bacheloruddannelse i Business Administration and Sociology
Bacheloruddannelse

Business Administration and Sociology

Uddannelsen, der foregår på engelsk, giver dig indsigt i, hvordan sociale og økonomiske forhold påvirker den virkelighed, virksomheder skal navigere i.

Fakta

Navn:
Business Administration and Sociology
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer om erhvervsøkonomi og sociologisk samfundsforståelse, og hvordan kulturelle, økonomiske og sociale dynamikker påvirker beslutningsprocesser i virksomheder. Samtidig udvikler du en omfattende analytisk og metodisk forståelse.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Dine efterfølgende jobmuligheder afhænger af specialiseringen på kandidatniveau, men kan ligge inden for strategi og analyse, organisationsudvikling, markedsudvikling og forretningsudvikling i virksomheder eller andre organisationer.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Du lærer at forstå erhvervsøkonomi og virksomhedsdrift, såvel som du lærer at analysere sociale og økonomiske fænomener i det omgivende samfund og forstå, hvordan virksomheder tilpasser sig udviklingen.

Uddannelsen er i høj grad tværfaglig, og i mange fag indgår således elementer fra flere forskellige fagområder.

Fagområder

På uddannelsen vil du bl.a. beskæftige dig med følgende fagområder:

 • Erhvervsøkonomi – herunder organisation, marketing, regnskabsvæsen og finansiering
 • Virksomhedsstrategi og ledelse
 • Sociologi, økonomi og samfundsforhold
 • Internationale virksomhedsforhold
 • Videnskabsteori, analyse og metode 

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, individuelt arbejde, projekter og gruppearbejde.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Udveksling

Der er mulighed for udveksling på det femte af de seks semestre.

Eksamen

Der er eksamen i alle fag, og eksamensformerne varierer fra fag til fag. Du afslutter uddannelsen med et større bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Specifikke adgangskrav 

 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Enten historie B, idéhistorie B, international økonomi B, samfundsfag B eller samtidshistorie B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Copenhagen Business School (CBS) 

 • Karaktergennemsnittet i engelsk B skal være mindst 6,0
 • Karaktergennemsnittet i matematik B skal være på mindst 6,0

Da uddannelsen foregår på engelsk, skal du yderligere opfylde mindst et af følgende krav:

 • Engelsk A
 • En anden test, som uddannelsesstedet anerkender og som kompetencemæssigt svarer til engelsk A

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København.

Læs om

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Copenhagen Business School - Handelshøjskolen  
Frederiksberg (Sommerstart, engelsk)10,3 

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i Business Administration and Sociology kan du læse videre på en erhvervsøkonomisk kandidatuddannelse.

Bemærk at der ikke findes en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Uddannelsen giver dig fremtidige jobmuligheder inden for private virksomheder såvel som offentlige og private organisationer i Danmark og udlandet.

Job- og karrieremulighederne ligger især inden for job, hvor du kombinerer virksomheds- og samfundsforståelse, og hvor analytiske kompetencer er særligt vigtige.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information