Bachelor in Business Administration and Digital Management
Bacheloruddannelse

Business Administration and Digital Management

Uddannelsen, der er engelsksproget, kombinerer områderne forretningsadministration og digitale teknologier med sociologiske og organisatoriske perspektiver.

Fakta

Navn:
Business Administration and Digital Management
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer på uddannelsen at håndtere og analysere komplekse data. Du får også viden om, hvordan man i en virksomhed skaber grundlag for at træffe kvalificerede beslutninger.

Bacheloruddannelsen giver adgang til en kandidatuddannelse. Dine jobmuligheder som færdiguddannet afhænger af, hvilke områder du har specialiseret dig inden for. Du vil bl.a. kunne arbejde med forretningsudvikling samt økonomi, salg og markedsføring i organisationer og private virksomheder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen har fokus på digitalisering, teknologiudvikling og teknologiens indflydelse på mennesker og organisationer.

Du får et bredt kendskab til forretningsvirksomhed kombineret med viden om digitale teknologier og applikationsstrategier. Du får desuden analytiske redskaber til at udvikle nye digitale forretningsløsninger.

Du arbejder på uddannelsen såvel analytisk som tværfagligt, og du trænes til at tænke forretningsvirksomhed og digitale emner som et kompleks hele. Faget matematik er et gennemgående redskabsfag.

Fag

Uddannelsen omfatter bl.a. fag som:

 • Strategi og innovation i digital økonomi
 • Globalisering, outsourcing og virtuel organisering
 • Digitale teknologier og datadrevet forretningsvirksomhed
 • Forretningsmodeller og værdikæder i digital økonomi
 • Business Data Analytics, kvantitative metoder og visualisering
 • Risikostyring, regulering, sikkerhed og etik

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde. Al undervisning foregår på engelsk, og du lærer at bruge engelsk som arbejdssprog. 

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. 

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav 

 • Engelsk A
 • Matematik B
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B, samtidshistorie B eller international økonomi B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Copenhagen Business School (CBS)

CBS udbyder Business Administration and Digital Management som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside:
Business Administration and Digital Management ved CBS

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.cbs.dk.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Copenhagen Business School - Handelshøjskolen  
Frederiksberg (Sommerstart, engelsk)10,0

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du kan bl.a. søge ind på en erhvervsøkonomisk kandidatuddannelse.

Bemærk: Der findes ikke en samlet liste over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Uddannelsen giver dig fremtidige jobmuligheder inden for det private erhvervsliv og i organisationer. Du vil fx kunne løse opgaver inden for  forretningsudvikling, økonomistyring, finansiering og marketing.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Salg og indkøb og organisation, udvikling og rådgivning.

Få mere at vide

Oversigt over de forskellige it-uddannelser på universiteterne:

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information