bacheloruddannelse i International Business and Politics
Bacheloruddannelse

International Business and Politics

Uddannelsen, der er engelsksproget, kombinerer erhvervsøkonomi med politik i globalt perspektiv. Du lærer om forholdet mellem bl.a. international erhvervsøkonomi, civilsamfundet, regeringerne og EU.

Fakta

Navn:
International Business and Politics
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får undervisning i bl.a. statistik, international politik, organisationsteori, komparativ samfundsøkonomi og ledelse, og du opnår i løbet af uddannelsen analytiske kompetencer og evne til selvstændigt arbejde.

Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en internationalt orienteret kandidatuddannelse.

Som færdiguddannet har du jobmuligheder i multinationale virksomheder og internationale organisationer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen handler om samspillet mellem virksomheder, samfund og internationale politiske institutioner som fx EU og FN.

Du lærer at analysere, hvordan internationale politiske og økonomiske forhold påvirker en given virksomhed. Uddannelsen giver dig en international tilgang til erhvervsøkonomien, og du får kendskab til de politiske forhold, som en virksomhed skal tage hensyn til.

Du lærer også at tænke problemorienteret med henblik på at analysere samspillet mellem de forskellige aktører og formulere operationelle anvisninger.

Du får viden om politik og politisk økonomi, herunder hvordan politik former markederne og de kontekster, virksomheder opererer inden for. Den grad, hvorpå regeringer griber ind i et marked, kan have vidtrækkende konsekvenser. Tilsvarende kan internationale økonomiske organisationer forme nationale økonomier og handelsmønstre. 

Hovedområder

På uddannelsen får du indsigt i følgende emner:

 • Erhvervsøkonomi, politisk videnskab og international politisk økonomi
 • Videnskabsteori, herunder teorier og analysemetoder inden for området
 • Nationale og internationale institutioner og aktører inden for økonomi og politik
 • Udviklingsmønstre i en politisk, global økonomi set ud fra et historisk perspektiv

Udlandsophold

Der er i løbet af uddannelsen mulighed for studie- eller praktikophold i udlandet.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelsestimer og projektarbejde, der foregår både individuelt og i grupper. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Engelsk A
 • Matematik B
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B, samtidshistorie B eller international økonomi B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Copenhagen Business School (CBS)

CBS udbyder International Business and Politics som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside:
International Business and Politics ved CBS

CBS udbyder også en kandidatuddannelse i International Business and Politics.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.cbs.dk.

 

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Copenhagen Business School - Handelshøjskolen  
Frederiksberg (Sommerstart, engelsk)11,1

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i International Business and Politics kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det erhvervsøkonomiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen International Business and Politics.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Du vil have jobmuligheder i private virksomheder eller organisationer, der arbejder med politiske og økonomiske problemstillinger i et internationalt og interkulturelt perspektiv.

Du kan også få job i den offentlige sektor og i internationale interesseorganisationer og ngo'er (non-governmental organisations).

Læs mere om mulige arbejdsområder og typer af job inden for organisation, udvikling og rådgivning og administrativt arbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information