videnskabsteori, analyse og metode

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, individuelt arbejde, projekter og gruppearbejde.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Udveksling

Der er mulighed for udveksling på det femte af de seks semestre.

Udlandsophold

Der er i løbet af uddannelsen mulighed for studie- eller praktikophold i udlandet.

Eksamen

Der er eksamen i alle fag, og eksamensformerne varierer fra fag til fag. Du afslutter uddannelsen med et større bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

 • En gymnasial eksamen (bemærk: krav om overbygning for hf og eux 1. del)

Læs mere i artiklerne:

Specifikke adgangskrav

 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B, samtidshistorie B eller international økonomi B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Copenhagen Business School (CBS) 

 • Engelsk B med et gennemsnit på mindst 6,0

Da uddannelsen foregår på engelsk, skal du yderligere opfylde mindst et af følgende krav:

 • Engelsk A
 • En anden test, som uddannelsesstedet anerkender og som kompetencemæssigt svarer til engelsk A

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Bacheloruddannelsen i international business and politics foregår i:

CBS udbyder også en kandidatuddannelse i International Business and Politics.

Læs mere i UG-artiklen:

International Business and Politics

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Copenhagen Business School - Handelshøjskolen  
Frederiksberg (Sommerstart, engelsk)11.1 

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i International Business and Politics kan du læse videre på en erhvervsøkonomisk kandidatuddannelse.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Uddannelsen giver dig fremtidige jobmuligheder inden for private virksomheder såvel som offentlige og private organisationer i Danmark og udlandet.

Job- og karrieremulighederne ligger især inden for internationalt orienterede job med fokus på virksomheders og organisationers tilpasning til en globaliseret verdens udfordringer.

Arbejdsområder

Læs om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information