bacheloruddannelse i Økonomi
Bacheloruddannelse

Økonomi

På bacheloruddannelsen i økonomi studerer du både erhvervs- og samfundsøkonomiske problemstillinger.

Fakta

Navn:
Økonomi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Penge og økonomiske aktiviteter styrer i høj grad, hvordan vores samfund ser ud. Du lærer om de grundlæggende økonomiske begreber og teorier - fra mikroøkonomi til makroøkonomi - og lærer derved at analysere økonomiske problemstillinger fra alle vinkler.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du bl.a. have jobmuligheder i danske og internationale virksomheder inden for bank - og forsikringsbranchen, i EU eller i ministerier og kommuner.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Økonomi er videnskaben om, hvordan man bruger samfundets ressourcer. På uddannelsen får du en teoretisk forståelse for, hvordan man sikrer et velfungerende økonomisk system i såvel hele samfundet som i enkeltvirksomheder.

I samfundsøkonomi lærer du om, hvad der påvirker og regulerer den nationale økonomi, mens du i erhvervsøkonomi får indsigt i, hvordan en virksomhed fungerer.

Fagområder

Bacheloruddannelsen rummer flere fagområder:

 • Mikroøkonomi, som handler om forbrugernes adfærd og valg, virksomheders efterspørgsel og udbud, markeder, monopoler, konkurrence, risiko og usikkerhed, motivation, forhandlinger og samarbejde.
 • Makroøkonomi, som handler om nationaløkonomi og international økonomi. Du lærer om konjunkturteori og -politik (herunder fx virkningerne af finans- og pengepolitik), inflation, arbejdsløshed, pris-, rente- og indkomstdannelse, nationalregnskabet og udenrigshandel.
 • Erhvervsøkonomi, hvor du fx lærer om regnskaber, omkostningsteori, finansiering, investeringsplanlægning, organisationsteori, strategi, markedsføring, planlægning og ledelse, herunder hvordan man motiverer en virksomheds medarbejdere.
 • Kvantitative metoder/økonometri, hvor du lærer at kombinere statistik og økonomisk teori med data for derved systematisk at kunne analysere data, der beskriver forholdene i samfundet.
 • Redskabsfagene matematik, statistik og it, som er en integreret del af de økonomiske fag.

Forskelle på uddannelsesstederne

Du kan læse mere om de forskellige specialiseringsmuligheder på de enkelte universiteters hjemmesider.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger og øvelsestimer på mindre hold. På Aalborg Universitet er store dele af undervisningen tilrettelagt som problemorienteret projektarbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BA eller BSc.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Københavns Universitet

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside

Aarhus Universitet

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0

Syddansk Universitet

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0, eller du skal have et karaktergennemsnit i matematik A på mindst 6,0
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedets hjemmeside

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København, Odense, Aalborg og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder økonomi som en 3-årig bacheloruddannelse.

Uddannelsen har et samfundsøkonomisk fokus, hvor der gradvist opbygges en forholdsvis avanceret faglighed inden for mikroøkonomi, makroøkonomi og økonometri. Til gengæld vægtes erhvervsøkonomi mindre.

KU udbyder også en kandidatuddannelse i økonomi.

Der optages studerende både sommer og vinter. Om sommeren via Den Koordinerede Tilmelding og om vinteren til KU inden 1. december kl. 12.00. 

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder økonomi som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan vælge mellem to linjer:

 • Erhvervsøkonomisk linje
 • Samfundsøkonomisk linje

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i økonomi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen2 to linjer på uddannelsesstedets hjemmeside: erhvervsøkonomisk linje og samfundsøkonomisk linje.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder økonomi som en 3-årig bacheloruddannelse.

Bacheloruddannelsen i økonomi er for dig, som interesserer dig for samfundsforhold ud fra en økonomisk vinkel. Uddannelsen lærer dig at kombinere økonomisk viden med andre fagdiscipliner, så du kan analysere komplekse problemstillinger på forskellige samfundsmæssige niveauer.

AAU Business School udbyder også en kandidatuddannelse i økonomi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder økonomi som en 3-årig bacheloruddannelse.

AU udbyder også en kandidatuddannelse i økonomi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)6,4AO
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)7,2
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i økonomi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det samfundsvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelserne i økonomi, matematik-økonomi, internationale studier og jordbrugsøkonomi.

Jobmuligheder

Uddannelsen giver dig som færdiguddannet jobmuligheder i både den private og den offentlige sektor, i fx banker, forsikringsselskaber, konsulentvirksomheder, internationale organisationer, EU, ministerier eller kommuner.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for økonomi og revision, bank- og finansarbejde samt forsikringsarbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information