bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og it
Bacheloruddannelse

Erhvervsøkonomi - informationsteknologi

Uddannelsen kombinerer erhvervsøkonomi og it. Den giver dig en bred forståelse for virksomheders muligheder og udfordringer inden for it.

Fakta

Navn:
Erhvervsøkonomi - informationsteknologi
Andre betegnelser:
Erhvervsøkonomi og it
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer om virksomheders it-systemer og at vurdere dem i en forretningsmæssig og organisatorisk sammenhæng. 

Derudover er der fokus på udvikling, udvælgelse, implementering og ledelse i brugen af it-systemer i virksomheder og organisationer. 

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse.

Du vil have fremtidige jobmuligheder i bl.a. it-virksomheder og øvrige virksomheders forretnings- og it-afdelinger.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Informationssystemer bruges i virksomheder til at løse mange forskellige opgaver, fx effektivisering af arbejdsgange eller optimering af produktionsstyring.

På uddannelsen lærer du at arbejde med virksomheders problemstillinger og at løse dem ved hjælp af grundig viden om virksomheders økonomi, organisering og ledelse samt it og informationssystemer.

It-fag

It er en central del af uddannelsen. Gennem it-fagene får du indblik i forskellige former for it-systemer, og du opbygger viden om, hvordan du designer, udvikler, tester og vedligeholder dem med afsæt i virksomhedens konkrete behov.

Fokus er i højere grad på it-systemers rolle i virksomheder end på den tekniske del. Derfor får du også viden om organisation og ledelse, der styrker dinforståelse for samspillet mellem virksomheders organisatoriske forhold og deres it-systemer.

Erhvervsøkonomiske fag

Det erhvervsøkonomiske fagområde omhandler bl.a. finansiering, regnskab og økonomistyring.

Du lærer om, hvordan virksomheder drives økonomisk, hvordan de planlægger og udvikler deres økonomi, laver regnskab, analyserer mulighederne på nye markeder eller handler under ændrede samfundsøkonomiske forhold.

Undervisningens indhold

Du undervises bl.a. i:

 • Regnskab
 • Finansiering
 • Organisationers opbygning og funktion
 • It-projektledelse
 • Innovation og ny teknologi
 • Programmering og udvikling af små systemer og databaser

Informationssystemer er centrale og bruges i virksomheder til at løse mange forskellige opgaver, fx effektivisering af arbejdsgange, optimering af produktionsstyring eller udvikling af hjemmesider til gavn for virksomhedens kunder og samarbejdspartnere.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og gruppebaseret projektarbejde omkring et tema eller en problemstilling.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. 

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc eller HA (it).

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav 

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B, samtidshistorie B eller international økonomi B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Copenhagen Business School

 • Karaktergennemsnittet i engelsk B skal være mindst 6,0

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Copenhagen Business School (CBS)

CBS udbyder erhvervsøkonomi - informationsteknologi som en 3-årig bacheloruddannelse.

CBS udbyder også en kandidatuddannelse i Business Administration and Information Systems.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets hjemmeside:
Erhvervsøkonomi - informationsteknologi på CBS

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.cbs.dk.

Aarhus Universitet

AU udbyder erhvervsøkonomi, informationssystemer som en specialisering på Erhvervsøkonomi, HA.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Copenhagen Business School - Handelshøjskolen  
Frederiksberg (Sommerstart)8,1

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelsen erhvervsøkonomi - informationsteknologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det erhvervsøkonomiske eller samfundsvidenskabelige område, fx kandidatuddannelsen Business Administration and Information Systems, cand.merc.(it).

Derudover kan du med eventuel supplering søge om optagelse på den erhvervsøkonomiske kandidatuddannelse (cand.merc.).

Bemærk at der ikke findes en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Dine jobmuligheder som færdiguddannet afhænger af, hvilke områder du har specialiseret dig inden for. Du vil bl.a. kunne arbejde i it-virksomheder og øvrige virksomheders it-afdelinger.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for systemudvikling, programmering og design, administrativt arbejde og økonomi og revision.

Få mere at vide

Oversigt over de forskellige it-uddannelser på universiteterne:

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information