bacheloruddannelse i International Business and Politics
Bacheloruddannelse

International Business and Politics

Uddannelsen, der er engelsksproget, kombinerer erhvervsøkonomi med politik i globalt perspektiv. Du lærer om forholdet mellem bl.a. international erhvervsøkonomi, civilsamfundet, regeringerne og EU.

Fakta

Navn:
International Business and Politics
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får undervisning i bl.a. statistik, international politik, organisationsteori, komparativ samfundsøkonomi og ledelse, og du opnår i løbet af uddannelsen analytiske kompetencer og evne til selvstændigt arbejde.

Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en internationalt orienteret kandidatuddannelse. Som færdiguddannet har du jobmuligheder i multinationale virksomheder og internationale organisationer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen handler om samspillet mellem virksomheder, samfund og internationale politiske institutioner som fx EU og FN.

Du lærer at analysere, hvordan internationale politiske og økonomiske forhold påvirker en given virksomhed. Uddannelsen giver dig en international tilgang til erhvervsøkonomien, og du får kendskab til de politiske forhold, som en virksomhed skal tage hensyn til.

Du lærer også at tænke problemorienteret med henblik på at analysere samspillet mellem de forskellige aktører og formulere operationelle anvisninger.

Du får viden om politik og politisk økonomi, herunder hvordan politik former markederne og de kontekster, virksomheder opererer inden for. Den grad, hvorpå regeringer griber ind i et marked, kan have vidtrækkende konsekvenser. Tilsvarende kan internationale økonomiske organisationer forme nationale økonomier og handelsmønstre. 

På uddannelsen får du indsigt i følgende emner:

 • Erhvervsøkonomi, politisk videnskab og international politisk økonomi
 • Videnskabsteori, herunder teorier og analysemetoder inden for området
 • Nationale og internationale institutioner og aktører inden for økonomi og politik
 • Udviklingsmønstre i en politisk, global økonomi set ud fra et historisk perspektiv

Der er i løbet af uddannelsen mulighed for studie- eller praktikophold i udlandet.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelsestimer og projektarbejde, der foregår både individuelt og i grupper. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Engelsk A
 • Matematik B
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B, samtidshistorie B eller international økonomi B

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Copenhagen Business School (CBS)

CBS udbyder International Business and Politics som en 3-årig bacheloruddannelse.

CBS udbyder også en kandidatuddannelse i International Business and Politics.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.cbs.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Copenhagen Business School.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Copenhagen Business School - Handelshøjskolen  
Frederiksberg (Sommerstart, engelsk)11,0

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i International Business and Politics kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det erhvervsøkonomiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen International Business and Politics.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Du vil have jobmuligheder i private virksomheder eller organisationer, der arbejder med politiske og økonomiske problemstillinger i et internationalt og interkulturelt perspektiv.

Du kan også få job i den offentlige sektor og i internationale interesseorganisationer og ngo'er (non-governmental organisations).

Læs mere om mulige arbejdsområder og typer af job inden for organisation, udvikling og rådgivning og administrativt arbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information