Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse
Bacheloruddannelse

Samfundsvidenskabelig bachelor

På den samfundsvidenskabelige bachelor på Roskilde Universitet får du en bred samfundsvidenskabelig forståelse og en tværfaglig specialisering i to bachelorfag.

Fakta

Navn:
Samfundsvidenskabelig bachelor
Andre betegnelser:
Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På den samfundsvidenskabelige bachelor får du både en bred samfundsvidenskabelig viden og en specialisering i et eller to fag. Det kan fx være virksomhedsstudier og arbejdslivsstudier, kommunikation og politik og administration, socialvidenskab og sundhedsfremme og sundhedsstrategier, International Studies og journalistik eller geografi og plan, by og proces.

Bacheloruddannelsen giver dig mulighed for bl.a. at fortsætte på en af RUC's kandidatuddannelser, der består enten af en kombination af to kandidatfag (fx de samme fag, som du specialiserer dig i på din bachelor) eller en etfagskandidatuddannelse.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig både en bred samfundsvidenskabelig viden og en specialisering i to fag.

Det første år får du en tværfaglig indføring i de centrale samfundsvidenskabelige teorier og metoder. Du får undervisning inden for emnerne: økonomi, politologi, sociologi og planlægning, rum og ressourcer.

Fra andet år starter du specialisering i et eller to bachelorfag, som du vælger blandt en lang række kombinationer. Det ene fag skal være samfundsvidenskabeligt. Det betyder, at du vælger mellem fagene:

 • Arbejdslivsstudier
 • Geografi
 • International Studies
 • HA/erhvervsøkonomi
 • Plan, by og proces
 • Politik og administration
 • Socialvidenskab
 • Sundhedsfremme og sundhedsstrategier
 • TekSam-miljøplanlægning
 • Virksomhedsstudier
 • Business Administration
 • Business Studies

Hvis du kombinerer to bachelorfag, kan dit samfundsvidenskabelige fag kombineres med en udvalgt række af universitetets øvrige bachelorfag – enten et andet samfundsvidenskabeligt fag eller fx et humanistisk bachelorfag. Du kan se de mulige kombinationer på RUC's hjemmeside.

Bemærk: Hvis du ønsker at læse journalistik som et af dine bachelorfag, skal du søge om dette allerede ved optagelsen på bacheloruddannelsen.

Undervisningen veksler mellem projektarbejde, kurser og forelæsninger. Projektarbejdet udgør halvdelen af uddannelsen, og arbejdet sker i grupper under vejledning. Der er i løbet af uddannelsen mulighed for studieophold i udlandet.

Du afslutter uddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Det er muligt at læse uddannelsen som en international samfundsvidenskabelig bachelor, hvor al undervisning foregår på engelsk. Den internationale uddannelse har samme struktur som den danske, men andre adgangskrav og kombinationsmuligheder. Den engelske betegnelse er International Bachelor in Social Sciences.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Historie B eller idehistorie B eller samfundsfag B eller samtidshistorie B

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Roskilde Universitet (RUC)

På RUC begynder din samfundsvidenskabelige bachelor med 1 år, hvor du introduceres til og arbejder med relevante teorier og metoder inden for dit hovedområde.

Fra andet år starter du en specialisering i en kombination af to bachelorfag. Det ene fag vælger du inden for dit hovedområde. Det andet fag vælger du blandt en række udvalgte fag – enten inden for eller på tværs af hovedområder.

Du kan læse mere om uddannelsen, og hvilke bachelorfag der kan kombineres, på RUC's hjemmeside. Du kan også læse mere om optagelse på Roskilde Universitet og om vurdering af ansøgere gennem kvote 2 på RUC.

Vær opmærksom på, at nogle bachelorfag har specifikke adgangskrav ud over dem, du skal opfylde for at komme ind på den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse.

Du kan eventuelt læse om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Roskilde Universitet  
Roskilde (Sommerstart)4,5 
Roskilde (Sommerstart), sambas + journalistik + andet fag8,7 

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse fra RUC kan du læse videre på en kandidatuddannelse på RUC eller et andet universitet.

Du vil som færdiguddannet kandidat have jobmuligheder i den offentlige- og private sektor såvel som inden for selvejende og selvstændige organisationer. Det kan være som konsulent, fuldmægtig, sparringspartner i det politiske system, eller som analysemedarbejder i analyseinstitutter og i frivillige eller selvejende organisationer.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information