Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse
Bacheloruddannelse

Samfundsvidenskabelig bachelor

På den samfundsvidenskabelige bachelor på Roskilde Universitet får du en bred samfundsvidenskabelig forståelse og en tværfaglig specialisering i to bachelorfag.

Fakta

Navn:
Samfundsvidenskabelig bachelor
Andre betegnelser:
Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse
Varighed:
3 år (basisdel og bachelorfag)
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På den samfundsvidenskabelige bachelor får du både en bred samfundsvidenskabelig viden og en specialisering i et eller to fag. Det kan fx være virksomhedsstudier og arbejdslivsstudier, kommunikation og politik og administration, socialvidenskab og sundhedsfremme og sundhedsstrategier, International Studies og journalistik eller geografi og plan, by og proces.

Bacheloruddannelsen giver dig mulighed for bl.a. at fortsætte på en af RUC's kandidatuddannelser, der består enten af en kombination af to kandidatfag (fx de samme fag, som du specialiserer dig i på din bachelor) eller en etfagskandidatuddannelse.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig både en bred samfundsvidenskabelig viden og en specialisering i to fag.

Uddannelsens første år

Det første år får du en tværfaglig indføring i de centrale samfundsvidenskabelige teorier og metoder. Du får undervisning inden for emnerne: økonomi, politologi, sociologi og planlægning, rum og ressourcer.

Uddannelsens andet og tredje år

Fra andet år starter du specialisering i et eller to bachelorfag, som du vælger blandt en lang række kombinationer. Det ene fag skal være samfundsvidenskabeligt. Det betyder, at du vælger mellem fagene:

 • Arbejdslivsstudier
 • Geografi
 • International Studies
 • HA/erhvervsøkonomi
 • Plan, by og proces
 • Politik og forvaltning
 • Socialvidenskab
 • Sundhedsfremme og sundhedsstrategier
 • TekSam-miljøplanlægning
 • Virksomhedsstudier
 • Business Administration
 • Business Studies

Hvis du kombinerer to bachelorfag, kan dit samfundsvidenskabelige fag kombineres med en udvalgt række af universitetets øvrige bachelorfag – enten et andet samfundsvidenskabeligt fag eller fx et humanistisk bachelorfag. Du kan se de mulige kombinationer på RUC's hjemmeside.

Uddannelsen på engelsk

Uddannelsen udbydes også på engelsk. Uddannelsen har samme struktur som den danske, men andre adgangskrav og kombinationsmuligheder. Læs evt. mere om International Bachelor in Social Sciences.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem projektarbejde, kurser og forelæsninger. Projektarbejdet udgør halvdelen af uddannelsen, og arbejdet sker i grupper under vejledning. Der er i løbet af uddannelsen mulighed for studieophold i udlandet.

Du afslutter uddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Historie B eller idehistorie B eller samfundsfag B eller samtidshistorie B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Roskilde Universitet fra 2022

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen være mindst 6,0
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal karaktergennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen være mindst 6,0, eller du skal have et karaktergennemsnit på mindst 4,0 i en af følgende fire fagkombinationer:
  • Dansk A, engelsk A og matematik A
  • Dansk A, engelsk A og matematik B
  • Dansk A, engelsk B, matematik A
  • Dansk A, engelsk B, matematik B

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder samfundsvidenskabelig bachelor som en 3-årig bacheloruddannelse.

På uddannelsens første år introduceres du til og arbejder med relevante teorier og metoder inden for dit hovedområde.

På andet og tredje år specialiserer du dig i en kombination af to bachelorfag. Det ene fag vælger du inden for dit hovedområde. Det andet fag vælger du blandt en række udvalgte fag – enten inden for eller på tværs af hovedområder.

Du kan læse mere om uddannelsen, og hvilke bachelorfag der kan kombineres, på RUC's hjemmeside. Du kan også læse mere om optagelse på Roskilde Universitet og om vurdering af ansøgere gennem kvote 2 på RUC.

Vær opmærksom på, at nogle bachelorfag har specifikke adgangskrav ud over dem, du skal opfylde for at komme ind på samfundsvidenskabelig bachelor.

Særligt om faget journalistik

Hvis du ønsker at læse journalistik som et af dine bachelorfag, skal du søge om dette allerede ved optagelsen på bacheloruddannelsen, og faget kan kun kombineres med informatik.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Roskilde Universitet  
Samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse (Sommerstart)AO 
Samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse + journalistik + andet fag (Sommerstart)8,3 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse fra RUC kan du læse videre på en kandidatuddannelse på RUC eller et andet universitet.

Jobmuligheder

Du vil som færdiguddannet kandidat have jobmuligheder i den offentlige- og private sektor såvel som inden for selvejende og selvstændige organisationer. Det kan være som konsulent, fuldmægtig, sparringspartner i det politiske system, eller som analysemedarbejder i analyseinstitutter og i frivillige eller selvejende organisationer.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information