Bachelor i erhvervsøkonomi, HA
Bacheloruddannelse

Erhvervsøkonomi, HA

Erhvervsøkonomi handler om virksomheder og deres økonomiske sammenhænge, og hvordan de fungerer i samspil med kunder, konkurrenter og samfundet som helhed.

Fakta

Navn:
Erhvervsøkonomi, HA
Andre betegnelser:
Business Administration, Economics and Business Administration
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig en bred og dyb viden om erhvervsøkonomi samt flere muligheder for specialisering. 

Du får kompetencer til at løse opgaver inden for områderne organisation, afsætning, regnskab, økonomistyring og finansiering i forskellige typer virksomheder.

Bacheloruddannelsen giver adgang til en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet kandidat i erhvervsøkonomi kan du varetage opgaver inden for forskellige områder og på flere forskellige niveauer i organisationen for både offentlige og private virksomheder.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen lærer du at analysere økonomiske problemstillinger i virksomheder og at udvikle strategier for den enkelte virksomhed.

Uddannelsen giver dig viden om, hvordan man kan gennemføre økonomiske analyser og skabe et fundament for løsning af økonomiske problemstillinger.

Du lærer også om, hvordan man organiserer arbejdet og markedsfører virksomheders produkter og services, så de har de bedste forudsætninger for at overleve på langt sigt.

Teorier og metoder

Du får indblik i de erhvervsøkonomiske teorier og metoder, som danner grundlag for arbejdet med drift og ledelse af virksomheder og organisationer.

Du får desuden kendskab til de teorier og metoder, som bruges til at forstå en virksomheds relationer både internt i forbindelse med ledere, medarbejdere og produktionsforhold og eksternt i forhold til kunder og det omkringliggende samfund.

Virksomhed og samfund

En virksomhed fungerer i samspil med det øvrige samfund. Derfor får du også indsigt i de områder, der sætter rammer for virksomhedens handlemuligheder. Det omfatter fx fag som samfundsøkonomi og erhvervsjura.

Matematik og Excel bruges i stort omfang og er vigtige redskaber i uddannelsen.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc in Economics and Business Administration eller HA.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, projektarbejde og holdøvelser med opgaveløsning og diskussion.

På Roskilde Universitet og Aalborg Universitet foregår en stor del af uddannelsen som problemorienteret projektarbejde.

Uddannelsen på engelsk

Uddannelsen udbydes også på engelsk på Syddansk Universitet og Aarhus Universitet under betegnelsen Economics and Business Administration. På Roskilde Universitet udbydes uddannelsen på engelsk under betegnelsen Business Administration.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B, samtidshistorie B eller international økonomi B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Syddansk Universitet

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0, eller du skal have et karaktergennemsnit i matematik B på mindst 6,0
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedets hjemmeside

På den engelsksprogede uddannelse (Economics and Business Administration, Sønderborg) skal du opfylde mindst et af følgende krav:

 • Engelsk B
 • Engelsk A
 • TOEFL-test med en testscore på mindst 88
 • IELTS-test med en testscore på mindst 6,5
 • En anden test, som uddannelsesstedet anerkender og som kompetencemæssigt svarer til engelsk B

Copenhagen Business School

 • Engelsk B med mindst 6,0

Aarhus Universitet

 • Karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen skal være mindst 6,0 i kvote 1

På den engelsksprogede uddannelse (Economics and Business Administration) skal du opfylde mindst et af følgende krav:

 • Engelsk B 
 • Engelsk A
 • TOEFL-test med en testscore på mindst 83
 • IELTS-test med en testscore på mindst 6,5
 • En anden test, som uddannelsesstedet anerkender og som kompetencemæssigt svarer til engelsk B

Særskilte adgangskrav for Roskilde Universitet

Erhvervsøkonomi, HA er en 1-fagsbachelor på RUC. 

For at læse erhvervsøkonomi, HA skal du opfylde adgangskravene og søge optagelse på følgende bacheloruddannelse på RUC: 

Business Administration (engelsksproget) er en 1-fagsbachelor på RUC.

For at læse og Business Administration skal du opfylde adgangskravene og søge optagelse på følgende bacheloruddannelse på RUC:   

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Esbjerg, Kolding, København, Odense, Roskilde, Slagelse, Sønderborg, Aalborg, Herning og Aarhus.

Uddannelsens indhold varierer fra universitet til universitet.

Læs om

CBS, SDU, AAU og AU udbyder også en kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi. Læs mere i UG-artiklen Erhvervsøkonomi, cand.merc.

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

Bemærk om RUC: Der er ingen adgangskvotienter for dette bachelorfag, da det indgår i en samlet RUC-uddannelse. Du kan i stedet se adgangskvotienter for den bacheloruddannelse (hovedområde), som du søger optagelse på, ved at klikke på den i afsnittet Adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Copenhagen Business School - Handelshøjskolen  
Frederiksberg (Sommerstart)7,8 
Syddansk Universitet  
Slagelse (Sommerstart)AO 
Kolding (Sommerstart)AO 
Esbjerg Ø (Sommerstart)AO 
Odense M (Sommerstart)AO 
Sønderborg (Sommerstart, engelsk)AO 
Aarhus Universitet  
Herning (Sommerstart)AO 
Aarhus C (Sommerstart)7,06,0
Aarhus C (Sommerstart, engelsk)8,27,7
Herning (Sommerstart, engelsk)2,7AO
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA, kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det samfundsvidenskabelige område. Du kan bl.a. søge optagelse på følgende kandidatuddannelser:

Jobmuligheder

Uddannelsen giver dig forskellige jobmuligheder, især i det private erhvervsliv.  Du kan fx få job inden for forretningsudvikling, regnskab og økonomistyring, finansiering og marketing.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Claus Aagaard har for en stund forladt studierne i Almen erhvervsøkonomi (HA) og er taget på...

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Sammenlign fx uddannelsers kvalitet og relevans.

Inspiration til valg af job og uddannelse.