bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og it
Bacheloruddannelse

Erhvervsøkonomi - informationsteknologi

Uddannelsen kombinerer erhvervsøkonomi og it. Den giver dig en bred forståelse for virksomheders muligheder og udfordringer inden for it.

Fakta

Navn:
Erhvervsøkonomi - informationsteknologi
Andre betegnelser:
Erhvervsøkonomi og it
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer om virksomheders it-systemer og at vurdere dem i en forretningsmæssig og organisatorisk sammenhæng. 

Derudover er der fokus på udvikling, udvælgelse, implementering og ledelse i brugen af it-systemer i virksomheder og organisationer. 

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse.

Du vil have fremtidige jobmuligheder i bl.a. it-virksomheder og øvrige virksomheders forretnings- og it-afdelinger.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Informationssystemer udgør en central rolle i virksomheder, hvor de bruges til at alt fra effektivisering af arbejdsgange til udvikling af systemer, der sikrer og styrker den daglige data- og varestrøm mellem virksomheden og dens samarbejdspartnere.

På uddannelsen lærer du at arbejde med virksomheders problemstillinger og at løse dem ved hjælp af viden om virksomheders økonomi, organisering og ledelse samt it og informationssystemer.

Områder

Uddannelsen omfatter tre fagområder: It, organisation og økonomi.

 • It: Gennem it-fagene får du indblik i forskellige former for it-systemer, og du opbygger viden om, hvordan du designer, udvikler, tester og vedligeholder dem med afsæt i virksomhedens konkrete behov.
 • Organisation: Fokus er i højere grad på it-systemers rolle i virksomheder end på den tekniske del. Derfor får du også viden om organisation og ledelse, der styrker din forståelse for samspillet mellem virksomheders organisatoriske forhold og deres it-systemer.
 • Økonomi: Det erhvervsøkonomiske fagområde omhandler bl.a. finansiering, regnskab og økonomistyring. Du lærer om, hvordan virksomheder drives på en forretningsmæssig hensigtsmæssig måde.

Fag

Du undervises bl.a. i:

 • Programmering og udvikling af små systemer og databaser
 • Organisationers opbygning og funktion
 • It-projektledelse
 • Finansiering
 • Regnskab
 • Innovation og ny teknologi

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc eller HA (it).

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og gruppebaseret projektarbejde omkring et tema eller en problemstilling.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav 

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B, samtidshistorie B eller international økonomi B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Copenhagen Business School

 • Karaktergennemsnittet i engelsk B skal være mindst 6,0

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København.

Læs om

CBS udbyder også en kandidatuddannelse i Business Administration and Information Systems.

Andre muligheder

Aarhus Universitet udbyder erhvervsøkonomi, informationssystemer som en specialisering på erhvervsøkonomi, HA. Læs mere i UG-artiklen Erhvervsøkonomi, HA.

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Copenhagen Business School - Handelshøjskolen  
Frederiksberg (Sommerstart)7,5

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Med bacheloruddannelsen erhvervsøkonomi - informationsteknologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det erhvervsøkonomiske eller samfundsvidenskabelige område, fx følgende kandidatuddannelse:

Derudover kan du med eventuel supplering søge om optagelse på den erhvervsøkonomiske kandidatuddannelse (cand.merc.).

Bemærk at der ikke findes en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Dine jobmuligheder som færdiguddannet afhænger af, hvilke områder du har specialiseret dig inden for. Du vil bl.a. kunne arbejde i it-virksomheder og andre virksomheders forretningsudvikling- og it-afdelinger.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Få mere at vide

Oversigt over de forskellige it-uddannelser på universiteterne:

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information