Studerende sidder sammen
Bacheloruddannelse

Samfundsvidenskabelig bachelor

Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse på RUC giver dig en bred samfundsvidenskabelig forståelse og en tværfaglig specialisering i et eller to bachelorfag.

Fakta

Navn:
Samfundsvidenskabelig bachelor
Andre betegnelser:
Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse
Varighed:
3 år (basisdel og bachelorfag)
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På den samfundsvidenskabelige bachelor får du både en bred samfundsvidenskabelig viden og en specialisering i et eller to fag. Det kan fx være virksomhedsstudier og arbejdsliv, kommunikation og politik og administration, socialvidenskab og sundhedsfremme og sundhedsstrategier, International Studies og journalistik eller geografi og plan, by og proces.

Bacheloruddannelsen giver dig mulighed for bl.a. at fortsætte på en af RUC's kandidatuddannelser.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen giver dig både en bred samfundsvidenskabelig viden og en specialisering i et eller to fag.

Uddannelsens første år

Det første år får du en tværfaglig indføring i de centrale samfundsvidenskabelige teorier og metoder. Du får undervisning inden for emnerne: økonomi, politologi, sociologi og planlægning, rum og ressourcer.

Uddannelsens andet og tredje år

Fra andet år starter du specialisering i et eller to bachelorfag, som du vælger blandt en lang række kombinationer. Det ene fag skal være samfundsvidenskabeligt. Det betyder, at du vælger mellem fagene:

 • Arbejdsliv
 • Geografi
 • International Studies
 • HA/erhvervsøkonomi
 • Plan, by og proces
 • Politik og forvaltning
 • Socialvidenskab
 • Sundhedsfremme og sundhedsstrategier
 • TekSam-miljøplanlægning
 • Virksomhedsstudier
 • Business Administration
 • Business Studies

Hvis du kombinerer to bachelorfag, kan dit samfundsvidenskabelige fag kombineres med en udvalgt række af universitetets øvrige bachelorfag – enten et andet samfundsvidenskabeligt fag eller fx et humanistisk bachelorfag.

Du kan se de mulige kombinationer på Roskilde Universitets hjemmeside (ruc.dk)

Uddannelsen på engelsk

Uddannelsen udbydes også på engelsk. Uddannelsen har samme struktur som den danske, men andre adgangskrav og kombinationsmuligheder.

Læs mere i UG-artiklen:

International Bachelor in Social Sciences

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem projektarbejde, kurser og forelæsninger. Projektarbejdet udgør halvdelen af uddannelsen, og arbejdet sker i grupper under vejledning.

Udlandsophold

Der er i løbet af uddannelsen mulighed for studieophold i udlandet.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En gymnasial eksamen (bemærk: krav om overbygning for hf og eux 1. del)

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Historie B eller idehistorie B eller samfundsfag B eller samtidshistorie B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Roskilde Universitet

 • Hvis du søger i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen være mindst 6,0
 • Hvis du søger i kvote 2, skal karaktergennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen være mindst 6,0, eller du skal have et karaktergennemsnit på mindst 4,0 i en af følgende fire fagkombinationer:
  • Dansk A, engelsk A og matematik A
  • Dansk A, engelsk A og matematik B
  • Dansk A, engelsk B, matematik A
  • Dansk A, engelsk B, matematik B

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Den samfundsvidenskabelige bachelor foregår i:

Særligt om faget journalistik

Hvis du ønsker at læse journalistik som et af dine bachelorfag, skal du søge om dette allerede ved optagelsen på bacheloruddannelsen, og faget kan kun kombineres med informatik.

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Roskilde Universitet  
Samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse (Sommerstart)AO 
Samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse + journalistik + andet fag (Sommerstart)7.4 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse fra RUC kan du læse videre på en kandidatuddannelse på RUC eller et andet universitet.

Jobmuligheder

Du vil som færdiguddannet kandidat have jobmuligheder i den offentlige- og private sektor såvel som inden for selvejende og selvstændige organisationer. Det kan være som konsulent, fuldmægtig, sparringspartner i det politiske system, eller som analysemedarbejder i analyseinstitutter og i frivillige eller selvejende organisationer.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information