Bachelor in Business Administration and Digital Management
Bacheloruddannelse

Business Administration and Digital Management

Uddannelsen, der er engelsksproget, kombinerer områderne forretningsadministration og digitale teknologier med sociologiske og organisatoriske perspektiver.

Fakta

Navn:
Business Administration and Digital Management
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer på uddannelsen at håndtere og analysere komplekse data. Du får også viden om, hvordan man i et virksomhed skaber grundlag for at træffe kvalificerede beslutninger.

Bacheloruddannelsen giver adgang til en kandidatuddannelse. Dine jobmuligheder som færdiguddannet afhænger af, hvilke områder du har specialiseret dig inden for. Du vil bl.a. kunne arbejde med forretningsudvikling samt økonomi, salg og markedsføring i organisationer og private virksomheder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen har fokus på digitalisering, teknologiudvikling og teknologiens indflydelse på mennesker og organisationer.

Du får et bredt kendskab til forretningsvirksomhed kombineret med viden om digitale teknologier og applikationsstrategier. Du får desuden analytiske redskaber til at udvikle nye digitale forretningsløsninger.

Du arbejder på uddannelsen såvel analytisk som tværfagligt, og du trænes til at tænke forretningsvirksomhed og digitale emner som et kompleks hele. Faget matematik er et gennemgående redskabsfag.

Uddannelsen omfatter bl.a. fag som:

 • Strategi og innovation i digital økonomi
 • Globalisering, outsourcing og virtuel organisering
 • Digitale teknologier og datadrevet forretningsvirksomhed
 • Forretningsmodeller og værdikæder i digital økonomi
 • Business Data Analytics, kvantitative metoder og visualisering
 • Risikostyring, regulering, sikkerhed og etik

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde. Al undervisning foregår på engelsk, og du lærer at bruge engelsk som arbejdssprog.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Engelsk A
 • Matematik B
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B, samtidshistorie B eller international økonomi B

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Copenhagen Business School (CBS)

CBS udbyder Business Administration and Digital Management som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.cbs.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Copenhagen Business School.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Copenhagen Business School - Handelshøjskolen  
Frederiksberg (Sommerstart, engelsk)9,7

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du kan bl.a. søge ind på en erhvervsøkonomisk kandidatuddannelse.

Bemærk: Der findes ikke en samlet liste over mulige kandidatuddannelser.

Uddannelsen giver dig fremtidige jobmuligheder inden for det private erhvervsliv og i organisationer. Du vil fx kunne løse opgaver inden for  forretningsudvikling, økonomistyring, finansiering og marketing.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Salg og indkøb og organisation, udvikling og rådgivning.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information