bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og it
Bacheloruddannelse

Erhvervsøkonomi - informationsteknologi

Uddannelsen kombinerer fagområder fra erhvervsøkonomi og it og giver dig bl.a. it-redskaber til at forbedre virksomheders måde at arbejde på.

Fakta

Navn:
Erhvervsøkonomi - informationsteknologi
Andre betegnelser:
Erhvervsøkonomi og it
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får undervisning i økonomi, regnskab, systemanalyser og databaser. Derudover er der fokus på udvikling, udvælgelse, implementering og ledelse i brugen af it-systemer i virksomheder og organisationer. 

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil have fremtidige jobmuligheder i bl.a. it-virksomheder og øvrige virksomheders it-afdelinger.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Du lærer at arbejde med erhvervsøkonomiske problemstillinger og at løse dem ved hjælp af it og informationssystemer.

Det erhvervsøkonomiske fagområde omhandler finansiering, regnskab og økonomistyring. 

It er en central del af uddannelsen. Gennem it-fagene får du indblik i forskellige former for it-systemer, og du opbygger viden om, hvordan du designer, udvikler, tester og vedligeholder dem med afsæt i virksomhedens konkrete behov. Fokus er i højere grad på it-systemers rolle i virksomheder end på den tekniske del. Derfor får du også viden om organisation og ledelse, der styrker dine kompetencer i at forstå virksomheders opbygning.

Det erhvervsøkonomiske fagområde omhandler finansiering, regnskab og økonomistyring. Du lærer om, hvordan virksomheder drives økonomisk, hvordan de planlægger og udvikler deres økonomi, laver regnskab, analyserer mulighederne på nye markeder eller handler under ændrede politiske omstændigheder.

Du undervises bl.a. i:

 • Regnskabsvæsen
 • Finansiering
 • Virksomhedens interne økonomiske organisering
 • It-projektledelse
 • Innovation og ny teknologi
 • Programmering og udvikling af små systemer og databaser

Informationssystemer er centrale og bruges i virksomheder til at løse mange forskellige opgaver, fx effektivisering af arbejdsgange, optimering af produktionsstyring eller udvikling af hjemmesider til gavn for virksomhedens kunder og samarbejdspartnere.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og gruppebaseret projektarbejde omkring et tema eller en problemstilling.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc eller HA (it).

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B, samtidshistorie B eller international økonomi B

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Copenhagen Business School (CBS)

CBS udbyder erhvervsøkonomi - informationsteknologi som en 3-årig bacheloruddannelse.

CBS udbyder også en kandidatuddannelse i Business Administration and Information Systems.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.cbs.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om CBS.

Aarhus Universitet

AU udbyder erhvervsøkonomi, informationssystemer som en specialisering på Erhvervsøkonomi, HA.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Copenhagen Business School - Handelshøjskolen  
Frederiksberg (Sommerstart)8,3

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelsen erhvervsøkonomi - informationsteknologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det erhvervsøkonomiske eller samfundsvidenskabelige område, fx kandidatuddannelsen Business Administration and Information Systems, cand.merc.(it). Derudover kan du med eventuel supplering søge om optagelse på den erhvervsøkonomiske kandidatuddannelse (cand.merc.).

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Dine jobmuligheder som færdiguddannet afhænger af, hvilke områder du har specialiseret dig inden for. Du vil bl.a. kunne arbejde i it-virksomheder og øvrige virksomheders it-afdelinger.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for systemudvikling, programmering og design, administrativt arbejde og økonomi og revision.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information