bacheloruddannelse i Business Administration and Sociology
Bacheloruddannelse

Business Administration and Sociology

Den engelsksprogede uddannelse kombinerer erhvervsøkonomi med sociologi. Uddannelsen giver dig en sociologisk forståelse af virksomheder, deres organisation og omgivelser på det globale marked, og hvordan dette påvirker virksomhedernes økonomiske adfærd.

Fakta

Navn:
Business Administration and Sociology
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Gennem økonomiske og sociologiske fag arbejder du med analyser af virksomheder og organisationer.

Du opbygger en løsningsorienteret viden til gavn for fx virksomheder, der søger fodfæste i den globaliserede netværksøkonomi.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse.

Som færdiguddannet vil du kunne arbejde med fx organisatoriske forandrings- og innovationsprocesser, som Human Resource-medarbejder eller med evalueringer og analyser af arbejdsmarkedet.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen i Business Administration and Sociology lærer du bl.a. om, hvordan virksomheder og andre organisationers aktiviteter er påvirket af samfundets sociale normer.

Du lærer forskellige virksomhedsformer at kende og får indsigt i, hvordan virksomheder er bygget op i et sociologisk perspektiv. Du vil forstå de økonomiske mekanismer og forretningsmæssige forhold i en virksomhed.

Hovedområder

Uddannelsen indeholder fire hovedområder, der integreres i studiets fag:

 • Erhvervsøkonomi: Du har fokus på, hvordan erhvervsøkonomi og økonomisk sociologi kan bruges til at forstå de økonomiske aktiviteter i samfundet og virksomhederne
 • Sociologi: Du får bl.a. et overblik over sociologiske teorier og analyseredskaber. Du lærer også at forstå stabilitet og forandring af samfundet og dets institutioner i et økonomisk og virksomhedsmæssigt perspektiv
 • Metodefagene: Du lærer at arbejde med metodiske værktøjer som fx interview, fokusgruppeinterview, deltagerobservation og arbejdsmarkedsdatabaser
 • Evaluering og kvalitetsmåling: Du får viden om anvendt organisationsanalyse samt sociologiske teorier om entreprenørskab og iværksættere.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og virksomhedsrelaterede opgaver med studenteroplæg og gruppearbejde. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. 

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav 

 • Engelsk A
 • Matematik B
 • Enten historie B, idéhistorie B, international økonomi B, samfundsfag B eller samtidshistorie B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Copenhagen Business School (CBS)

CBS udbyder Business Administration and Sociology som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside:
Business Administration and Sociology ved CBS

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.cbs.dk.

 

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Copenhagen Business School - Handelshøjskolen  
Frederiksberg (Sommerstart, engelsk)10,4

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du kan bl.a. søge ind på erhvervsøkonomisk kandidat.

Bemærk at der ikke findes en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Uddannelsen giver dig som færdiguddannet kandidat jobmuligheder inden for både det private erhvervsliv og i offentlige institutioner eller interesseorganisationer både i Danmark og i udlandet.

Du vil kunne arbejde med opgaver som styring af organisatoriske forandrings- og innovationsprocesser, forberedelse af internationale virksomhedsfusioner eller udarbejdelse af evalueringer og analyser af fx det danske arbejdsmarked.

Du kan bl.a. komme til at arbejde som organisations- og proceskonsulent, strategimedarbejder, evalueringskonsulent, Human Ressource-medarbejder eller kommunikationskonsulent.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for organisation, udvikling og rådgivning og administrativt arbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information